Kinder 2 (Filipino) Batch 2

25 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Kinder 2 (Filipino) Batch 2 - Quiz

Filipino


Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ito?
  • A. 

   Lugar

  • B. 

   Bagay

 • 2. 
  Ano ito?
  • A. 

   Hayop

  • B. 

   Tao

 • 3. 
  Ano ito?
  • A. 

   Tao

  • B. 

   Lugar

 • 4. 
  Ano ito?
  • A. 

   Lugar

  • B. 

   Bagay

 • 5. 
  Ano ito?
  • A. 

   Hayop

  • B. 

   Tao

 • 6. 
  Ito ba ay nagsasaad ng kilos?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 7. 
  Ito ba ay nagsasaad ng kilos?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 8. 
  Ito ba ay nagsasaad ng kilos?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 9. 
  Ito ba ay nagsasaad ng kilos?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 10. 
  Ito ba ay nagsasaad ng kilos?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 11. 
  Isulat ang PR kung parirala at PN kung pangungusap _____________ Ang bola ay bilog.
 • 12. 
  Isulat ang PR kung ito ay parirala at PN kung pangungusap. ____________ malamig ang yelo
 • 13. 
  Isulat ang PR kung ito ay parirala at PN kung pangungusap. ______________ Si Nanay ay kumakain.
 • 14. 
  Isulat ang PR kung ito ay parirala at PN kung pangungusap. _______________ mataas ang puno
 • 15. 
  Isulat ang PR kung ito ay parirala at PN kung pangungusap. _____________ Ang bata ay sumasayaw.
 • 16. 
  Ano ang nawawalang araw sa isang linggo? ___________________  Martes
  • A. 

   Lunes

  • B. 

   Linggo

 • 17. 
  Ano ang nawawalang araw sa isang linggo? Biyernes  ______________
  • A. 

   Linggo

  • B. 

   Sabado

 • 18. 
  Ano ang nawawalang araw sa isang linggo? Miyerkules  __________________
  • A. 

   Huwebes

  • B. 

   Lunes

 • 19. 
  Ano ang nawawalang araw sa isang linggo? ___________________  Miyerkules
  • A. 

   Martes

  • B. 

   Lunes

 • 20. 
  Ano ang nawawalang araw sa isang linggo? ________________ Sabado
  • A. 

   Huwebes

  • B. 

   Biyernes

 • 21. 
  Alin ang larawang may klaster
  • A. 

   Krayola

  • B. 

   Bola

 • 22. 
  Alin sa larawan ang may klaster
  • A. 

   Lapis

  • B. 

   Prutas

 • 23. 
  Alin sa larawan ang may klaster
  • A. 

   Traysikel

  • B. 

   Aklat

 • 24. 
  Alin sa larawan ang may klaster
  • A. 

   Plato

  • B. 

   Kahon

 • 25. 
  Alin sa larawan ang may klaster
  • A. 

   Relo

  • B. 

   Plorera

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.