Bāze, 4. Nodaļa

30 Jautjumi | Total Attempts: 175

Settings
Please wait...
Bze, 4. Nodaa

būbīši


Questions and Answers
 • 1. 
  Kādu jaudu rādīs vatmetrs?
  • A. 

   10000W

  • B. 

   1000W

  • C. 

   100W

  • D. 

   Vatmetrs sadegs un neko nerādīs

 • 2. 
  Ampērmetra ar skalu 10A iekšējā pretestība ir 0,01W. Vai ampērmetru drīkst ieslēgt 220V rozetē?
  • A. 

   1. Drīkst ieslēgt

  • B. 

   2. Nedrīkst ieslēgt, būs maza precizitāte

  • C. 

   3. Nedrīkst ieslēgt, mēraparāts sabojāsies

  • D. 

   4. Drīkst ieslēgt, bet mēraparāts neko neuzrādīs

 • 3. 
  Ko mēra ar megaommetru?
  • A. 

   1. Maza lieluma pretestības

  • B. 

   2. Izolācijas stiprību

  • C. 

   3. Strāvas stiprumu

  • D. 

   4. Izolācijas pretestību

 • 4. 
  Ko mēra ar ommetru?
  • A. 

   1. Izolācijas stiprību

  • B. 

   2. Izolācijas pretestību

  • C. 

   3. Pretestību

  • D. 

   4. Pretestību un strāvas stiprumu

 • 5. 
  Ar ko mēra elektrisko enerģiju?
  • A. 

   1. Ar vatmetru

  • B. 

   2. Ar mērtiltu

  • C. 

   3. Ar elektroenerģijas skaitītāju

  • D. 

   4. Ar ampērmetru

 • 6. 
  Kādā skalas daļā mēraparāta ar vienmērīgu skalu relatīvā kļūda būs lielāka?
  • A. 

   1. Relatīvā kļūda būs lielāka skalas sākumā

  • B. 

   2. Relatīvā kļūda būs lielāka skalas vidū

  • C. 

   3. Relatīvā kļūda būs lielāka skalas galā

  • D. 

   4. Relatīvā kļūda būs vienādi liela pa visu skalu

 • 7. 
  Kādā slēgumā jāsaslēdz ampērmetrs ar šuntu 75mV, lai palielinātu šī aparāta mērapjomu?
  • A. 

   1. Virknes slēgumā

  • B. 

   2. Paralēlajā slēgumā

  • C. 

   3. Jauktā slēgumā

  • D. 

   4. Zvaigznes

 • 8. 
  Kādai mēraparātu sistēmai pieder vienfāzes analogais elektroenerģijas skaitītājs?
  • A. 

   1. Ferodinamiskai

  • B. 

   2. Magnētelektriskai

  • C. 

   3. Indukcijas

  • D. 

   4. Elektromagnētiskai

 • 9. 
  Kuru spuldžu jaudu mēra vatmetrs?
  • A. 

   1. EL1+EL2

  • B. 

   2. EL2+EL3

  • C. 

   3. EL3

  • D. 

   4. EL1+EL2+EL3

 • 10. 
  Kāds mēraparāts ir ieslēgts elektriskajā ķēdē?
  • A. 

   1. Vatmetrs

  • B. 

   2. Ampērmetrs

  • C. 

   3. Voltmetrs

  • D. 

   4. Elektriskās enerģijas skaitītājs

 • 11. 
  Kādu jaudu mēra vatmetrs vienfāžu tīklā?
  • A. 

   1. Aktīvo jaudu

  • B. 

   2. Reaktīvo jaudu

  • C. 

   3. Pilno jaudu

  • D. 

   4. Induktīvo jaudu

 • 12. 
  Kurā no shēmām ampērmetra ķēdē pareizi ieslēgts šunts?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Kuru formulu lieto, lai aprēķinātu šuntu  strāvas mērīšanas diapazona palielināšanai ar ampērmetru (n – mērīšanas diapazona palielinājums)?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 14. 
  Mēraparātu A un B mērījumu absolūto kļūdu vērtības ir vienādas, bet mēraparātam A ir lielāks mērapjoms. Kurš mēraparāts precīzāks?
  • A. 

   1. Precizitāte ir vienāda

  • B. 

   2. Aparāts A ir precīzāks

  • C. 

   3. Aparāts B ir precīzāks

  • D. 

   4. Abu aparātu precizitātes klases nav salīdzināmas

 • 15. 
  Kuru formulu pielieto papildus rezistora aprēķināšanai, lai palielinātu voltmetrā mērapjomu (n – mērīšanas diapazona palielinājums)?
  • A. 

   1. R papildu = Rv (n-1)

  • B. 

   2. R papildu = Rv/(n-1)

  • C. 

   3. R papildu =U/I*n

  • D. 

   4. R papildu =R1R2/( R1 + R2)*n

 • 16. 
  Kuram mēraparātam skalā ir apzīmējums W?
  • A. 

   1. Voltmetram

  • B. 

   2. Ampērmetram

  • C. 

   3. Elektriskās enerģijas skaitītājam

  • D. 

   4. Vatmetram

 • 17. 
  Ar ko mēra sprieguma lielumu?
  • A. 

   1. Ar indikatoru

  • B. 

   2. Ar pārbaudes lampu

  • C. 

   3. Ar frekvences mērītāju

  • D. 

   4. Ar voltmetru

 • 18. 
  Kādas sistēmas analogie elektromēraparāti tiek izmantoti tikai līdzstrāvas mērīšanai (bez papildus ierīcēm)?
  • A. 

   1. Elektromagnētiskie

  • B. 

   2. Magnētelektriskie

  • C. 

   3. Induktīvie

  • D. 

   4. Elektrodinamiskie

 • 19. 
  Kā ieslēdz vatmetru mērot elektriskajā ķēdē jaudu?
  • A. 

   1. Strāvas tinumu - paralēli slodzei, sprieguma- virknē

  • B. 

   2. Virknē vienu aiz otra

  • C. 

   3. Vatmetram ir tikai viens tinums

  • D. 

   4. Virknē ar to ieslēdz vatmetra strāvas spoli un ķēdei paralēli pieslēdz sprieguma spoli

 • 20. 
  Kā ķēdē ieslēdz vienfāzes elektroenerģijas skaitītāja tinumus?
  • A. 

   1. Strāvas tinumu - paralēli slodzei, sprieguma- virknē

  • B. 

   2. Virknē vienu aiz otra

  • C. 

   3. Elektroenerģijas skaitītājām ir tikai viens tinums

  • D. 

   4. Virknē ieslēdz elektroenerģijas sakaitītāja strāvas spoli un ķēdei paralēli pieslēdz sprieguma spoli

 • 21. 
  Kā sauc aktīvās elektroenerģijas mēraparātu?
  • A. 

   1. Vatmetrs

  • B. 

   2. Voltampērmetrs

  • C. 

   3. Multimetrs

  • D. 

   4. Elektroenerģijas skaitītājs

 • 22. 
  Kam kalpo strāvmaiņi?
  • A. 

   1. Sprieguma paaugstināšanai

  • B. 

   2. Sprieguma pazemināšanai

  • C. 

   3. Mēraparātu mērījumu diapazona palielināšanai un mēraparātu izolēšanai no augstsprieguma

  • D. 

   4. Strāvas stipruma palielināšanai

 • 23. 
  Kā sauc mēraparātu ar kuru var mērīt  strāvu,  spriegumu un  pretestību?
  • A. 

   1. Mērtilts

  • B. 

   2. Osciloskops

  • C. 

   3. Oscilografs

  • D. 

   4. Multimetrs

 • 24. 
  Kāpēc ommetra mērvadus īssavieno ar, ko mēra pretestību?
  • A. 

   1. Lai sasildītu mēraparāta bateriju

  • B. 

   2. Lai pārbaudītu mērvadu veselumu un ommetra nulles stāvokļa uzstādījumu

  • C. 

   3. Tas ir elektriķu rituāls

  • D. 

   4. Lai noņemtu statisko lādiņu

 • 25. 
  Kā pareizi sauc mēraparātu ar kuru var tieši mērīt jaudu?
  • A. 

   1. Strāvmainis

  • B. 

   2. Elektrības skaitītājs

  • C. 

   3. Vatmetrs

  • D. 

   4. Mērtilts

 • 26. 
  Cik liels ir sprieguma mērapjoms mēraparātam ar atzīmi Imax=50mA, R=100kΩ?
  • A. 

   1. 5000V

  • B. 

   2. 20V

  • C. 

   3. 5V

  • D. 

   4. 0,5V

 • 27. 
  Kā sauc ampērmetram paralēli slēgtu rezistoru , ar kuru var palielināt strāvas mērapjomu?
  • A. 

   1. Strāvmainis

  • B. 

   2. Šunts

  • C. 

   3. Papildus rezistors

  • D. 

   4. Sekundāra pretestība

 • 28. 
  Kādu mēraparātu var lietot strāvas mērīšanai vadā bez tā atslēgšanas?
  • A. 

   1. Multimetru

  • B. 

   2. Mērknaibles

  • C. 

   3. Kiloampērmetru

  • D. 

   4. Tādu mērinstrumentu nav

 • 29. 
  Ar ko var izmērīt elektrodzinēja statora izolācijas pretestību?
  • A. 

   1. Ar ommetru

  • B. 

   2. Ar mērtiltu

  • C. 

   3. Ar megaommetru

  • D. 

   4. Ar vatmetru

 • 30. 
  Kādu jaudu mēra vatmetrs trīsfāžu tīklā?
  • A. 

   1. Aktīvo jaudu

  • B. 

   2. Reaktīvo jaudu

  • C. 

   3. Pilno jaudu

  • D. 

   4. Induktīvo jaudu