Dr. Jose Rizal : Our National Hero

5 Questions | Total Attempts: 615

SettingsSettingsSettings
Dr. Jose Rizal : Our National Hero - Quiz

José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda was a brilliant student who became proficient in multiple languages with a medical degree too. He is famously known for starting a revolution against the Spanish government to attain freedom for the country. Get to learn more about our national hero by taking up the quiz below and sharing it with your friends.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa siyam na kapatid na babae nina Paciano at Jose Rizal, sino ang namatay sa edad na tatlong taon gulang, na labis na dalamhati ng pamilya Rizal?
  • A. 

   Soledad

  • B. 

   Concepcion

  • C. 

   Saturnina

  • D. 

   Olympia

  • E. 

   Narcisa

 • 2. 
  Sino ang naging guro ni Jose Rizal sa pagpapalakas ng kanyang isipan at pisikal na pangangatawan?
  • A. 

   Manuel Alonzo

  • B. 

   Jose Bech

  • C. 

   Jose Alberto

  • D. 

   Juancho ng Binan, Laguna

  • E. 

   Gregorio Alonzo

 • 3. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi naging kai-bigan ni Jose Rizal?
  • A. 

   Maria Weckertt

  • B. 

   Nelly Boustead

  • C. 

   Adelina Boustead

  • D. 

   Gertrude Beckett

  • E. 

   O-Sei-San

 • 4. 
  Nasa grupong Carthaginian Empire ba si Rizal nang siya ay pumasok sa Ateneo de Manila?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Sa Noli Me Tangere, binigyang buhay ni Jose Rizal si Paciano sa katauhan bilang _____.
Back to Top Back to top