Eba1053 Rozitaabdullahkdc2 Kuiz Sirah Tahun 5 (Sk)

22 Questions | Total Attempts: 558

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Eba1053 Rozitaabdullahkdc2 Kuiz Sirah Tahun 5 (Sk)

Jawab semua soalan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hijrah bermaksud ____________
  • A. 

   Bersiar-siar

  • B. 

   Perpindahan

  • C. 

   Perpisahan

  • D. 

   Perjumpaan

 • 2. 
  Nabi Muhammad SAW memulakan hijrah pada ______ Rabiulawal tahun ke ______ kerasulan.
  • A. 

   11, 13

  • B. 

   12, 14

  • C. 

   12, 13

  • D. 

   11, 12

 • 3. 
  40 orang pemuda _____________ telah mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh baginda. 
  • A. 

   Musyrikin Mekah

  • B. 

   Bani Hasyim

  • C. 

   Penduduk Madinah

  • D. 

   Pengikut Rasulullah

 • 4. 
  ______________ telah tidur di atas katil Rasulullah pada malam penghijrahan baginda.
  • A. 

   Saidina Abu Bakar

  • B. 

   Saidina Umar

  • C. 

   Saidina Uthman

  • D. 

   Saidina Ali

 • 5. 
  Nabi bersembunyi di Gua Hira' selama ________ hari.
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 6. 
  Rasulullah melalui jalan yang berbahaya semasa hijrah ke Madinah.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Saidina Uthman menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah ke Madinah
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Rasulullah telah membina masjid pertama di Quba'
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Masjid Quba' dibina daripada batu dan pelepah kurma
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Penduduk Madinah tidak gembira dengan penghijrahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 11. 
  Tahun kematian Abu Talib dan Siti Khadijah disebut tahun ___________________
 • 12. 
  Isra' dan Mikraj berlaku pada hari Isnin 27 _____________ tahun ke sebelas kerasulan.
 • 13. 
  Malaikat _____________ telah membelah dada Nabi Muhammad SAW.
 • 14. 
  Haiwan yang menjadi kenderaan Nabi ketika Isra' dan Mikraj ialah ______________
 • 15. 
  Mikraj bermaksud perjalanan Nabi Muhammmad ke langit mengadap Allah di _______________
 • 16. 
  Nama asal Madinah ialah _________
  • A. 

   Yaman

  • B. 

   Yathrib

  • C. 

   Syam

 • 17. 
  Madinah terletak di Semenanjung Tanah Arab di _______________
  • A. 

   Utara Mekah

  • B. 

   Utara Yaman

  • C. 

   Selatan Mekah

 • 18. 
  Orang Arab terdiri daripada kabilah Aus dan _________
  • A. 

   Qarizah

  • B. 

   Khazraj

  • C. 

   Nadhir

 • 19. 
  Orang _____________ ialah umat Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah.
  • A. 

   Muhajirin

  • B. 

   Ansar

  • C. 

   Musyrikin

 • 20. 
  Orang _______________ ialah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam.
  • A. 

   Muhajirin

  • B. 

   Ansar

  • C. 

   Musyrikin

 • 21. 
  Senaraikan kesan persaudaraan orang Muhajirin dan orang Ansar.
 • 22. 
  Terangkan latar belakang Negara Madinah