Driver's License Exam Curaçao - Theory Part 1

61 Questions | Total Attempts: 620

SettingsSettingsSettings
Driver

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wat verstaat u onder voorsorteren, als u linksaf wilt afslaan bij wegen waarop het verkeer in één richting is toegestaan?
  • A. 

   Naar het midden van de weg gaan.

  • B. 

   Zoveel mogelijk links op de rijbaan gaan rijden.

  • C. 

   Rechts de kans afwachten.

 • 2. 
  Mag een bestuurder van een motorrijtuig het portier open laten staan?
  • A. 

   Dat mag hij nooit.

  • B. 

   Dat is toegestaan.

  • C. 

   Dat mag alleen als er daardoor geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaat.

 • 3. 
  Wegrijden, achteruitrijden en vanuit een uitrit de weg oprijden, mag alleen...
  • A. 

   Indien borden dit aangeven.

  • B. 

   Als dit zonder enig gevaar kan geschieden.

  • C. 

   Als dit mogelijk is zonder gevaar, hinder voor andere weggebruikers of schade te veroorzaken.

 • 4. 
  Een weg is verdeeld in twee gelijkwaardige rijbanen. Er is een middenberm. De bestuurder van een motorrijtuig mag...
  • A. 

   Beide rijbanen volgen.

  • B. 

   Uitsluitend de rechter rijbaan volgen.

  • C. 

   Niet inhalen.

 • 5. 
  Wanneer moet men rechts inhalen?
  • A. 

   Men mag nooit rechts inhalen.

  • B. 

   Slechts wanneer de ingehaald wordende bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij naar links wilt afslaan en daartoe heeft voorgesorteerd.

  • C. 

   Als men dit maar voorzichtig doet.

 • 6. 
  Ik sta aan de rechterzijde van de weg met mijn auto en ik wil nu achteruit rijden. Hoe moet ik rijden?
  • A. 

   Ik rijd via de berm stapvoets achteruit, zonder gevaar of hinder te doen ontstaan.

  • B. 

   Ik rijd stapvoets en langs dezelfde zijde achteruit, zonder gevaar of hinder voor andere weggebruikers te doen ontstaan.

  • C. 

   Ik rijd zo vlot mogelijk achteruit en zorg dat ik dat ik het overige verkeer niet hinder.

 • 7. 
  Ik word door een tegenligger verblind. Wat moet ik doen?
  • A. 

   Ongedempte (bright) verlichting inschakelen.

  • B. 

   Remmen en de berm oprijden.

  • C. 

   Remmen en op de rijbaan stoppen.

 • 8. 
  In welk geval mag een autobestuurder op een weg met tweerichtingsverkeer links op de weg stoppen?
  • A. 

   Als het verkeer niet wordt belemmerd.

  • B. 

   Als de rechterzijde van de door geparkeerde motorvoertuigen bezet is.

  • C. 

   Als voor de rechterzijde van de weg een stopverbod van kracht is.

 • 9. 
  Welke motorrijtuigen mag iemand, die rijbewijs "B" heeft, besturen?
  • A. 

   Motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen en een kleine vrachtauto.

  • B. 

   Motorrijtuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen met inbegrip van die van de bestuurder en die meer dan 3500 kg. aan goederen kunnen vervoeren.

  • C. 

   Motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste 8 zitplaatsen buiten die van de bestuurder en motorrijtuigen bestemd voor goederenvervoer met een maximum toegestane gewicht van niet meer dan 3.500 kg.

 • 10. 
  Op de volgende vijf plaatsen mag een bestuurder niet parkeren.
  • A. 

   Rechts langs de weg, op een verharde berm, op een onverharde berm, naast een vluchtheuvel en op een voetpad.

  • B. 

   Op trottoir, op een brug, op een kruising, binnen 5 meter van een bushalte en links op een weg met 2richtingsverkeer.

  • C. 

   Op een trottoir, op een helling, op een algemene parkeerplaats, voor een brug en in een bocht.

 • 11. 
  De maximum breedte en hoogte voor voertuigen met lading inbegrepen, zijn...
  • A. 

   2.50 meter en 3.10 meter

  • B. 

   2.30 meter en 3.20 meter

  • C. 

   2.60 meter en 3.50 meter

 • 12. 
  De bestuurder die een lichte aanhangwagen (z.g. trailer) achter zijn auto wil slepen, moet...
  • A. 

   Een rijbewijs "B.E." hebben.

  • B. 

   Een vergunning aanvragen bij de Gezaghebber.

  • C. 

   Niet aan bijzondere voorwaarden voldoen.

 • 13. 
  Mijn rijbewijs en de keuringskaart van mijn personenauto hebben een geldigheid van respectievelijk...
  • A. 

   Tien en één jaar

  • B. 

   Twee en tien jaar

  • C. 

   Vijf of tien en twee jaar

 • 14. 
  Mag ik rechts via de berm een auto inhalen met mijn auto?
  • A. 

   Ja, dat mag, want een berm behoort tot de weg.

  • B. 

   Nee, dat mag niet want bestuurders van motorrijtuigen mogen uitsluitend gebruik maken van de rijbaan.

  • C. 

   Ja, ik mag daar inhalen, want anders wordt het verkeer dat achter mij nadert, belemmerd.

 • 15. 
  De lading van mij auto steekt aan de achterzijde precies 1 meter uit. Welke maatregelen moet ik nemen als ik 's nachts rijd?
  • A. 

   Ik behoef geen andere maatregelen te nemen, als ik een rode vlag plaats aan de achterzijde.

  • B. 

   Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden rood licht uitstraalt.

  • C. 

   Voor lading die precies 1 meter aan de achterzijde uitsteekt, behoef ik geen maatregelen te nemen.

 • 16. 
  De bestuurder die een links gelegen inrit ingaat, moet...
  • A. 

   Voorsorteren, richting aangeven en daarna links afslaan.

  • B. 

   Rechts houdend, tijdig richting aangeven en bij dat naar links oversteken het overig verkeer niet hinderen.

  • C. 

   Rechts stoppen en daarna met een grote bocht naar rechts de inrit inrijden.

 • 17. 
  De bij een verkeersongeval betrokken bestuurder mag de bestuurder...
  • A. 

   Dóór of wegrijden als er geen zware schade aan derden is toegebracht.

  • B. 

   Niet dóór of wegrijden. Hij moet de politie waarschuwen en ter plaatse blijven.

  • C. 

   De scahe niet onderling regelen.

 • 18. 
  Als er rechts van de weg een stopverbod geldt, is de bestuurder die daar stopt strafbaar wanneer hij...
  • A. 

   Vóór het bord stopt

  • B. 

   Voorbij het bord stopt.

  • C. 

   Aan de overkant van de weg stopt.

 • 19. 
  Wanneer mag iemand, die een rijbewijs heeft, geen motorrijtuig besturen?
  • A. 

   Als hij boos is of bedroefd.

  • B. 

   Als hij te veel alcohol of een andere bedwelmend middel heeft gebruikt, vermoeid of ziek is.

  • C. 

   Als hij twee biertjes heeft gedronken.

 • 20. 
  De lading van mijn auto steekt aan de voorzijde 1 meter uit. Welke maatregelen moet ik nemen als ik 's nachts rijd?
  • A. 

   Ik behoef geen andere maatregelen te nemen, als ik een rode vlag plaats aan de voorzijde.

  • B. 

   Ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijden wit licht uitstraalt.

  • C. 

   Voor lading die precies 1 meter aan de voorzijde uitsteekt, behoef ik geen maatregelen te nemen.

 • 21. 
  Indien de verkeersagent u een andere richting aanwijst dan een ter plaatse aanwezig verkeersbord. Wat bent u dan verplicht?
  • A. 

   Ik moet de richting volgen die het verkeersbord mij aanwijst.

  • B. 

   Als de politieagent mij zeg waarom, dan ben ik verplicht in de door hem aangeduide richting te gaan.

  • C. 

   Ik ben verplicht de aanwijzing van de politie steeds te volgen.

 • 22. 
  Mag je op een éénrichtingsverkeersweg achteruit rijden?
  • A. 

   Ja, als ik dat doe langs dezelfde zijde van de rijbaan waarover ik reed vóór het achteruit rijden.

  • B. 

   Ja, als het overige verkeer niet wordt gehinderd.

  • C. 

   Neen.

 • 23. 
  Mag de bestuurder van een personenauto op de taxi-stand plaats stoppen?
  • A. 

   Ja, als hij geen andere parkeerplaats kan vinden.

  • B. 

   Als dat gebeurd voor het onmiddellijk voortgezet lossen of laden van goederen of op dezelfde wijze in- of uitstappen van passagiers.

  • C. 

   Neen, nooit.

 • 24. 
  Als uw auto voorzien is van één stoplicht, waar moet dit zijn aangebracht?
  • A. 

   In het midden- of links van van het midden aan de achterzijde.

  • B. 

   In het midden of rechts van het midden aan de achterzijde.

  • C. 

   Rechts van het midden aan de achterzijde.

 • 25. 
  Wat voor afstand moet u buiten het bebouwde kom bewaren achter een voertuig dat voor u rijdt?
  • A. 

   Een afstand van 8 meter.

  • B. 

   Een afstand van 12 meter.

  • C. 

   Een zodanige afstand dat inhalend voertuig zich voor mij kan invoegen.

Back to Top Back to top