Baze, 10 Nodala

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Fensterbanks
F
Fensterbanks
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,414
Questions: 27 | Attempts: 1,039

SettingsSettingsSettings
Baze, 10 Nodala - Quiz

Hex my fex and rofl my waffle


Questions and Answers
 • 1. 

  Kā mainās vara vada vadītspēja, ja paaugstinās temperatūra?

  • A.

   1. Nemainās

  • B.

   2. Palielinās

  • C.

   3. Samazinās

  • D.

   4. Tā var gan palielināties, gan samazināties

  Correct Answer
  C. 3. Samazinās
  Explanation
  When the temperature increases, the conductivity of copper decreases. This is because at higher temperatures, the atoms in the copper lattice vibrate more vigorously, which increases the resistance to the flow of electrons. As a result, the conductivity of copper decreases, leading to a decrease in its ability to conduct electricity. Therefore, the correct answer is 3. Samazinās (decreases).

  Rate this question:

 • 2. 

  Kādu materiālu izmanto maiņstrāvu elektrodzinēju statora serdeņu izgatavošanai?

  • A.

   1. Izmanto monolīto martensita tēraudu

  • B.

   2. Izmanto ferītu

  • C.

   3. Izmanto čugunu

  • D.

   4. Izmanto silicija elektrotehnisko tēraudu

  Correct Answer
  D. 4. Izmanto silicija elektrotehnisko tēraudu
  Explanation
  The correct answer is 4. Izmanto silicija elektrotehnisko tēraudu. Silicija elektrotehniskais tērauds ir materiāls, kas tiek izmantots elektrodzinēju statora serdeņu izgatavošanai. Tas ir īpaši piemērots elektromagnētiskiem pielietojumiem, jo tam ir labas elektromagnētiskās īpašības un zema magnētiskā indukcija. Tas nodrošina efektīvu enerģijas pārvadi un samazina enerģijas zudumus elektromotorā.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kurš materiāls ir elektriskais vadītājs

  • A.

   Stikls

  • B.

   Nehroms

  • C.

   Kondensatoru eļ

  • D.

   Vizla

  Correct Answer
  B. Nehroms
  Explanation
  The correct answer is Nehroms. This is because the question is asking for a material that is an electrical conductor, and Nehroms (also known as nichrome) is a type of alloy that is commonly used as a heating element in electrical appliances due to its high electrical resistance. Stikls (glass) is an insulator and does not conduct electricity. Kondensatoru eļ (capacitor oil) is a type of oil used in capacitors and does not have electrical conductivity. Vizla is not a material and does not have any relevance to electrical conductivity.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kādu materiālu izmanto līdzstrāvu releju serdeņu izgatavošanai?

  • A.

   1. Izmanto monolītu mazoglekļa elektrotehnisko tēraudu

  • B.

   2. Izmanto ferītu

  • C.

   3. Izmanto misiņu

  • D.

   4. Izmanto sudrabu

  Correct Answer
  A. 1. Izmanto monolītu mazoglekļa elektrotehnisko tēraudu
  Explanation
  In the manufacturing of electromechanical relays, a monolithic carbon steel is used. This material is specifically designed for electrical applications and is known for its high conductivity and durability. It is a suitable choice for relay contact materials as it can withstand high temperatures and resist wear and tear. Ferite, brass, and silver are not commonly used in the production of relay contacts, making option 1 the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kāpēc kabeļu dzīslas ar šķērsgriezuma laukumu S > 16mm2 parasti ir daudzdzīslu, t.i., savītas no daudziem vadiem ar mazu šķērsgriezuma laukumu?

  • A.

   1. Lai samazinātu sprieguma zudumus

  • B.

   2. Lai palielinātu kabeļu lokanību

  • C.

   3. Lai palielinātu šķērsgriezuma laukumu

  • D.

   4. Lai atvieglotu vadu savienošanu

  Correct Answer
  B. 2. Lai palielinātu kabeļu lokanību
  Explanation
  The correct answer is 2. Lai palielinātu kabeļu lokanību. This means "To increase the flexibility of the cables" in English. This suggests that cables with a larger cross-sectional area are usually twisted from multiple smaller wires to increase their flexibility.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kurš  ir termoplastiskais materiāls?

  • A.

   1. Getinaks

  • B.

   2. Bakelīts

  • C.

   3. Vizla

  • D.

   4. Polivinilhlorids

  Correct Answer
  D. 4. Polivinilhlorids
  Explanation
  Polivinilhlorids is the correct answer because it is a type of thermoplastic material. Thermoplastics are materials that can be melted and reshaped multiple times without undergoing any significant chemical change. Polivinilhlorids, also known as PVC, is a widely used thermoplastic material due to its versatility, durability, and low cost. It is commonly used in construction, electrical insulation, packaging, and many other applications.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kuru materiālu iegūst no gāzes (etilēns) ar polimerizāciju zem spiediena?

  • A.

   1. Kapronu

  • B.

   2. Polivinilhlorīdu

  • C.

   3. Polietilēnu

  • D.

   4. Polistirolu

  Correct Answer
  C. 3. Polietilēnu
  Explanation
  The correct answer is polietilēnu because it is obtained from the gas ethylene through a process called polymerization under pressure. This process involves the reaction of ethylene molecules to form long chains of polyethylene.

  Rate this question:

 • 8. 

  Kāpēc elektrisko aparātu un mašīnu serdes tiek izgatavotas no plānām, savstarpēji izolētām elektrotehniskā skārda sloksnēm?

  • A.

   1. Lai samazinātu elektriskos zudumus

  • B.

   2. Lai samazinātu magnētiskos zudumus

  • C.

   3. Lai samazinātu mehāniskos zudumus

  • D.

   4. Lai samazinātu materiāla patēriņu

  Correct Answer
  B. 2. Lai samazinātu magnētiskos zudumus
  Explanation
  Electric appliances and machines are made with thin, mutually insulated layers of electrical steel to reduce magnetic losses. This is because electrical steel has high magnetic permeability, which allows it to conduct magnetic flux more efficiently. By using insulated layers, the magnetic losses caused by eddy currents and hysteresis can be minimized, resulting in improved efficiency and reduced energy consumption.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kurš feromagnētais materiāls nav vadītājs?

  • A.

   1. Elektrotehniskais tērauds

  • B.

   2. Permalojs

  • C.

   3. Ferīts

  • D.

   4. Martensita tērauds

  Correct Answer
  C. 3. Ferīts
  Explanation
  Ferīts nav vadītājs, jo tas ir nevadītājs materiāls. Vadītājs materiāls ir tāds, kas spēj vadīt elektrisko strāvu, bet ferīts ir magnētisks materiāls, kas ir labi pazīstams ar savu spēcīgo magnētisko spēku, bet nevada elektrisko strāvu.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kāpēc vēlams, lai magnētmīkstiem materiāliem būtu lielāka īpatnēja pretestība?

  • A.

   1. Būs mazākas virpuļstrāvas

  • B.

   2. Būs mazāka enerģija uz pārmagnetizēšanu

  • C.

   3. Būs mazāka kušanas temperatūra

  • D.

   4. Būs plastiskāki

  Correct Answer
  A. 1. Būs mazākas virpuļstrāvas
  Explanation
  Magnētmīksti materiāli ar lielāku īpatnējo pretestību būs mazākas virpuļstrāvas. Virpuļstrāvas ir nevēlamas elektriskās strāvas, kas rodas, kad magnētiskais lauks mainās. Lielāka īpatnējā pretestība samazina virpuļstrāvu radīto enerģiju un siltumu, kas savukārt palielina efektivitāti un efektivitāti. Tādējādi, lielāka īpatnējā pretestība ir vēlama, lai samazinātu enerģijas zudumus un palielinātu materiāla efektivitāti magnētiskajās lietojumprogrammās.

  Rate this question:

 • 11. 

  Kāpēc magnētcietiem materiāliem vēlams, lai būtu platāka histerēzes cilpa?

  • A.

   1. Būs cietāki

  • B.

   2. Būs mazāk virpuļstrāvas

  • C.

   3. Būs grūtāk atmagnetizēt

  • D.

   4. Būs izturīgāki

  Correct Answer
  C. 3. Būs grūtāk atmagnetizēt
  Explanation
  A wider hysteresis loop indicates that the material has a higher coercive force, which means it is more difficult to magnetize. Therefore, option 3 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 12. 

  Kā daudzkārtīga pārstrāde ietekmē termoplastisko materiālu īpašības?

  • A.

   1. Samazina kušanas temperatūru

  • B.

   2. Samazina molekulu garumu un pasliktina dielektriskas īpatnības

  • C.

   3. Kļūst mazāk ķīmiski izturīgi

  • D.

   4. Kļūst par termoreaktīviem

  Correct Answer
  B. 2. Samazina molekulu garumu un pasliktina dielektriskas īpatnības
  Explanation
  Daudzkārtīga pārstrāde ir process, kurā termoplastiski materiāli tiek pārkausēti un atdzesēti vairākas reizes, lai tos pārstrādātu un izveidotu jaunus izstrādājumus. Šis process izraisa molekulu garuma samazināšanos un pasliktina materiāla dielektriskās īpatnības. Tas nozīmē, ka pēc daudzkārtīgas pārstrādes materiāls kļūst mazāk izturīgs pret elektrisko lādiņu un varētu radīt problēmas elektriskajos vai elektroniskajos izstrādājumos.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ar ko atšķiras vienāda nomināla B un C tipa automātslēdži ?

  • A.

   1. Ar uzstādīšanas veidu

  • B.

   2. Ar elektromagnētiskā atkabņa nostrādes strāvas diapazonu

  • C.

   3. Ar atslēgšanas laika ieturējumu

  • D.

   4. Ar īsslēguma strāvas lielumu

  Correct Answer
  B. 2. Ar elektromagnētiskā atkabņa nostrādes strāvas diapazonu
  Explanation
  The correct answer is 2 because B and C type circuit breakers differ in terms of the range of electromagnetic trip current. B type circuit breakers have a trip current range of 3-5 times the rated current, while C type circuit breakers have a trip current range of 5-10 times the rated current. Therefore, the difference between B and C type circuit breakers lies in the range of electromagnetic trip current.

  Rate this question:

 • 14. 

  Kādu materiālu izmanto sildelementu izgatavošanai

  • A.

   1. Varu

  • B.

   2. Volframu

  • C.

   3. Nihromu

  • D.

   4. Konstantānu

  Correct Answer
  C. 3. Nihromu
  Explanation
  Nihroms ir materiāls, kas tiek izmantots sildelementu izgatavošanai. Tas ir ļoti izturīgs un noturīgs pret koroziju, tāpēc ir piemērots sildelementu ražošanai. Nihroms ir arī labi vadītspējīgs un spēj izturēt augstas temperatūras, kas ir svarīgi sildelementu darbībai. Tāpēc, izvēloties materiālu sildelementiem, nihroms ir laba izvēle.

  Rate this question:

 • 15. 

  Kāpēc gaisvadu līnijās, līdz ar alumīnija vadiem, izmanto teraudalumīnija vadus?

  • A.

   1. Alumīnija vadiem pārāk zema īpatnējā pretestība

  • B.

   2. Alumīnijs mazāk izturīgs

  • C.

   3. Alumīnijs gaisā oksidējas

  • D.

   4. Teraudalumīnija vadi neeksistē

  Correct Answer
  B. 2. Alumīnijs mazāk izturīgs
  Explanation
  Alumīnijs vadi ir mazāk izturīgi salīdzinājumā ar teraudalumīna vadiem. Teradulumīna vadu izmantošana gaisvadu līnijās ir vajadzīga, jo tas nodrošina lielāku izturību un noturību pret vides ietekmi, kā arī spēj izturēt lielāku slodzi un spriegumu. Alumīnijs, savukārt, ir mazāk izturīgs un var vieglāk sabojāties vai salauzties, tāpēc tas nav tik piemērots gaisvadu līniju konstrukcijām.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kas kalpo par izolāciju kailiem gaisvadu līniju vadiem?

  • A.

   1. Gaiss

  • B.

   2. PVC plastikāts

  • C.

   3. Gumija

  • D.

   4. Kāši

  Correct Answer
  A. 1. Gaiss
  Explanation
  The correct answer is 1. Gaiss (air). Air serves as insulation for bare conductors. It acts as a dielectric and prevents the flow of current between the conductors, reducing the risk of short circuits and electrical shocks. Air insulation is commonly used in overhead power lines and high voltage transmission systems.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kādās mērvienībās mēra eļļas līmeni transformatora konservatorā ?

  • A.

   1. Centimetros

  • B.

   2. Kilogramos

  • C.

   3. Grādos pēc Celsija

  • D.

   4. Kubikmetros

  Correct Answer
  C. 3. Grādos pēc Celsija
  Explanation
  The correct answer is 3. Grādos pēc Celsija. This is because the level of oil in a transformer conservator is measured in degrees Celsius.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kā saucas plastmasas komponents, kurš pārveido sveķi nešķaidošā un nekustošā vielā - reaktoplastā?

  • A.

   1. Pildītājs

  • B.

   2. Plastifikators

  • C.

   3. Cietinātājs

  • D.

   4. Poruveidotājs

  Correct Answer
  C. 3. Cietinātājs
  Explanation
  The correct answer is "3. Cietinātājs" because cietinātājs refers to the component in plastic that transforms the liquid into a solid and non-flowing substance.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kuriem no šiem augstas pretestības sakausējumiem piemīt visstabilākās termiskās īpatnības?

  • A.

   1. Nihroms

  • B.

   2. Konstantans

  • C.

   3. Manganins

  • D.

   4. Hromels

  Correct Answer
  B. 2. Konstantans
  Explanation
  Konstantans ir metāliskais sakausējums, kas sastāv no vara, dzelzs un niķeļa. Šim sakausējumam piemīt visstabilākās termiskās īpatnības, kas nozīmē, ka tas saglabā savu elektrisko pretestību nemainīgu pat pie dažādām temperatūrām. Tāpēc konstantans ir piemērots materiāls, lai izgatavotu termoelementus un citus elektriskos komponentus, kas darbojas pie mainīgām temperatūrām.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kurām no minētiem vadītāju materiāliem ir visaugstākā īpatnēja vadītspēja?

  • A.

   1. Varš

  • B.

   2. Sudrabs

  • C.

   3. Zelts

  • D.

   4. Alumīnijs

  Correct Answer
  B. 2. Sudrabs
 • 21. 

  Kurš no minētiem materiāliem ir polimērs?

  • A.

   1. Transformatoru eļļa

  • B.

   2. Etilēns

  • C.

   3. Stikls

  • D.

   4. Viniplasts

  Correct Answer
  D. 4. Viniplasts
  Explanation
  Viniplasts ir polimērs, tāpēc tas ir pareizais atbilde.

  Rate this question:

 • 22. 

  Kā plastiskā deformācija (kalšana) ietekmē metālu īpašības?

  • A.

   1. Tie kļūst izturīgāki

  • B.

   2. Tie kļūst plastiskākie

  • C.

   3. Palielinās kušanas temperatūra

  • D.

   4. Samazinās kušanas temperatūra

  Correct Answer
  A. 1. Tie kļūst izturīgāki
  Explanation
  Plastiskā deformācija vai kalšana ietekmē metālu īpašības, padarot tos izturīgākus. Kalšanas procesā metāls tiek pakļauts spiedienam un deformācijai, kas izraisa kristālu struktūras pārkāpumu un graudainu struktūru veidošanos. Šīs graudainās struktūras padara metālu stiprāku un izturīgāku pret ārējiem spēkiem un slodzi. Tāpēc, pēc kalšanas, metāls kļūst izturīgāks un spēj izturēt lielākas slodzes.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kādi materiāli nav elektriskais vadītājs?

  • A.

   1. Alumīnijs

  • B.

   2. Vizla

  • C.

   3. Varš

  • D.

   4. Hroms

  Correct Answer
  B. 2. Vizla
 • 24. 

  Kādu materiālu izmanto pusvadītāju elementu kristālu izgatavošanai?

  • A.

   1. Izmanto siliciju

  • B.

   2. Izmanto tēraudu

  • C.

   3. Izmanto vizlu

  • D.

   4. Izmanto varu

  Correct Answer
  A. 1. Izmanto siliciju
  Explanation
  Silicija izmanto pusvadītāju elementu kristālu izgatavošanai. Pusvadītāji ir materiāli, kas rada elektrisko vadītspēju starp metāliem un izolatoriem. Silicija kristāli ir īpaši piemēroti šim nolūkam, jo tie ir stabili un var veidot savienojumus ar citiem elementiem, kas ļauj veidot vairākus pusvadītāju materiālus ar dažādām īpašībām. Tāpēc silicija izmanto plaši elektronikas nozarē, piemēram, lai izgatavotu tranzistorus, mikroshēmas un citus elektroniskos komponentus.

  Rate this question:

 • 25. 

  No kāda materiāla izgatavo transformatoru serdes?

  • A.

   1. Alumīnijs

  • B.

   2. Sudrabs

  • C.

   3. Elektrotehniskais tērauds

  • D.

   4. Varš

  Correct Answer
  C. 3. Elektrotehniskais tērauds
  Explanation
  Transformers are typically made from electrical steel, also known as silicon steel or transformer steel. This material is specifically designed for use in transformers due to its high magnetic permeability, low core loss, and high electrical resistivity. Aluminum, silver, and copper are not commonly used for transformer cores as they do not possess the necessary magnetic properties required for efficient transformer operation.

  Rate this question:

 • 26. 

  Kurš materiāls ir pusvadītājs?

  • A.

   1. Tērauds

  • B.

   2. Stikls

  • C.

   3. Silicijs

  • D.

   4. Vizla

  Correct Answer
  C. 3. Silicijs
  Explanation
  Silicijs ir pareizais atbilde, jo tas ir viens no galvenajiem pusvadītājiem. Pusvadītāji ir materiāli, kuriem ir starpnieka īpašības starp vadītājiem un izolatoriem. Silicijs ir ļoti izplatīts un bieži tiek izmantots elektronikas nozarē, piemēram, datoru mikroshēmās un saules baterijās. Tērauds un stikls ir metāli un izolatori, kas neizpilda pusvadītāja funkcijas. Vizla nav materiāls, tāpēc tas ir nepareizs atbilde.

  Rate this question:

 • 27. 

  Kurš materiāls ir dielektriķis?

  • A.

   1. Alumīnijs

  • B.

   2. Eļļa

  • C.

   3. Skābe

  • D.

   4. Germānijs

  Correct Answer
  B. 2. Eļļa
  Explanation
  Dielectric materials are materials that do not conduct electricity easily. They are used to insulate and separate electrical components. In this case, eļļa (oil) is the correct answer because it is a common dielectric material used in various electrical applications, such as transformers and capacitors, due to its high resistivity and ability to withstand high voltages.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.