Bāze, 2. Nodaļa

61 Jautjumi | Total Attempts: 176

Settings
Please wait...
Bāze, 2. Nodaļa

paduse


Questions and Answers
 • 1. 
  Kā sauc jutīgo elementu, kas pārveido neelektriskos lielumus elektriskajos?
  • A. 

   Devējs

  • B. 

   Vatmetrs

  • C. 

   Voltmetrs

  • D. 

   Ampērmetrs

 • 2. 
  Ampērmetrs ieslēgts asinhronā dzinēja statora ķēdē. Kā mainīsies ampērmetra rādījumi, palielinot dzinējā slodzi?
  • A. 

   1. Ampērmetra rādījumi samazināsies

  • B. 

   2. Ampērmetra rādījumi paliks bez izmaiņām

  • C. 

   3. Ampērmetra rādījumi palielināsies

  • D. 

   4. Ampērmetra rādījumi samazināsies līdz 0

 • 3. 
  Ar ko sinhronais dzinējs atšķiras no asinhronā dzinēja?
  • A. 

   1. Atšķirībā no asinhronā dzinēja, sinhronā dzinēja rotora griešanās ātrums atpaliek no statora magnētiskā lauka griešanās ātruma

  • B. 

   2. Atšķirībā no sinhronā dzinēja, asinhronais dzinējs ir ar īsslēgtu statoru

  • C. 

   3. Atšķirībā no asinhronā dzinēja, sinhronā dzinēja rotora griešanās ātrums sakrīt ar statora magnētiskā lauka griešanās ātrumu

  • D. 

   4. Atšķirībā no asinhronā dzinēja, sinhronais dzinējs ir ar īsslēgtu rotoru

 • 4. 
  Cik liela ir asinhronā dzinēja slīde palaišanas brīdī?
  • A. 

   1. S=0

  • B. 

   2. S~/=0

  • C. 

   3. S=1

  • D. 

   4. S>1

 • 5. 
  Cik liela ir asinhronā dzinēja slīde tukšgaitā?
  • A. 

   S~/=0

  • B. 

   S=0

  • C. 

   0,5

  • D. 

   S~/=1

 • 6. 
  Cik liela ir sinhronā dzinēja slīde ''S''?
  • A. 

   S=1

  • B. 

   S~/=1

  • C. 

   1>S>0

  • D. 

   S=0

 • 7. 
  Līdzstrāvas elektrodzinējs ar darba spriegumu 220V un mehāniskās jaudas atdevi no vārpstas 6,4kW patērē strāvu 40A. Kāds ir šī dzinējā lietderības koeficients?
  • A. 

   1. 50%

  • B. 

   2. 60%

  • C. 

   3. 72%

  • D. 

   4. 80%

 • 8. 
  Kad ģeneratoram jāveic kolektora un suku tekošais remonts?
  • A. 

   1. Ģenerators vibrē

  • B. 

   2. Liels troksnis

  • C. 

   3. Stipra dzirksteļošana zem sukām

  • D. 

   4. Ārēji nemanāmi

 • 9. 
  Kā ieslēdz trīsfāzu maiņstrāvas asinhrono dzinēju ar īsi slēgtu rotoru?
  • A. 

   1. Ieslēdz vienlaicīgi 3 fāzēs

  • B. 

   2. Ieslēdz pēc kārtas pa vienai fāzei

  • C. 

   3. Sākumā ieslēdz divas fāzes, pēc tam trešo

  • D. 

   4. Sākumā ieslēdz vienu fāzi, pēc tam divas

 • 10. 
  Kā mainīsies asinhronā dzinēja ar īsi slēgtu rotoru apgriezienu skaits, palielinot strāvas frekvenci?
  • A. 

   1. Apgriezienu skaits palielināsies

  • B. 

   2. Apgriezienu skaits nemainīsies

  • C. 

   3. Apgriezienu skaits samazināsies

  • D. 

   4. Apgriezienu skaits strauji samazināsies

 • 11. 
  Kā utilizē bojātas luminiscences spuldzes?
  • A. 

   1. Var izmest sadzīves gružu izgāztuvē

  • B. 

   2. Var sadrupināt un utilizēt kā stikla lauskas

  • C. 

   3. Luminiscences spuldzes savāc un uzglabā noliktavā. Pēc tam nodod licencētiem pārstrādes uzņēmumiem

  • D. 

   4. Var ierakt zemē

 • 12. 
  Kā utilizē ekspluatācijai nederīgus akumulatorus?
  • A. 

   1. Bojātus svina akumulatorus var izmest sadzīves gružu izgāztuvē

  • B. 

   2. Bojātus akumulatorus var sadrupināt un nodot metāllūžņus

  • C. 

   3. Bojātus akumulatorus savāc un uzglabā noliktavā, pēc tam nodot licencētiem pārstrādes uzņēmumiem

  • D. 

   4. Bojātus akumulatorus var ierakt zemē

 • 13. 
  Kā var izmainīt polaritāti uz izvadiem ģeneratoram ar neatkarīgu ierosmi?
  • A. 

   1. Izmainot neatkarīga avota spriegumu

  • B. 

   2. Samainot sukas ar vietām

  • C. 

   3. Mainot ģeneratora griešanās ātrumu

  • D. 

   4. Mainot ģeneratora rotora griešanās virzienu, vai ierosmes tinuma polaritāti

 • 14. 
  Kā var mainīt trīsfāzu asinhronā dzinēja griešanās virzienu?
  • A. 

   1. Mainot strāvas frekvenci

  • B. 

   2. Mainot vietām visu 3 fāžu galus

  • C. 

   3. Mainot vietām 2 fāžu galus

  • D. 

   4. Mainot spriegumu

 • 15. 
  Kā var regulēt līdzstrāvas ģeneratora enkura strāvu un spriegumu?
  • A. 

   1. Mainot primāra dzinēja jaudu

  • B. 

   2. Mainot ierosmes strāvu

  • C. 

   3. Mainot papildus polu strāvu

  • D. 

   4. Ar ierosmes tinuma slēgumu

 • 16. 
  Cik liela ir ierosmes strāva ģeneratoram ar paralēlo ierosmi, salīdzinot ar enkura strāvu?
  • A. 

   1. I(ier) = I(nom)

  • B. 

   2. I(ier )= 0,5 I(nom )

  • C. 

   3. I(ier) = 0,025 I(nom)

  • D. 

   4. I(ier) > I(nom)

 • 17. 
  Kāda ir trīsfāžu maiņstrāvas asinhronā dzinēja rotora un statora magnētiskā lauka rotācijas ātruma sakarība?
  • A. 

   1. Rotors un statora magnētiskais lauks griežas sinhroni

  • B. 

   2. Rotora griešanās ātrums atpaliek no statora magnētiskā lauka griešanās ātruma

  • C. 

   3. Statora magnētiskā lauka griešanās ātrums atpaliek no rotora griešanās ātruma

  • D. 

   4. Rotora un statora magnētiskā lauka griešanās ātrumi nav salīdzināmi lielumi

 • 18. 
  Kādas ierosmes līdzstrāvas dzinējs tukšgaitā strauji palielina apgriezienus?
  • A. 

   1. Virknes ierosme

  • B. 

   2. Paralēlā ierosme

  • C. 

   3. Neatkarīgā ierosme

  • D. 

   4. Jauktā ierosme

 • 19. 
  Kāda ir asinhronā dzinēja galvenā priekšrocība, salīdzinot ar līdzstrāvas dzinēju ar vienādām jaudām?
  • A. 

   1. Mazs svars

  • B. 

   2. Vienkārša konstrukcija

  • C. 

   3. Kalpošanas ilgums

  • D. 

   4. Liels apgriezienu diapazons

 • 20. 
  Kāda būs statora magnētiskā lauka rotācijas frekvence, ja dzinējam ir 6 poli un tīkla frekvence ir 50Hz
  • A. 

   1. 500 min(-1)

  • B. 

   2. 1000 min(-1)

  • C. 

   3. 1500 min(-1)

  • D. 

   4. 3000 min(-1)

 • 21. 
  Kāds ir spēka transformatora optimālais darba režīms?
  • A. 

   1. Ar induktīvo slodzi

  • B. 

   2. Ar kapacitatīvo slodzi

  • C. 

   3. Ar nominālo aktīvo slodzi

  • D. 

   4. Ar 50% no nominālās aktīvās slodzes

 • 22. 
  Kāda ir trīsfāzu asinhronā dzinēja ar īsi slēgtu rotoru magnētiskā lauka rotācijas frekvence, ja tīkla frekvence ir 50Hz un statorā ir viens polu pāris katrā fāzē?
  • A. 

   1. 750 min(-1)

  • B. 

   2. 3000 min(-1)

  • C. 

   3. 1500 min(-1)

  • D. 

   4. 1000 min(-1)

 • 23. 
  Kam kalpo kondensators vienfāzes asinhronā dzinēja ieslēgšanas shēmā?
  • A. 

   1. Radiotraucējumu dzēšanai

  • B. 

   2. Griezes momenta izveidei

  • C. 

   3. Lai regulētu dzinēja ātrumu

  • D. 

   4. Jaudas palielināšanai

 • 24. 
  Kāpēc izmanto asinhronā dzinēja ar īsi slēgtu rotoru palaišanu ar pazeminātu spriegumu?
  • A. 

   1. Lai laideni palaistu dzinēju

  • B. 

   2. Lai samazinātu komutāciju

  • C. 

   3. Lai samazinātu dzinēja vibrāciju

  • D. 

   4. Lai samazinātu palaišanas strāvu

 • 25. 
  Kāpēc asinhronā dzinēja ar fāzes rotoru palaišanai lieto palaišanas reostatu, ko ieslēdz rotora ķēdē?
  • A. 

   1. Lai palielinātu palaišanas strāvu

  • B. 

   2. Lai samazinātu palaišanas strāvu un palielinātu palaišanas momentu

  • C. 

   3. Lai paātrinātu palaišanu

  • D. 

   4. Lai samazinātu radiotraucējumus palaišanā

 • 26. 
  Kas notiek ar asinhronā dzinēja īsi slēgto rotoru tā palaišanas laikā zem nominālās slodzes, ja ir vienas fāzes pārrāvums?
  • A. 

   1. Palaišana notiek ar lielu strāvas patēriņu

  • B. 

   2. Rotors negriežas, patērējot lielu strāvu

  • C. 

   3. Palaišana notiek lēni

  • D. 

   4. Normāli ieslēdzas, bet tinumi silst.

 • 27. 
  Kā iespaidā līdzstrāvas dzinējs iegūst griezes momentu?
  • A. 

   1. Rotējošs magnētiskais lauks

  • B. 

   2. Polu un enkura magnētiskā lauka mijiedarbībā

  • C. 

   3. Pievadītā mehāniskā enerģija

  • D. 

   4. Enerģijas pārvēršana

 • 28. 
  Ko raksturo dzinēja slīde?
  • A. 

   1. Dzinēja slīdi uz stiprinājumu bultskrūvēm

  • B. 

   2. Statora magnētiskā lauka griešanās ātruma atpalikšanu no rotora griešanās ātruma

  • C. 

   3. Rotora griešanās ātruma atpalikšanu no statora magnētiskā lauka griešanās ātruma

  • D. 

   4. Dzinēja izgatavošanas kvalitāti

 • 29. 
  Kurā brīdī tramvaja dzinējs strādā kā ģenerators?
  • A. 

   1. Tramvajam saglabājot nemainīgu kustības ātrumu

  • B. 

   2. Tramvajam paātrinoties

  • C. 

   3. Tramvajam uzsākot kustību

  • D. 

   4. Tramvajam bremzējot

 • 30. 
  Kura no dotām iekārtām pilda ierosmes tinumu funkcijas līdzstrāvas dzinējam, kuram nav šī ierosmes tinuma?
  • A. 

   1. Drosele

  • B. 

   2. Kondensators

  • C. 

   3. Pastāvīgais magnēts

  • D. 

   4. Reostats

 • 31. 
  No kā ir atkarīgs asinhronā dzinēja griezes moments, ja barošanas spriegums ir nemainīgs?
  • A. 

   1. No statora magnētiskās plūsmas

  • B. 

   2. No strāvas stipruma rotora tinumā un slodzes

  • C. 

   3. No sprieguma

  • D. 

   4. No statora magnētiskas plūsmas un strāvas stipruma rotora tinumā

 • 32. 
  Norādiet pareizo formulu asinhronajam dzinējam no tīkla pievadīto jaudu
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 33. 
  Norādiet asinhronā dzinēja aktīvās jaudas formulu zvaigznes slēgumā
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 34. 
  Norādiet asinhronā dzinēja ar īsi slēgto rotoru palaišanas strāvu, kuru nosaka no katalogiem
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 35. 
  Norādiet pareizo asinhronā dzinēja slīdes formulu
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 36. 
  Norādiet ģeneratora sprieguma formulu
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

   U=P/I

 • 37. 
  Vai līdzstrāvas ģeneratoru var lietot kā dzinēju bez pārbūves?
  • A. 

   1. Nevar lietot

  • B. 

   2. Var lietot, ja pārbūvē

  • C. 

   3. Var lietot bez pārbūves

  • D. 

   4. Dzinēju var lietot kā ģeneratoru, bet ģeneratoru tikai kā ģeneratoru

 • 38. 
  Divi dzinēji - asinhronais un sinhronais pieslēgti tīklam ar f=50Hz. Asinhronajam dzinējam nominālais spriegums 660V, sinhronajam – 380V. Kuram dzinējam ir lielāka maksimālā vārpstas griešanās frekvence?
  • A. 

   1. Abiem vienāda

  • B. 

   2. Asinhronajam

  • C. 

   3. Sinhronajam

  • D. 

   4. Tas atkarīgs no pieslēgšanas shēmas

 • 39. 
  Pēc kādas formulas var noteikt trīsfāzes maiņstrāvas asinhronā dzinēja griezes momentu?
  • A. 

   1. M = IU

  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 40. 
  Kā sauc sinhrono dzinēju, kurš kalpo cosφ palielināšanai tīklā?
  • A. 

   1. Stabilizators

  • B. 

   2. Pastiprinātājs

  • C. 

   3. Sinhronais kompensators

  • D. 

   4. Pārveidotājs

 • 41. 
  Ar kādu slodzi strādā sinhronais kompensators?
  • A. 

   1. Ar nominālo slodzi

  • B. 

   2. Ar pusi no nominālās slodzes

  • C. 

   3. Ar nominālas slodzes ceturto daļu

  • D. 

   4. Strādā tukšgaitā

 • 42. 
  Kādā režīmā strādā sinhronais dzinējs kā sinhronais kompensators?
  • A. 

   1. Ar nominālo slodzi

  • B. 

   2. Ar pusi no nominālās slodzes

  • C. 

   3. Nekompensētā

  • D. 

   4. Pārkompensētā

 • 43. 
  Cik liela ir pretestība, ja uz rezistora ir uzraksts 4k7?
  • A. 

   1. 4,7Ω

  • B. 

   2. 4,7kΩ

  • C. 

   3. 47kΩ

  • D. 

   4. 0,47kΩ

 • 44. 
  Spoles induktivitāte ir 100mH un tai ir 200 vijumu. Kāda būs induktivitāte, ja vēl papildus uztīs 200 vijumus?
  • A. 

   1. 100mH

  • B. 

   2. 200mH

  • C. 

   3. 300mH

  • D. 

   4. 400mH

 • 45. 
  Kurš līdzstrāvas dzinēja mezgls maina enkura tinumu pieslēguma polaritāti?
  • A. 

   1. Enkura tinums

  • B. 

   2. Kolektors

  • C. 

   3. Sukas

  • D. 

   4. Papildpoli

 • 46. 
  Cik liels ir transformatora primārais spriegums, ja w1=1200, w2=300? Sekundārais spriegums ir 230V
  • A. 

   230V

  • B. 

   57,5V

  • C. 

   1500V

  • D. 

   920V

 • 47. 
  Kāpēc, iedarbinot elektrodzinēju, dažreiz lieto Y/∆ slēdzi?
  • A. 

   1. Lai mainītu dzinēja ātrumu

  • B. 

   2. Lai samazinātu palaišanas strāvu un griezes momentu

  • C. 

   3. Lai palielinātu dzinēja momentu palaišanās brīdī

  • D. 

   4. Lai samazinātu dzinēja slīdi

 • 48. 
  Elektrodzinējam ir atzīmes UN=400V, IN=2,2A, f=50Hz, cosφN=0,9. ηN=0,8. Cik liela ir dzinēja patērētā jauda?
  • A. 

   1. 1370W

  • B. 

   2. 2376W

  • C. 

   3. 792W

  • D. 

   4. 365,4W

 • 49. 
  Elektrodzinējam ir atzīmes UN=400V, IN=2,2A, f=50Hz, cosφN=0,9. ηN=0,8. Cik liela ir dzinēja mehāniskā jauda?
  • A. 

   1. 1096W

  • B. 

   2. 2376W

  • C. 

   3. 792W

  • D. 

   4. 365,4W

 • 50. 
  Cik daudz vijumu ir vienfāžu transformatora sekundārajā pusē, ja U2=38V,U1=230V un w1= 2000 vijumu?
  • A. 

   2000

  • B. 

   230

  • C. 

   53

  • D. 

   330

 • 51. 
  Vienfāžu transformatora sekundārajā pusē U2=38V, primārais spriegums U1=230V un w1= 2000 vijumu. Kāds ir transformatora lietderības koeficients, ja I1=2,1A un I2=11,6A?
  • A. 

   1. 0,91

  • B. 

   2. 80%

  • C. 

   3. 85%

  • D. 

   4. 0,71

 • 52. 
  Kurā brīdī asinhronais dzinējs patērē lielāko strāvu?
  • A. 

   1. Reversējot un pie palaišanas

  • B. 

   2. Tukšgaitā

  • C. 

   3. Izslēgšanas brīdī

  • D. 

   4. Strādājot ar pilnu slodzi

 • 53. 
  Kādēļ elektrostacijās uz vienas ass ar trīsfāzu ģeneratoru vēl ir līdzstrāvas ģenerators?
  • A. 

   1. Lai barotu trīsfāzu ģeneratora rotora tinumu

  • B. 

   2. Lai papildus maiņstrāvai ražotu līdzstrāvu

  • C. 

   3. Lai barotu avārijas apgaismojumu

  • D. 

   4. Lai barotu signalizāciju

 • 54. 
  Kāda veida kondensatoriem ir stingri jāievēro elektroenerģijas polaritāte, ieslēdzot tos shēmā?
  • A. 

   1. Keramiskajiem

  • B. 

   2. Elektrolītiskajiem

  • C. 

   3. Vizlas

  • D. 

   4. Maiņkondensatoriem

 • 55. 
  Kāds būs divu akumulatoru 12V/55Ah virknes slēguma kopējais spriegums un ietilpība?
  • A. 

   1. 12V un 110Ah

  • B. 

   2. 12V un 55Ah

  • C. 

   3. 24V un 55Ah

  • D. 

   4. 24V un 110Ah

 • 56. 
  Kā sauc maiņstrāvas elektroenerģijas avotu spēka iekārtās?
  • A. 

   1. Akumulators

  • B. 

   2. Starteris

  • C. 

   3. Taisngriezis

  • D. 

   4. Ģenerators

 • 57. 
  Ko sauc par elektrodzinēja nominālo strāvu?
  • A. 

   1. Dzinēja palaišanas periodā plūstošo strāvu

  • B. 

   2. Strāvu, ko patērē dzinējs pie nominālās slodzes

  • C. 

   3. Dzinēja vārpstas lietderīgo mehānisko jaudu

  • D. 

   4. Īssavienojuma strāva

 • 58. 
  No kā atkarīgs asinhronā dzinēja griešanās ātrums?
  • A. 

   1. No sprieguma

  • B. 

   2. No statora tinuma pretestības

  • C. 

   3. No polu pāru skaita un frekvences

  • D. 

   4. No vijumu skaita statora tinumā

 • 59. 
  Kas ir elektromotora slīde?
  • A. 

   1. Rotora griešanās ātruma atpalikšana no rotējošā magnētiska lauka

  • B. 

   2. Rotora griešanas ātruma magnētiska lauka apsteigšana

  • C. 

   3. Vienlaicīga rotora un statora magnētiskā lauka griešanās

  • D. 

   4. Rotora apstāšanās

 • 60. 
  Kam kalpo droseles luminiscences gaismas ķermeņos?
  • A. 

   1. Stabilizē lampas darba režīmu, nodrošina iedegšanos

  • B. 

   2. Samazina radio traucējumus

  • C. 

   3. Paaugstina cosφ

  • D. 

   4. Pazemina stroboskopisko efektu

 • 61. 
  Kurā brīdī asinhronais dzinējs patērē lielāko strāvu?
  • A. 

   1. Izslēgšanas brīdī

  • B. 

   2. Brīvgaitā

  • C. 

   3. Palaišanas brīdī

  • D. 

   4. Strādājot ar pilnu slodzi