Dinler Tarihi Deneme Testi

70 Questions | Total Attempts: 2976

SettingsSettingsSettings
Dinler Tarihi Deneme Testi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Mecusiliğin kurucusu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak yer alır?
  • A. 

   A. Ahura Mazda

  • B. 

   B. Avesta

  • C. 

   C. Zerdüşt

  • D. 

   D. Darya

  • E. 

   E. Mecusi

 • 2. 
  Zerdüştlük hangi dönemde monoteizmden düalist yapıya doğru bir yöneliş belirmiştir? 
  • A. 

   A. İlk çağ

  • B. 

   B. Sasaniler

  • C. 

   C. İslam sonrası

  • D. 

   D. Günümüzde

  • E. 

   E.Zerdüştün yaşadığı çağda

 • 3. 
  Zerdüştiler için saflığın ve hakikatin daha doğrusu Ahura Mazda’nın sembolü olan öge aşağıdakilerden hangisidir.
  • A. 

   A. Su

  • B. 

   B. Toprak

  • C. 

   C. Ateş

  • D. 

   D. Hava

  • E. 

   E. Rüzgâr

 • 4. 
  Zerdüştlerdeki iyi ve bütün dünyadaki varlıkları yaratan bir tanrının adı nedir?
  • A. 

   A. Avesta

  • B. 

   B. Ahura Mazda

  • C. 

   C. Zerdüşt

  • D. 

   D. Buda

  • E. 

   E. Angra Mainhu

 • 5. 
  Zerdüştlükte kötülüğün kaynağı hangi terimde ifadesini bulur? 
  • A. 

   A. Avesta

  • B. 

   B. Ahura Mazda

  • C. 

   C. Zerdüşt

  • D. 

   D. Buda

  • E. 

   E. Angra Mainhu

 • 6. 
  Sabii rahiplerine ne ad verilir?
  • A. 

   A. mandi

  • B. 

   B. Veda

  • C. 

   C. Sabi

  • D. 

   D.darya

  • E. 

   E. Sur

 • 7. 
  Sabilerin en önemli ibadeti nedir?
  • A. 

   A. namaz

  • B. 

   B. Dua

  • C. 

   C. Vaftiz

  • D. 

   D. Nirvana

  • E. 

   E. inziva

 • 8. 
  Sabilikte yüce varlık hangi terimle ifade edilir?
  • A. 

   A. Krişna

  • B. 

   B. Malka d Nhura

  • C. 

   C. Manden

  • D. 

   d. Subba

  • E. 

   E. samsara

 • 9. 
  Sabiilikte tanrı tasavvur nasıldır?
  • A. 

   A. monofist

  • B. 

   B.politeist

  • C. 

   C. Düalist

  • D. 

   D. Karmaşık

  • E. 

   E. yoktur

 • 10. 
  Sabiliğin kutsal metinleri hangi dildedir?
  • A. 

   A.Arapça

  • B. 

   b. İbranice

  • C. 

   C. Süryanice

  • D. 

   D. Mandence

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Modern Yahudi mezheplerinden değildir? 
  • A. 

   A.Ortodoks

  • B. 

   B. Muhafazakâr

  • C. 

   C. Siyonizm

  • D. 

   D. Yeniden yapılanmacı

  • E. 

   E. Anglikan

 • 12. 
  Aşağıdaki şıklardan hangisi Yahudilerin yazılı kutsal metinlerinin adıdır?
  • A. 

   A. Tanah

  • B. 

   B. Talmud

  • C. 

   C. Torah

  • D. 

   D. Tevrat

  • E. 

   E. On Emir

 • 13. 
  Aşağıdaki şıklardan hangisi Yahudilerin sözlü kutsal metinlerinin adıdır?
  • A. 

   A. Tanah

  • B. 

   B. Talmud

  • C. 

   C. Tevrat

  • D. 

   D. Torah

  • E. 

   E.Moses

 • 14. 
  Yahudi terimi hangi olay sonucu ortaya çıkmıştır?
  • A. 

   A. Süleyman Mabedinin açılış

  • B. 

   B. Mısırdan kaçış

  • C. 

   C. Babil Sürgünü

  • D. 

   D. Medine’den sürülüş

  • E. 

   E. İsrail’in kuruluşu

 • 15. 
  İsrail Krallığının en kudretli çağı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   A. Davut ve Süleyman

  • B. 

   B. Davut ve İsrail

  • C. 

   C. Yakup

  • D. 

   D. İsmail

  • E. 

   E. İshak

 • 16. 
  Yahudilerin günlük ibadetlerinin sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 17. 
  Yahudi geleneğine göre gündelik ibadetlerin geleneği hangi döneme kadar uzanır?
  • A. 

   A. I.Mabet

  • B. 

   B. Patriark

  • C. 

   C. II. Mabet

  • D. 

   D. Süleyman

  • E. 

   E. Davut

 • 18. 
  Yahudi geleneğine göre sabah ibadeti hangi peygambere göre ihdas edilmiştir? 
  • A. 

   A. Süleyman

  • B. 

   B. Davut

  • C. 

   C. Yakup

  • D. 

   D. İshak

  • E. 

   E. İbrahim

 • 19. 
  Yahudi geleneğine göre öğle ibadeti hangi peygambere göre ihdas edilmiştir?
  • A. 

   A. Süleyman

  • B. 

   B. Davut

  • C. 

   C. Yakup

  • D. 

   D. İshak

  • E. 

   E. İbrahim

 • 20. 
  Yahudi geleneğine göre akşam ibadeti hangi peygambere göre ihdas edilmiştir?
  • A. 

   A. Süleyman

  • B. 

   B. Davut

  • C. 

   C. Yakup

  • D. 

   D. İshak

  • E. 

   E. İbrahim

 • 21. 
  Yahudi İbadetlerinde metin olarak hangi Yahudi metni kullanılır?
  • A. 

   A. Torah

  • B. 

   b. Talmud

  • C. 

   C. Kippa

  • D. 

   D. Tallit

  • E. 

   E. Ahudi

 • 22. 
  Hıristiyanlığın yayılmasındaki en önemli figür aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak yer alır?
  • A. 

   A. Misyonerlik

  • B. 

   B. İncil

  • C. 

   C. Kilise

  • D. 

   D. Sinodlar

  • E. 

   E. Roma İmparatorluğu

 • 23. 
   Avrupa’da Hıristiyanlığın 7. yüzyılda yayılması dinsel kaynak olarak nasıl açıklanabilir?
  • A. 

   A. İslamın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yayılması

  • B. 

   B. Misyonerlerin çabası

  • C. 

   C. Rusların çabası

  • D. 

   D. Kilisenin sistemleşmesi

  • E. 

   E. Ortodoks

 • 24. 
  Kitabı Mukaddesin Yahudi metinleri barındıran ilk kısmına ne ad verilir? 
  • A. 

   A. Yeni ahit

  • B. 

   B. Talmut

  • C. 

   C. Torah

  • D. 

   D. Tekvin

  • E. 

   E. Eski ahit

 • 25. 
  Hıristiyanlık terimi ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır?
  • A. 

   A. MS 500

  • B. 

   B. MS 1000

  • C. 

   C. MS 50

  • D. 

   D. MS 325

  • E. 

   E. MS 470

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.