Bāze, 5. Nodaļa

12 Jautjumi | Total Attempts: 133

Settings
Please wait...
Bāze, 5. Nodaļa

plaķenes


Questions and Answers
 • 1. 
  No kā aizsargā kūstošie drošinātāji elektriskajā tīklā?
  • A. 

   1. Aizsargā no tīkla īsslēguma strāvas un ilgstošas pārslodzes gadījuma

  • B. 

   2. Ne no ka neaizsargā – kalpo operatīvai tīkla atslēgšanai

  • C. 

   3. Aizsargā no iekārtu pārkarsēšanas

  • D. 

   4. Aizsargā no statiskā lādiņa

 • 2. 
  No kā aizsargā izlādņi elektriskajā tīklā?
  • A. 

   1. No īsslēguma strāvas

  • B. 

   2. No pārsprieguma tīklā

  • C. 

   3. No ilgstošas pārslodzes

  • D. 

   4. No statiskā lādiņa

 • 3. 
  No kā aizsargā siltuma relejs?
  • A. 

   1. No ilgstošas pārslodzes

  • B. 

   2. No sprieguma impulsa tīklā

  • C. 

   3. No viena fāzes vada pārraušanas

  • D. 

   4. No īsslēguma

 • 4. 
  Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti dzinēja vadības shēmā?
  • A. 

   1. Dzinēja spēka ķēdi

  • B. 

   2. Nulles vadu

  • C. 

   3. Kontaktora vai magnētiskā palaidēja spoles ķēdi

  • D. 

   4. Nulles vadu un dzinēja spēka ķēdi

 • 5. 
  Kāda ir atslēgšanas strāva noplūdes aizsardzības relejam?
  • A. 

   Ne lielāka par 30 mA

  • B. 

   2. 1,2 x Inom slodzes

  • C. 

   3. 1,1 x Inom slodzes

  • D. 

   4. 5 x Inom slodzes

 • 6. 
  Uz ko reaģē noplūdes strāvas aizsardzības relejs?
  • A. 

   1. Uz strāvu, kas lielāks par nominālo

  • B. 

   2. Uz spriegumu, kas lielāks par nominālo

  • C. 

   3. Uz spriegumu, kas mazāks par nominālo

  • D. 

   4. Uz pieplūstošās un aizplūstošās strāvas starpību

 • 7. 
  Kāpēc kūstošie drošinātāji piepildīti ar kvarca smiltīm?
  • A. 

   1. Elektriskā loka dzēšanai drošinātāja pārdegšanas laikā

  • B. 

   2. Labākai siltuma atdevei gaisā

  • C. 

   3. Drošinātāja hermetizācijai

  • D. 

   4. Lai drošinātājs varētu izturēt lielāku strāvu

 • 8. 
  Vai drīkst aizvietot līdzstrāvas relejus un kontaktorus ar maiņstrāvas līdzīgiem aparātiem? 
  • A. 

   Drīkst visos gadījumos

  • B. 

   Nedrīkst

  • C. 

   Drīkst, tikai mazjaudīgās ķēdēs

  • D. 

   Drīkst, tikai ja ir aktīvā slodze

 • 9. 
  Vai drīkst aizvietot maiņstrāvas relejus un kontaktorus ar līdzstrāvas līdzīgiem aparātiem? 
  • A. 

   1. Drīkst visos gadījumos

  • B. 

   2. Nedrīkst

  • C. 

   3. Drīkst, tikai mazjaudīgās ķēdēs

  • D. 

   4. Drīkst, tikai ja ir aktīvā slodze

 • 10. 
  Kāpēc atslēdzošajos aparātos ir elektriskā loka dzēšanas ierīcēs?
  • A. 

   1. Lai samazinātu loka degšanas laiku

  • B. 

   2. Lai aizsargāt aparātu no ugunsgrēka

  • C. 

   3. Lai aizsargāt kontaktus no novecošanos

  • D. 

   4. Lai samazinātu loka ietekmi uz aparāta spoles magnētisko lauku

 • 11. 
  Kādā veidā mēs varam aizsargāt savas mājas, iekārtas un mājdzīvniekus no zibens?
  • A. 

   1. Negaisa laikā izslēdzot elektrību

  • B. 

   2. Negaisa laikā aizverot logus un durvis

  • C. 

   3. Ierīkojot zibensnovedējus

  • D. 

   4. No zibens nevar aizsargāties

 • 12. 
  Ko drīkst darīt ar porcelāna, stikla, plastmasas izolatoru (izņēmums- gāzes), ja ir notikusi tā caursite?
  • A. 

   1. Izmantot tālāk

  • B. 

   2. Attīrīt

  • C. 

   3. Nomainīt, jo izmantot nevar

  • D. 

   4. Apgriezt otrādi