Diverse Spørsmål Treningslære - Learning Catalytics

70 Questions | Attempts: 253
Share

SettingsSettingsSettings
Diverse Spørsmål Treningslære - Learning Catalytics - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilken treningsmotstand ville du anbefalt for en trent person som hadde fokus på maksimal styrke? 
  • A. 

   20 - 60%

  • B. 

   40 - 60%

  • C. 

   50 - 70%

  • D. 

   Minst 60%

  • E. 

   Minst 80%

 • 2. 
  Overordnet inndeling av idrettsskader inkluderer: 
  • A. 

   Akutte skader

  • B. 

   Belastningsskader

  • C. 

   Kontaktskader

  • D. 

   Indirekte skader

  • E. 

   Overflate skader

  • F. 

   Dype skader

 • 3. 
  Dreiemomentet er produktet av: 
  • A. 

   Belastningen x repetisjoner

  • B. 

   Vekt x høyden over bakken

  • C. 

   Kraft x arm

  • D. 

   Muskellengde x armlengde

 • 4. 
  Hvilket treningsprinsipp mener du figuren tilhører? 
  • A. 

   Progresjon

  • B. 

   Kontinuitet

  • C. 

   Reversibilitet

  • D. 

   Spesifisitet

  • E. 

   Variasjon og periodisering

  • F. 

   Individualisering

 • 5. 
  Av følgende fysiologiske parametre, hvilken er normalt den mest begrensende i forhold til prestasjon i utholdenhetsidretter? 
  • A. 

   Antall mitokondrier

  • B. 

   Antall kapillærer

  • C. 

   Mengde enzymer i mitokondriene

  • D. 

   Størrelsen på slagvolumet

  • E. 

   Blodtrykket under trening

  • F. 

   Hvilepulsen

  • G. 

   Maksimal hjertefrekvens

 • 6. 
  Hypertrofi: 
  • A. 

   Forekommer utelukkende i type 2 muskelfibre

  • B. 

   Skyldes økning i antall sarkomerer i serie (lengre myofibriller)

  • C. 

   Skyldes økning i antall sarkomerer i parallell (flere myofibriller)

  • D. 

   Forekommer i mindre grad enn hyperplasi

  • E. 

   Er avhengige av økt proteinsyntese

 • 7. 
  Hvilket begrep (forkortelse) brukes for å betegne den bratte delen av kraftkurven? 
  • A. 

   RDF

  • B. 

   EDV

  • C. 

   RFD

  • D. 

   ESV

 • 8. 
  Hvilken muskel har størt fysiologisk tverrsnitt? 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

 • 9. 
  Hvilke av følgende er faktorer som begrenser vår maksimale styrke?
  • A. 

   Antall muskelfibre

  • B. 

   Biomekaniske forhold

  • C. 

   Muskelens arkitektur

  • D. 

   Hjertets minuttvolum

  • E. 

   Kapillærtetthet rundt muskelcellen

  • F. 

   Størrelse og antall av mitokondrier

 • 10. 
  "Grad av mobilisering i hver repetisjon" er definisjonen på? 
  • A. 

   Treningsvolum

  • B. 

   Treningsintensitet

  • C. 

   Styrke

  • D. 

   Treningsmotstand

  • E. 

   Treningsfrekvens

 • 11. 
  Dersom du kunne manipulere med feste til M. biceps brachii, hvilken effekt vil det å flytte feste nærmere albueleddet medføre? 
  • A. 

   Biceps vil skape et større dreiemoment og dermed løfte mer i en biceps curl

  • B. 

   Biceps vil skape et mindre dreiemoment og dermed løfte mindre i en biceps curl

  • C. 

   Hvor muskelen er festet har liten betydning for dreiemomentet, ettersom dette kompenseres av lengden på underarmen

  • D. 

   Dreiemomentet forblir det samme fordi muskelen endres tilsvarende i lengde når vi flytter festet

 • 12. 
  Blodet forlater høyre ventrikkel via: 
  • A. 

   Kransarteriene (koronararteriene)

  • B. 

   Aorta

  • C. 

   Pulmonalarterien (lungearterien)

  • D. 

   Pulmonalvenene (lungevenene)

 • 13. 
  Hvilke av følgende fysiologiske endringer skjer ved utholdenhetstrening? 
  • A. 

   Økt antall mitokondrier

  • B. 

   Redusert antall kapillærer

  • C. 

   Økt mengde glykolytiske enzymer

  • D. 

   Økt antall type 2 muskelfibre

  • E. 

   Økt slagvolum

  • F. 

   Økt blodtrykk i hvile

  • G. 

   Redusert hvilepuls

  • H. 

   Økt mengde myoglobin

  • I. 

   Økt makspuls

 • 14. 
  Hvilken muskel er best egnet for å utvikle høy kontraksjonshastighet? 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

 • 15. 
  Hva om vi tar utgangspunkt i en "gjennomsnittlig" godt trent person som trener regelmessig over 3-5 måneders periode. Hva kan vi forvente av økning i muskelstyrke? 
  • A. 

   5%

  • B. 

   10%

  • C. 

   20%

  • D. 

   40%

  • E. 

   75%

  • F. 

   100%

 • 16. 
  Hva er den mest vanlige fibertype-overgangen grunnet styrketrening?
  • A. 

   1 -> 2a

  • B. 

   2a -> 1

  • C. 

   2a -> 2x

  • D. 

   2x -> 2a

 • 17. 
  Hvilket organsystem har størst betydning for utvikling av høy RFD?
  • A. 

   Skjelettmuskler

  • B. 

   Nervesystemet

  • C. 

   Det endokrine systemet

  • D. 

   Skjelettet (biomekanikk)

 • 18. 
  Du skal veilede en person som ønsker å bygge muskler. Han/hun lurer på hvor mye han/hun kan forvente å øke i muskelmasse dersom han/hun trener regelmessig. Hva svarer du?
  • A. 

   5-10%

  • B. 

   10-20%

  • C. 

   20-30%

  • D. 

   30-40%

  • E. 

   60-80%

  • F. 

   Vanskelig å si, kommer an på flere faktorer

 • 19. 
  For å få optimal utvikling av styrke, bør man ha en treningsfrekvens på:
  • A. 

   Ikke mer en én gang per uke

  • B. 

   2-3 ganger per uke

  • C. 

   4-5 ganger per uke

  • D. 

   Helst hver dag

 • 20. 
  "Den største kraften vi klarer å utvikle ved langsomme bevegelser eller isometriske aksjoner" er definisjonen på? 
  • A. 

   Maksimal styrke

  • B. 

   Eksplosiv styrke

  • C. 

   Utholdende styrke

  • D. 

   Statisk muskelarbeid

  • E. 

   Eksentrisk styrke

 • 21. 
  Hvilke adaptasjoner skjer i muskelfibrene ved regelmessig utholdenhetstrening? 
  • A. 

   Økt konsentrasjon av aerobe enzymer

  • B. 

   Økt antall mitokondrier

  • C. 

   Økt størrelse på mitokondrier

  • D. 

   Endring i fibertype fra type 1 til 2a

  • E. 

   Redusert konsentrasjon av myoglobin

 • 22. 
  Hvilke alternativer er korrekte når det gjelder anbefalinger for trening av muskulær utholdenhet for trente personer? 
  • A. 

   20-60% av 1RM

  • B. 

   60-80% av 1RM

  • C. 

   6-15 repetisjoner

  • D. 

   >15 repetisjoner

  • E. 

   1-10 repetisjoner

  • F. 

   0-50% av 1RM

 • 23. 
  De vanligste akutte skulderskadene inkluderer: 
  • A. 

   Brudd i kragebein

  • B. 

   Luksasjon i acromiclavikulærleddet

  • C. 

   Fremre luksasjoner (skulder ut av ledd)

  • D. 

   Posttraumatisk instabilitet

  • E. 

   Impingmentsyndrom

  • F. 

   Skade på rotatormansjetten

 • 24. 
  Ved bedre utholdenhet kan man observere følgende endringer i hjertefrekvens (HF): 
  • A. 

   Lavere HFmaks

  • B. 

   Lavere HF i hvile

  • C. 

   Lavere HF ved submaksimale belastninger

  • D. 

   Høyere HF maks

  • E. 

   Høyere HF ved submaksimale belastning

 • 25. 
  Når er reliabiliteten høy i testing av styrke? 
  • A. 

   Når resultatet blir det samme når en test gjentas flere ganger

  • B. 

   Knyttes til valg av testøvelser, erfaring med å trene øvelsen og testlederen

  • C. 

   Tester er reliable når testledere benytter samme protokoll og kommer til samme resultat på samme test

  • D. 

   Tester er reliable når egenskapen som testes, har stor relevans for prestasjonen man ønsker å forbedre

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.