Excreţia X

21 Questions | Attempts: 3757
Share

SettingsSettingsSettings
Excreţia X - Quiz

Biologie Clasa a X-a


Questions and Answers
 • 1. 
  La mamifere, rinichii:
  • A. 

   Aparţin sistemului digestiv

  • B. 

   Prezintă o capsulă fibroasă

  • C. 

   Sunt căi urinare

  • D. 

   Se află în cavitatea toracică

 • 2. 
  Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:
  • A. 

   Capsula renală

  • B. 

   Lobul renal

  • C. 

   Nefronul

  • D. 

   Neuronul

 • 3. 
  Organul sistemului excretor în care se formează urina este:
  • A. 

   Rinichiul

  • B. 

   Ureterul

  • C. 

   Vezica urinară

  • D. 

   Uretra

 • 4. 
  La mamifere, urina ajunge în vezica urinară prin:
  • A. 

   Colon

  • B. 

   Uter

  • C. 

   Ureter

  • D. 

   Uretră

 • 5. 
  Este o cale comună, genitală şi urinară, întâlnită la masculii mamiferelor:
  • A. 

   Prostata

  • B. 

   Ureterul

  • C. 

   Uretra

  • D. 

   Vezica urinară

 • 6. 
  Rinichii:
  • A. 

   Sunt componente ale căilor urinare

  • B. 

   Conţin piramide renale în zona medulară

  • C. 

   Sunt organe nepereche

  • D. 

   Se află în partea anterioară a abdomenului

 • 7. 
  Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a:  
  • A. 

   Ficatului

  • B. 

   Gonadei masculine

  • C. 

   Plamânului

  • D. 

   Rinichiului

 • 8. 
  Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:
  • A. 

   Nefronul

  • B. 

   Neuronul

  • C. 

   Piramida renală

  • D. 

   Ureterul

 • 9. 
  La plante, eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte:
  • A. 

   Circulaţie

  • B. 

   Fotosinteză

  • C. 

   Respiraţie

  • D. 

   Transpiraţie

 • 10. 
  La plante, eliminarea apei sub formă de picături se numeşte:
  • A. 

   Circulaţie

  • B. 

   Gutaţie

  • C. 

   Respiraţie

  • D. 

   Transpiraţie

 • 11. 
  Transpiraţia la plante:
  • A. 

   Asigură ascensiunea sevei brute

  • B. 

   închide ostiola stomatelor

  • C. 

   Se realizează cu ajutorul perilor absorbanţi

  • D. 

   Se realizează prin condensarea apei

 • 12. 
  Căile urinare extrarenale sunt:
  • A. 

   Uretere, vezica urinară, anus

  • B. 

   Uretra, vezica urinară, bazinet

  • C. 

   Uretere, vezica urinară, uretra

  • D. 

   Calice, bazinet, uretra

 • 13. 
  Prin transpiraţie la plante:
  • A. 

   Se elimină vapori de apă

  • B. 

   Se elimina dioxid de carbon

  • C. 

   Se elimină oxigen

  • D. 

   Se consumă dioxid de carbon

 • 14. 
  Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la transpiraţie NU este adevărată?
  • A. 

   Asigură ascensiunea sevei brute prin plantă

  • B. 

   împiedică supraîncălzirea plantei

  • C. 

   Menţine ostiolele deschise

  • D. 

   Se realizează prin perii absorbanţi

 • 15. 
  Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la stomate NU este adevărată?
  • A. 

   La lumină, produc prin fotosinteză substanţe organice solubile

  • B. 

   La întuneric ostiola se închide

  • C. 

   în frunzele ofilite ostiolele rămân închise

  • D. 

   Sunt singurele celule epidermice lipsite de cloroplaste

 • 16. 
  Umiditatea atmosferică scăzută, curenţii de aer şi temperatura ridicată intensifică transpiraţia la plante deoarece favorizează evaporarea.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Lumina contribuie la închiderea stomatelor şi la încălzirea frunzelor, intensificând transpiraţia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Hidrofitele au structuri specializate pentru gutaţie numite hidatode şi o densitate mai mare a stomatelor.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Prin excreţie se elimină substanţe străine pătrunse în mediul intern, cum ar fi alcoolul sau unele substanţe provenite din medicamente.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Prin excreţie se elimină unele substanţe rezultate din dezasimilaţie, cum ar fi ureea.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Prin excreţie se elimină unele substanţe în exces, cum ar fi apa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.