De Mammoet (Zonneland 1)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Meesterquentin
M
Meesterquentin
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 139
Questions: 21 | Attempts: 139

SettingsSettingsSettings
De Mammoet (Zonneland 1) - Quiz

Vraagstaart van Zonneland 1, pagina 5 tot 7. Oefeningen voor toets woensdag 21/09/2011. Dit zijn de beste vragen die jullie zelf hebben gegeven.


Questions and Answers
 • 1. 

  Waar woonde (leefde) de eerste mammoeten?

  • A.

   Afrika

  • B.

   Japan

  • C.

   Australië

  • D.

   Siberië

  Correct Answer
  A. Afrika
  Explanation
  Mammoths first lived in Africa. This is supported by fossil evidence that shows the earliest known mammoth species originated in Africa and then migrated to other parts of the world. This suggests that Africa was the original habitat of the first mammoths.

  Rate this question:

 • 2. 

  Mammoeten zijn de voorouders van...

  • A.

   De gorilla

  • B.

   De griraffe

  • C.

   De olifant

  • D.

   Het schaap

  Correct Answer
  C. De olifant
  Explanation
  Mammoeten zijn de voorouders van de olifant omdat ze behoren tot dezelfde familie, Elephantidae. Mammoeten waren grote, harige olifantachtige dieren die leefden tijdens het Pleistoceen tijdperk. Ze hadden vergelijkbare kenmerken en eigenschappen als moderne olifanten, zoals slagtanden en een slurf. Door middel van fossiele overblijfselen en genetisch onderzoek is aangetoond dat mammoeten nauw verwant zijn aan olifanten en dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben.

  Rate this question:

 • 3. 

  In welke tijd leefde de mammoeten? Denk aan de tijdbalk.

  • A.

   Oertijd (prehistorie)

  • B.

   Oude tijd

  • C.

   Middeleeuwen

  • D.

   Nieuwe tijd

  Correct Answer
  A. Oertijd (prehistorie)
  Explanation
  Mammoths lived during the prehistoric era, also known as the Stone Age or the Paleolithic period. This was a time before written records were kept, hence it is referred to as prehistory. The prehistoric era is characterized by the use of stone tools and the development of early human societies. Mammoths went extinct around 4,000 years ago, towards the end of the prehistoric era.

  Rate this question:

 • 4. 

  Wat eten mammoeten vooral?

  • A.

   Vissen

  • B.

   Gras en struiken

  • C.

   Vlees

  • D.

   Boterhamman

  Correct Answer
  B. Gras en struiken
  Explanation
  Mammoeten aten voornamelijk gras en struiken. Dit kan worden afgeleid uit de vraag, waarin wordt gevraagd wat mammoeten vooral aten. Het feit dat gras en struiken als antwoord wordt gegeven, impliceert dat dit de belangrijkste voedselbronnen waren voor mammoeten.

  Rate this question:

 • 5. 

  Hoeveel cm is de huid van de mammoet?

  • A.

   0,5 cm

  • B.

   1 cm

  • C.

   2 cm

  • D.

   4cm

  Correct Answer
  C. 2 cm
  Explanation
  The correct answer is 2 cm. This suggests that the skin of the mammoth is 2 cm thick.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bij welke klasse hoort de mammoet?

  • A.

   Vissen

  • B.

   Zoogdieren

  • C.

   Vogels

  • D.

   Amfibiën

  Correct Answer
  B. Zoogdieren
  Explanation
  De mammoet behoort tot de klasse van zoogdieren. Dit komt doordat mammoeten warmbloedig zijn, ademhalen met longen, levende jongen baren en hun jongen zogen met melk. Deze kenmerken zijn typisch voor zoogdieren.

  Rate this question:

 • 7. 

  Waar leven de mammoeten?

  • A.

   Woestijn

  • B.

   Bergen

  • C.

   Steppe (grasland)

  • D.

   Toendra (dennenbos)

  Correct Answer
  C. Steppe (grasland)
  Explanation
  Mammoeten leven op de steppe, een type grasland. Ze zijn aangepast aan het leven in open vlaktes met gras en weinig bomen. De steppe biedt voldoende voedsel, zoals gras en planten, voor de mammoeten om te overleven. Daarnaast is de steppe ook geschikt voor hun grote omvang en biedt het voldoende ruimte om te bewegen.

  Rate this question:

 • 8. 

  Waarvoor gebruikte de mammoet zijn slagtanden?

  • A.

   Als versiering

  • B.

   Om in de sneeuw te wroeten, op zoek naar planten

  • C.

   Om gras te vermalen

  • D.

   Als steun bij het slapen

  Correct Answer
  B. Om in de sneeuw te wroeten, op zoek naar planten
  Explanation
  De mammoet gebruikte zijn slagtanden om in de sneeuw te wroeten en op zoek te gaan naar planten. De slagtanden dienden als een soort graafwerktuig, waarmee de mammoet de sneeuw kon wegduwen en zo bij de planten kon komen die onder de sneeuw lagen. Dit was een belangrijke voedselbron voor de mammoet, vooral in koude en barre omstandigheden waar andere voedselbronnen schaars waren.

  Rate this question:

 • 9. 

  Wat was ideaal bij de mammoet om gras te vermalen?

  • A.

   Zijn poten

  • B.

   Zijn slagtanden

  • C.

   Zijn kiezen

  • D.

   Zijn staart

  Correct Answer
  C. Zijn kiezen
  Explanation
  The ideal tool for the mammoth to grind grass would be its molars or teeth (kiezen). The molars of a mammoth were large and had ridges that were perfect for grinding tough plant material like grass. The mammoth would use its powerful jaw muscles to chew the grass and break it down into smaller pieces before swallowing. This adaptation allowed the mammoth to efficiently extract nutrients from grass and other plant material, making it a successful herbivore.

  Rate this question:

 • 10. 

  Wat is een paleontoloog? (Wat is hun werk?)

  • A.

   Een wetenschapper die palingen onderzoekt.

  • B.

   Een wetenschapper die fossielen van planten en dieren bestudeert.

  • C.

   Een wetenschapper die kijkt hoe mensen liegen.

  Correct Answer
  B. Een wetenschapper die fossielen van planten en dieren bestudeert.
 • 11. 

  Door welke jager is de mammoet (bijna) uitgestorven?

  • A.

   De mens

  • B.

   De sabeltandtijger

  • C.

   De holenbeer

  • D.

   De wolharige neushoorn

  Correct Answer
  A. De mens
  Explanation
  The correct answer is "De mens." The mammoth (almost) became extinct due to hunting by humans.

  Rate this question:

 • 12. 

  Hoe komt het dat de mammoet is uitgestorven?

  • A.

   Ze hebben elkaar opgegeten.

  • B.

   Er was niet genoeg voedsel.

  • C.

   Ze werden steriel. (geen baby's meer kunnen krijgen)

  Correct Answer
  B. Er was niet genoeg voedsel.
  Explanation
  The mammoet is uitgestorven omdat er niet genoeg voedsel was.

  Rate this question:

 • 13. 

  Hoe komt het dat het dat het klimaat in Noord-Amerika is veranderd?

  • A.

   Door de inslag van een komeet. (te koud)

  • B.

   Door de zon die dichter bij de aarde kwam. (te warm)

  • C.

   Door de ontploffing van een ijsberg. (te koud)

  Correct Answer
  A. Door de inslag van een komeet. (te koud)
 • 14. 

  Geef een andere naam voor een uitgestrekt naaldwoud

  • A.

   Tango

  • B.

   Taiga

  • C.

   Toukan

  • D.

   Timon

  Correct Answer
  B. Taiga
  Explanation
  Taiga is the correct answer because it is another name for a vast needle forest. It is a biome characterized by coniferous trees, such as spruce, pine, and fir, and is found in the northern parts of North America, Europe, and Asia. The word "taiga" comes from the Russian word for forest, emphasizing its dense and extensive nature.

  Rate this question:

 • 15. 

  Geef een bekede botziekte

  • A.

   Osteoporose

  • B.

   Osteopaat

  • C.

   Osteoprothese

  • D.

   Osteoproton

  Correct Answer
  A. Osteoporose
  Explanation
  Osteoporose is een bekende botziekte die wordt gekenmerkt door een afname van de botdichtheid en een verhoogd risico op botbreuken. Het is een veelvoorkomende aandoening, vooral bij oudere mensen, en wordt vaak veroorzaakt door een onevenwichtige botafbraak en botopbouw. Osteoporose kan leiden tot fragiele en zwakke botten, waardoor zelfs kleine valpartijen of lichte trauma's ernstige botbreuken kunnen veroorzaken. Behandelingen voor osteoporose omvatten vaak medicatie, voedingssupplementen en levensstijlveranderingen om de botdichtheid te verbeteren en het risico op fracturen te verminderen.

  Rate this question:

 • 16. 

  Daar wat werd Noord-Afrika geraakt ongeveer 13 000 jaar geleden?

  • A.

   Een banaan

  • B.

   Een planeet

  • C.

   Een komeet

  Correct Answer
  C. Een komeet
  Explanation
  Approximately 13,000 years ago, North Africa was impacted by a comet.

  Rate this question:

 • 17. 

  Wanneer leefde de wolharige mammoeten?

  • A.

   -250 000 jaar tot -10 000 jaar geleden

  • B.

   -150 000 jaar tot -15 000 jaar geleden

  • C.

   -350 000 jaar tot -25 000 jaar geleden

  Correct Answer
  A. -250 000 jaar tot -10 000 jaar geleden
  Explanation
  The woolly mammoths lived from approximately 250,000 years ago to 10,000 years ago.

  Rate this question:

 • 18. 

  Waarom zat er een soort antivries in het bloed van de mammoeten?

  • A.

   Om niet ziek te worden

  • B.

   Om bij koude temperaturen zuurstof naar de organen te brengen.

  • C.

   Om zich te beschermen tegen insekten (vooral muggen).

  Correct Answer
  B. Om bij koude temperaturen zuurstof naar de organen te brengen.
  Explanation
  Mammoeten hadden een soort antivries in hun bloed om bij koude temperaturen zuurstof naar hun organen te kunnen brengen. Dit hielp hen om te overleven in de koude omgevingen waarin ze leefden. Het antivriesmiddel voorkwam dat hun bloed bevroor en zorgde ervoor dat ze voldoende zuurstof konden transporteren naar hun organen, zelfs in extreme kou. Hierdoor konden ze blijven functioneren en overleven in barre omstandigheden.

  Rate this question:

 • 19. 

  Waarom zijn er geen mammoeten meer?

  • A.

   Verandering in het klimaat

  • B.

   Inslag van de maan op aarde

  • C.

   De griep

  Correct Answer
  A. Verandering in het klimaat
  Explanation
  De mammoeten zijn uitgestorven door een verandering in het klimaat. Waarschijnlijk werd het klimaat waarin ze leefden te warm of te koud voor hen om te overleven. Deze veranderingen in het klimaat kunnen hebben geleid tot een tekort aan voedsel of een verandering in hun leefomgeving, waardoor ze niet langer in staat waren om te overleven.

  Rate this question:

 • 20. 

  Waarom hadden de mammoeten een dikke laag vet?

  • A.

   Om meer te kunnen eten

  • B.

   Om niet ziek te worden

  • C.

   Om de lichaamswarmte niet te laten ontsnappen

  Correct Answer
  C. Om de lichaamswarmte niet te laten ontsnappen
  Explanation
  Mammoeten hadden een dikke laag vet om hun lichaamswarmte niet te laten ontsnappen. Dit is belangrijk omdat mammoeten leefden in koude klimaten, zoals de ijstijd, waar de temperaturen erg laag waren. De dikke laag vet fungeerde als isolatie en hielp de mammoeten warm te blijven. Door de lichaamswarmte vast te houden konden ze overleven in deze extreme omstandigheden.

  Rate this question:

 • 21. 

  Waarom had de mammoet kleinere oren dan die van zijn voorouders in Afrika?

  • A.

   Om beter te kunnen luisteren

  • B.

   Om te vermijden dat hij een oorontsteking krijgt

  • C.

   Tegen de oorwormen (oorkruiper)

  • D.

   Dankzij de kleinere oppervlakte verloor het dier minder warmte

  Correct Answer
  D. Dankzij de kleinere oppervlakte verloor het dier minder warmte
  Explanation
  The mammoet had kleinere oren dan zijn voorouders in Afrika omdat dankzij de kleinere oppervlakte het dier minder warmte verloor.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.