Baze, 10 Nodala

27 Questions | Total Attempts: 115

Settings
Please wait...
Baze, 10 Nodala

Hex my fex and rofl my waffle


Questions and Answers
 • 1. 
  Kā mainās vara vada vadītspēja, ja paaugstinās temperatūra?
  • A. 

   1. Nemainās

  • B. 

   2. Palielinās

  • C. 

   3. Samazinās

  • D. 

   4. Tā var gan palielināties, gan samazināties

 • 2. 
  Kādu materiālu izmanto maiņstrāvu elektrodzinēju statora serdeņu izgatavošanai?
  • A. 

   1. Izmanto monolīto martensita tēraudu

  • B. 

   2. Izmanto ferītu

  • C. 

   3. Izmanto čugunu

  • D. 

   4. Izmanto silicija elektrotehnisko tēraudu

 • 3. 
  Kurš materiāls ir elektriskais vadītājs
  • A. 

   Stikls

  • B. 

   Nehroms

  • C. 

   Kondensatoru eļ

  • D. 

   Vizla

 • 4. 
  Kādu materiālu izmanto līdzstrāvu releju serdeņu izgatavošanai?
  • A. 

   1. Izmanto monolītu mazoglekļa elektrotehnisko tēraudu

  • B. 

   2. Izmanto ferītu

  • C. 

   3. Izmanto misiņu

  • D. 

   4. Izmanto sudrabu

 • 5. 
  Kāpēc kabeļu dzīslas ar šķērsgriezuma laukumu S > 16mm2 parasti ir daudzdzīslu, t.i., savītas no daudziem vadiem ar mazu šķērsgriezuma laukumu?
  • A. 

   1. Lai samazinātu sprieguma zudumus

  • B. 

   2. Lai palielinātu kabeļu lokanību

  • C. 

   3. Lai palielinātu šķērsgriezuma laukumu

  • D. 

   4. Lai atvieglotu vadu savienošanu

 • 6. 
  Kurš  ir termoplastiskais materiāls?
  • A. 

   1. Getinaks

  • B. 

   2. Bakelīts

  • C. 

   3. Vizla

  • D. 

   4. Polivinilhlorids

 • 7. 
  Kuru materiālu iegūst no gāzes (etilēns) ar polimerizāciju zem spiediena?
  • A. 

   1. Kapronu

  • B. 

   2. Polivinilhlorīdu

  • C. 

   3. Polietilēnu

  • D. 

   4. Polistirolu

 • 8. 
  Kāpēc elektrisko aparātu un mašīnu serdes tiek izgatavotas no plānām, savstarpēji izolētām elektrotehniskā skārda sloksnēm?
  • A. 

   1. Lai samazinātu elektriskos zudumus

  • B. 

   2. Lai samazinātu magnētiskos zudumus

  • C. 

   3. Lai samazinātu mehāniskos zudumus

  • D. 

   4. Lai samazinātu materiāla patēriņu

 • 9. 
  Kurš feromagnētais materiāls nav vadītājs?
  • A. 

   1. Elektrotehniskais tērauds

  • B. 

   2. Permalojs

  • C. 

   3. Ferīts

  • D. 

   4. Martensita tērauds

 • 10. 
  Kāpēc vēlams, lai magnētmīkstiem materiāliem būtu lielāka īpatnēja pretestība?
  • A. 

   1. Būs mazākas virpuļstrāvas

  • B. 

   2. Būs mazāka enerģija uz pārmagnetizēšanu

  • C. 

   3. Būs mazāka kušanas temperatūra

  • D. 

   4. Būs plastiskāki

 • 11. 
  Kāpēc magnētcietiem materiāliem vēlams, lai būtu platāka histerēzes cilpa?
  • A. 

   1. Būs cietāki

  • B. 

   2. Būs mazāk virpuļstrāvas

  • C. 

   3. Būs grūtāk atmagnetizēt

  • D. 

   4. Būs izturīgāki

 • 12. 
  Kā daudzkārtīga pārstrāde ietekmē termoplastisko materiālu īpašības?
  • A. 

   1. Samazina kušanas temperatūru

  • B. 

   2. Samazina molekulu garumu un pasliktina dielektriskas īpatnības

  • C. 

   3. Kļūst mazāk ķīmiski izturīgi

  • D. 

   4. Kļūst par termoreaktīviem

 • 13. 
  Ar ko atšķiras vienāda nomināla B un C tipa automātslēdži ?
  • A. 

   1. Ar uzstādīšanas veidu

  • B. 

   2. Ar elektromagnētiskā atkabņa nostrādes strāvas diapazonu

  • C. 

   3. Ar atslēgšanas laika ieturējumu

  • D. 

   4. Ar īsslēguma strāvas lielumu

 • 14. 
  Kādu materiālu izmanto sildelementu izgatavošanai
  • A. 

   1. Varu

  • B. 

   2. Volframu

  • C. 

   3. Nihromu

  • D. 

   4. Konstantānu

 • 15. 
  Kāpēc gaisvadu līnijās, līdz ar alumīnija vadiem, izmanto teraudalumīnija vadus?
  • A. 

   1. Alumīnija vadiem pārāk zema īpatnējā pretestība

  • B. 

   2. Alumīnijs mazāk izturīgs

  • C. 

   3. Alumīnijs gaisā oksidējas

  • D. 

   4. Teraudalumīnija vadi neeksistē

 • 16. 
  Kas kalpo par izolāciju kailiem gaisvadu līniju vadiem?
  • A. 

   1. Gaiss

  • B. 

   2. PVC plastikāts

  • C. 

   3. Gumija

  • D. 

   4. Kāši

 • 17. 
  Kādās mērvienībās mēra eļļas līmeni transformatora konservatorā ?
  • A. 

   1. Centimetros

  • B. 

   2. Kilogramos

  • C. 

   3. Grādos pēc Celsija

  • D. 

   4. Kubikmetros

 • 18. 
  Kā saucas plastmasas komponents, kurš pārveido sveķi nešķaidošā un nekustošā vielā - reaktoplastā?
  • A. 

   1. Pildītājs

  • B. 

   2. Plastifikators

  • C. 

   3. Cietinātājs

  • D. 

   4. Poruveidotājs

 • 19. 
  Kuriem no šiem augstas pretestības sakausējumiem piemīt visstabilākās termiskās īpatnības?
  • A. 

   1. Nihroms

  • B. 

   2. Konstantans

  • C. 

   3. Manganins

  • D. 

   4. Hromels

 • 20. 
  Kurām no minētiem vadītāju materiāliem ir visaugstākā īpatnēja vadītspēja?
  • A. 

   1. Varš

  • B. 

   2. Sudrabs

  • C. 

   3. Zelts

  • D. 

   4. Alumīnijs

 • 21. 
  Kurš no minētiem materiāliem ir polimērs?
  • A. 

   1. Transformatoru eļļa

  • B. 

   2. Etilēns

  • C. 

   3. Stikls

  • D. 

   4. Viniplasts

 • 22. 
  Kā plastiskā deformācija (kalšana) ietekmē metālu īpašības?
  • A. 

   1. Tie kļūst izturīgāki

  • B. 

   2. Tie kļūst plastiskākie

  • C. 

   3. Palielinās kušanas temperatūra

  • D. 

   4. Samazinās kušanas temperatūra

 • 23. 
  Kādi materiāli nav elektriskais vadītājs?
  • A. 

   1. Alumīnijs

  • B. 

   2. Vizla

  • C. 

   3. Varš

  • D. 

   4. Hroms

 • 24. 
  Kādu materiālu izmanto pusvadītāju elementu kristālu izgatavošanai?
  • A. 

   1. Izmanto siliciju

  • B. 

   2. Izmanto tēraudu

  • C. 

   3. Izmanto vizlu

  • D. 

   4. Izmanto varu

 • 25. 
  No kāda materiāla izgatavo transformatoru serdes?
  • A. 

   1. Alumīnijs

  • B. 

   2. Sudrabs

  • C. 

   3. Elektrotehniskais tērauds

  • D. 

   4. Varš

 • 26. 
  Kurš materiāls ir pusvadītājs?
  • A. 

   1. Tērauds

  • B. 

   2. Stikls

  • C. 

   3. Silicijs

  • D. 

   4. Vizla

 • 27. 
  Kurš materiāls ir dielektriķis?
  • A. 

   1. Alumīnijs

  • B. 

   2. Eļļa

  • C. 

   3. Skābe

  • D. 

   4. Germānijs