Civics 4th Grading

20 | Total Attempts: 111

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Civics 4th Grading

Soberenya, Saligang Batas, Pakikibaka tungo sa Kalayaan at iba pa


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang apat na sangkap ng isang estado at ang sumusunod: (4 na sagot)
  • A. 

   Mamamayan

  • B. 

   Trabaho

  • C. 

   Teritorya

  • D. 

   Pamahalaan

  • E. 

   Soberenya

  • F. 

   Kalusugan

 • 2. 
  Ang sumusunod at ang mga katangian ng soberenya (6 na sagot):
  • A. 

   Pagiging palagian o permanente

  • B. 

   Pansariling mamamayan o teritoryo

  • C. 

   Malawak na saklaw sa kabuuan ng teritoryo

  • D. 

   Mayaman na mamamayan

  • E. 

   Walang taning na panahon

  • F. 

   Walang maaaring pumugil

  • G. 

   Di naisasalin

 • 3. 
  Ang soberenyang _____________ ay ang kapangyarihan ng estado na pangunahan ang pamamahala sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa bansa.
  • A. 

   Panloob

  • B. 

   Panlabas

 • 4. 
  Ang soberenyang _________________ ay ang kapangyarihan ng estado na magpatupad ng mga programa at mga paninindigan ng malaya sa pakikialam o panghihimasok ng iba pang mga bansa.
  • A. 

   Panloob

  • B. 

   Panlabas

 • 5. 
  Kabilang sa karapatan ng isang malayang bansa ay ang mga sumusunod maliban sa isa: 
  • A. 

   Manatiling malaya

  • B. 

   Pamumuno sa nasasakupan

  • C. 

   Pantay na pribilehiyo

  • D. 

   Pagmamay-ari

  • E. 

   Pagputol ng kahoy

  • F. 

   Pakikipag-ugnayan

 • 6. 
  Ang tawag sa Karapatan sa Pagmamay-ari ay kilala sa tawag na:
  • A. 

   Right of Imminent Domain

  • B. 

   East-Asia pacific Cooperation

  • C. 

   Armed Forces of the Philippines

 • 7. 
  Maipapakita ang pagpapahalaga sa mga karapatang tinamo sa pamamagitan ng sumusunod:(5 na sagot)
  • A. 

   Pagpapahalaga sa kalusugan

  • B. 

   Pagpapahalaga sa kalayaan

  • C. 

   Pagpapahalaga sa pamahalaan

  • D. 

   Pagpapahalga sa prebilehiyo

  • E. 

   Pagpapahalaga sa pag-aari ng bansa

  • F. 

   Pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan

 • 8. 
  Anong paraan ng pagtatanggol sa Pilipinas ang: Paglikha ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas
  • A. 

   Pagtatanggol sa pamamagitan nga armas

  • B. 

   Pagtatanggol sa pamamagitan ng Diplomasya at mapayapang pag-uusap

 • 9. 
  Anong paraan ng pagtatanggol sa Pilipinas ang: Pagsampa ng protesta laban sa Intsik sa United Nations at Assiciation of Southeast Asian Nations (ASEAN).
  • A. 

   Pagtatanggol sa pamamagitan nga armas

  • B. 

   Pagtatanggol sa pamamagitan ng Diplomasya at mapayapang pag-uusap

 • 10. 
  Ang Saligang Batas and pundamental na batas ng isang bansa. Ito rin ang sandigan ng lahat ng batas na pinaiiral sa buong senado.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Ang gumawa ng Saligang Batas ng Malolos.
  • A. 

   Felipe Concepcion

  • B. 

   Felipe Calderon

  • C. 

   Felipe Agoncillo

 • 12. 
  Ano ang pinagtibay ng mga Pililipino noon Mayo 14, 1935?
  • A. 

   Saligang Batas 1945

  • B. 

   Saligang Batas 1925

  • C. 

   Saligang Batas 1935

 • 13. 
  Si Claro M. Recto ang naging Pangulo ng Kumbensiyong bumalangkas sa Saligang Batas 1935.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Anong Saligang Batas ang binalangkas sa ilalim ng pamamahal ng bansang Hapon sa Pilipinas na pinanguluhan ni Jose P. Laurel?
  • A. 

   1943

  • B. 

   1945

  • C. 

   1935

 • 15. 
  Kailan pinagtibay ang Saligang Batas 1973? Ito ang nagbigay-wakas sa Ikatlong Republika at nagpasimula sa Ikaapat na Republika..
  • A. 

   Enero 19, 1973

  • B. 

   Enero 17, 1973

  • C. 

   Enero 17, 1972

 • 16. 
  Si Cecilia Muñoz  Palma ang naging tagapangulo ng kumbensiyong bumubuo ng Konstitusyon ng 1897.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Kailan ang ratipikasyon ng Saligang Batas ng 1987.
  • A. 

   Pebrero 22, 1987

  • B. 

   Pebrero 2, 1987

  • C. 

   Pebrero 12, 1987

 • 18. 
  Ang sumusunod ay pinagmulan ng mga batas ng Pilipinas. (4 na sagot)
  • A. 

   Sangguniang Panlalawigan

  • B. 

   Sangguniang Panlungsod

  • C. 

   Sangguniang Pambayan

  • D. 

   Sangguniang Pansiyudad

  • E. 

   Sangguniang Pambaranggay

 • 19. 
  Simbahan kung saan isinagawa ang halalan ng mga delegado sa Kapulungang Panghiumagsikan.
  • A. 

   Barasoain

  • B. 

   Bulusan

  • C. 

   Barakan

 • 20. 
  Si Pangulong Franklin Roosevelt and pangulo ng America na pumirma ng Saligang Batas ng 1935.
  • A. 

   True

  • B. 

   False