Bāze, 1. Nodaļa

60 Jautjumi | Total Attempts: 389

Settings
Please wait...
Bze, 1. Nodaa

dabstepkaķis


Questions and Answers
 • 1. 
  Aprēķināt pretestību 100m garam vara vadam normālos apstākļos, ja tā šķērsgriezums ir 2,5mm2. Vara īpatnējā pretestība pie temperatūras 20°C ir 0,0175Ω*m/mm2.
  • A. 

   1. 0,7Ω

  • B. 

   2. 4,375Ω

  • C. 

   3. 428,5Ω

  • D. 

   4. 14286Ω

 • 2. 
  Četru kvēlspuldžu kopējā pretestība ir  1W. Noteikt kvēlspuldžu slēguma veidu, ja vienas kvēlspuldzes pretestība ir 4W
  • A. 

   1. Virknes slēgums

  • B. 

   2. Paralēlais slēgums

  • C. 

   3. Jauktais slēgums

  • D. 

   4. Zvaigznes slēgums

 • 3. 
  Kurā rezistorā izdalīsies vairāk siltuma (plūstot strāvai)?
  • A. 

   1. Visi rezistori izdalīs vienādu siltuma daudzumu

  • B. 

   2. R1 izdalīs vairāk siltuma

  • C. 

   3. R2 izdalīs vairāk siltuma

  • D. 

   4. R3 izdalīs vairāk siltuma

 • 4. 
  Noteikt transformatora transformācijas koeficientu "k". Vai tas ir paaugstinošais vai pazeminošais transformators?
  • A. 

   1. k = 20, pazeminošais

  • B. 

   2. k = 0,05, pazeminošais

  • C. 

   3. k = 0,05, paaugstinošais

  • D. 

   4. k = 20, paaugstin

 • 5. 
  Elektriskais spriegums ir
  • A. 

   1. elektronu daudzuma plūšana caur vada šķērsgriezumu vienā sekundē

  • B. 

   2. potenciālu starpība starp diviem elektriskās ķēdes punktiem

  • C. 

   3. pretestību starpība starp diviem elektriskās ķēdes punktiem

  • D. 

   4. mēraparāts, kas mēra potenciālu starpību

 • 6. 
  Spriegums tīklā ir 200V. Noteikt starpību, starp ampērmetru rādījumiem
  • A. 

   10А

  • B. 

   20А

  • C. 

  • D. 

   0A

 • 7. 
  Kas notiek, ja akumulatorus saslēdz virknē?
  • A. 

   1. Palielinās akumulatoru baterijas kapacitāte

  • B. 

   2. Samazinās akumulatoru baterijas kapacitāte

  • C. 

   3. Palielinās tikai akumulatoru baterijas iekšējā pretestība

  • D. 

   4. Palielinās akumulatoru baterijas iekšējā pretestība un spriegums

 • 8. 
  Aprēķināt sprieguma kritumu posmos A, B un C
  • A. 

   1. 22V, 88V, 110V

  • B. 

   2. 110V, 88V, 22V

  • C. 

   3. 88V, 110V, 55V

  • D. 

   4. 88V,127V,66V

 • 9. 
  Aprēķināt strāvas stiprumu ķēdē
  • A. 

   1. 0,1А

  • B. 

   2. 0,5А

  • C. 

   3. 2А

  • D. 

   4. 5А

 • 10. 
  Aprēķināt strāvas stiprumu ķēdē
  • A. 

   1. 10А

  • B. 

   2. 1А

  • C. 

   3. 0,1А

  • D. 

   4. 0,01А

 • 11. 
  Cik lielu strāvu uzrādīs ampērmetrs?
  • A. 

   1. 1A

  • B. 

   2. 2A

  • C. 

   3. 3A

  • D. 

   4. 0,5A

 • 12. 
  Cik vijumu, pēc shēmā dotajiem lielumiem, ir transformatora sekundārajā tinumā?
  • A. 

   1. 20

  • B. 

   2. 35

  • C. 

   3. 900

  • D. 

   4. 270

 • 13. 
  Elektriskā lodāmura nominālā jauda ir  60W un nominālā strāva 5A. Kāds ir lodāmura nominālais spriegums?
  • A. 

   1. 60V

  • B. 

   2. 12V

  • C. 

   3. 220V

  • D. 

   4. 36V

 • 14. 
  Kā izmainīsies kvēlspuldžu spilgtums, ja reostatā slīdošo kontaktu pārbīdīs uz augšu līdz galam?
  • A. 

   1. EL1 un EL2 kvēlos spilgtāk

  • B. 

   2. EL1 un EL2 nekvēlos

  • C. 

   3. EL1 kvēlos spilgtāk, EL2 nekvēlos

  • D. 

   4. EL1 nekvēlos, EL2 kvēlos spilgtāk

 • 15. 
  Kā mainās vada pretestība, ja vada diametru palielina divas reizes?
  • A. 

   1. Vada pretestība samazinās divas reizes

  • B. 

   2. Vada pretestība palielinās divas reizes

  • C. 

   3. Vada pretestība samazinās četras reizes

  • D. 

   4. Vada pretestība nemainās

 • 16. 
  Kā mainīsies ampērmetra rādījums, ja atslēdz kvēlspuldzi EL3?
  • A. 

   1. Palielināsies

  • B. 

   2. Samazināsies

  • C. 

   3. Nemainīsies

  • D. 

   4. Ampērmetrs rādīs 0

 • 17. 
  Kā mainīsies kvēlspuldžu EL1 un EL2 spilgtums, ieslēdzot kvēlspuldzi EL3?
  • A. 

   1. Spilgtums palielināsies

  • B. 

   2. Spilgtums samazināsies

  • C. 

   3. Spilgtums nemainīsies

  • D. 

   4. Kvēlspuldzes nodzisīs

 • 18. 
  Kā mainīsies mēraparātu rādījumi, ja reostata slīdošo kontaktu pārvietos uz augšu?
  • A. 

   1. Palielināsies ampērmetra rādījumi, bet voltmetra rādījumi samazināsies

  • B. 

   2. Samazināsies ampērmetra un voltmetra rādījumi

  • C. 

   3. Samazināsies ampērmetra rādījumi, bet voltmetra palielināsies

  • D. 

   4. Palielināsies ampērmetra un voltmetra rādījumi

 • 19. 
  Kā mainīsies strāva sildītājā, ja sildītāju sāks dzesēt ar gaisa strūklu?
  • A. 

   1. Sildītājā strāva samazināsies

  • B. 

   2. Sildītājā strāva paliks bez izmaiņām

  • C. 

   3. Sildītājā strāva palielināsies

  • D. 

   4. Sildītājā strāva neplūdīs

 • 20. 
  Kā mainīsies strāvas stiprums elektriskajā ķēdē, divreiz palielinot spriegumu un divreiz samazinot pretestību?
  • A. 

   1. Strāvas stiprums palielināsies divas reizes

  • B. 

   2. Strāvas stiprums samazināsies divas reizes

  • C. 

   3. Strāvas stiprums nemainīsies

  • D. 

   4. Strāvas stiprums palielināsies četras reizes

 • 21. 
  Kā mainīsies strāvas stiprums elektriskajā ķēdē, divreiz samazinot spriegumu un četrreiz palielinot pretestību?
  • A. 

   1. Strāvas stiprums nemainīsies

  • B. 

   2. Strāvas stiprums samazināsies četras reizes

  • C. 

   3. Strāvas stiprums samazināsies divas reizes

  • D. 

   4. Strāvas stiprums samazināsies astoņas reizes

 • 22. 
  Kā mainīsies vatmetra rādījums, atslēdzot kvēlspuldzi EL3?
  • A. 

   1. Rādījums nemainīsies

  • B. 

   2. Rādījums palielināsies

  • C. 

   3. Rādījums samazināsies

  • D. 

   4. Rādījums izmainīsies divreiz

 • 23. 
  Kā sauc attiecību - w1/w2, kur w - vijumu skaits transformatora tinumā?
  • A. 

   1. Jaudas koeficients

  • B. 

   2. Slodzes koeficients

  • C. 

   3. Transformācijas koeficients

  • D. 

   4. Lietderības koeficients

 • 24. 
  Pie kādas slodzes formulā   ir 
  • A. 

   1. Pie induktīvās slodzes

  • B. 

   2. Pie kapacitatīvās slodzes

  • C. 

   3. Pie aktīvās slodzes

  • D. 

   4. Ja kapacitatīvā slodze nav vienāda ar aktīvo slodzi

 • 25. 
  Kāda ir kvēlspuldzes jauda, ja tās pretestība darba stāvokli ir 220 omi un spriegums 110V?
  • A. 

   1. 500W

  • B. 

   2. 110W

  • C. 

   3. 55W

  • D. 

   4. 0,5W

 • 26. 
  Kāda pretestība ir 100 paralēli saslēgtiem rezistoriem ar pretestību 120 omi?
  • A. 

   1. 12000 omi

  • B. 

   2. 120 omi

  • C. 

   3. 12 omi

  • D. 

   4. 1,2 omi

 • 27. 
  Kurā rezistorā izdalīsies vairāk siltuma (plūstot strāvai)?
  • A. 

   1. R1

  • B. 

   2. R2

  • C. 

   3. R3

  • D. 

   4. R4

 • 28. 
  Kāda strāva plūst vadā ar pretestību 0,5M-omi, ja spriegums starp vada galiem ir 0,5kV?
  • A. 

   1. 10A

  • B. 

   2. 1A

  • C. 

   3. 1,5mA

  • D. 

   4. 1mA

 • 29. 
  Kā enerģija pārveidojas līdzstrāvas ģeneratorā?
  • A. 

   1. Siltumenerģija pārveidojas elektriskajā enerģijā

  • B. 

   2. Elektriskā enerģija pārveidojas siltuma enerģijā

  • C. 

   3. Mehāniskā enerģija pārveidojas līdzstrāvas elektriskajā enerģijā

  • D. 

   4. Elektriskā enerģija pārveidojas mehāniskajā enerģijā

 • 30. 
  Kādās mērvienībās mēra līdzstrāvas jaudu?
  • A. 

   1. Līdzstrāvas jaudu mēra voltampēros

  • B. 

   2. Līdzstrāvas jaudu mēra vatos

  • C. 

   3. Līdzstrāvas jaudu mēra voltos

  • D. 

   4. Līdzstrāvas jaudu mēra voltos uz metru

 • 31. 
  Kādu jaudas mērījumu iegūst sareizinot ampērmetra un voltmetra rādījumus? Norādīt pareizo atbildi un mērvienības
  • A. 

   1. Aktīvo (W)

  • B. 

   2. Reaktīvo (var)

  • C. 

   3. Pilno (W)

  • D. 

   4. Aktīvo (VA)

 • 32. 
  Kam kalpo transformators?
  • A. 

   1. Elektriskās enerģijas pārveidošanai mehāniskajā

  • B. 

   2. Frekvences mainīšanai

  • C. 

   3. Jaudas palielināšanai

  • D. 

   4. Maiņsprieguma lieluma mainīšanai

 • 33. 
  Kāpēc kvēlspuldzes bieži pārdeg ieslēgšanas brīdī?
  • A. 

   1. Elektromagnētu spēku darbības dēļ

  • B. 

   2. Sprieguma impulsa darbības dēļ

  • C. 

   3. Paaugstināta strāvas impulsa darbības dēļ

  • D. 

   4. Krasa temperatūras maiņa telpā

 • 34. 
  Kāpēc maiņstrāvas taisngrieža shēmā izmanto filtrus?
  • A. 

   1. Lai pastiprinātu signālu

  • B. 

   2. Lai palielinātu lietderības koeficientu

  • C. 

   3. Lai palielinātu 

  • D. 

   4. Lai samazinātu strāvas un sprieguma pulsācijas

 • 35. 
  Kāpēc transformatora magnētvadu veido no atsevišķām elektrotehniskā tērauda loksnēm?
  • A. 

   1. Lai samazinātu tinumu silšanu

  • B. 

   2. Lai būtu iespēja mainīt magnētvada šķērsgriezumu, mainot lokšņu skaitu

  • C. 

   3. Lai samazinātu virpuļstrāvas zudumus

  • D. 

   4. Lai būtu iespēja salikt transformatoru, pārsedzot vienu loksni ar citu

 • 36. 
  Kas ir elektrons?
  • A. 

   1. Neitrālā vielas elementārdaļiņa

  • B. 

   2. Negatīvi lādēta vielas elementārdaļiņa

  • C. 

   3. Pozitīvi lādēta vielas elementārdaļiņa

  • D. 

   4. Fotons

 • 37. 
  Kas notiek, ja vienādus akumulatorus saslēdz paralēli?
  • A. 

   1. Palielinās tikai akumulatoru baterijas kapacitāte

  • B. 

   2. Samazinās akumulatoru baterijas kapacitāte

  • C. 

   3. Palielinās akumulatoru baterijas kapacitāte un samazinās iekšējā pretestība

  • D. 

   4. Palielinās akumulatoru baterijas spriegums

 • 38. 
  Katra rezistora pretestība ir 10W. Cik liela ir rezistoru kopējā pretestība dotajā shēmā?
  • A. 

   2,5 omi

  • B. 

   40 omi

  • C. 

   80 omi

  • D. 

   10 omi

 • 39. 
  Ko nozīmē lielums "k" transformatora lielumu aprēķinu formulās?
  • A. 

   K ir jaudas koeficients

  • B. 

   K ir slodzes koeficients

  • C. 

   K ir transformācijas koeficients

  • D. 

   K ir lietderības koeficients

 • 40. 
  Ko var izmainīt ar reostata palīdzību, kas ieslēgts virknē ar kvēlspuldzi?
  • A. 

   1. Var izmainīt tikai spriegumu uz kvēlspuldzes

  • B. 

   2. Var izmainīt tikai strāvas stiprumu kvēlspuldzē

  • C. 

   3. Var izmainīt strāvas stiprumu kvēlspuldzē un spriegumu uz kvēlspuldzes

  • D. 

   4. Var izmainīt tikai pretestību

 • 41. 
  Kurš no ampērmetriem uzrāda lielāku strāvu?
  • A. 

   1. PA1

  • B. 

   2. PA2

  • C. 

   3. PA3

  • D. 

   4. Visi ampērmetri rāda vienādi

 • 42. 
  Kvēlspuldzes pretestība ir 100 omi. Kādai jābūt reostata pretestībai, lai trīs reizes samazinātu strāvu kvēlspuldzē pie nemainīga pieslēgsprieguma?
  • A. 

   200 omi

  • B. 

   100 omi

  • C. 

   400 omi

  • D. 

   500 omi

 • 43. 
  Norādiet formulu, kura nosaka sakarību starp transformatora vijumu skaitu w1, w2 spriegumu U un strāvu I?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 44. 
  Norādiet līdzstrāvas jaudas aprēķina formulu?
  • A. 

   1. A= IUt

  • B. 

   2. P = IU

  • C. 

   3. 

  • D. 

   4. A = Pt

 • 45. 
  Norādiet strāvas formulu pēc Oma likuma līdzstrāvas ķēdes posmā
  • A. 

   1. I=U/R

  • B. 

   2. U=IR

  • C. 

   3. R=U/I

  • D. 

   4. I=q/t

 • 46. 
  Norādiet pareizo pretestības aprēķina formulu mērot ar mērtiltu
  • A. 

   Rx = R2 x R1/R3

  • B. 

   Rx = R1 x R3/R2

  • C. 

   Rx = R2 x R3/R1

  • D. 

   Rx = R2 + R1/R3

 • 47. 
  Norādiet pirmā Kirhofa likuma formulu
  • A. 

   P = UI

  • B. 

   I = U/R

  • C. 
  • D. 
 • 48. 
  Norādiet, kurā no shēmām pareizi ieslēgti visi shēmas elementi
  • A. 

   Pirmā shēma

  • B. 

   Otrā shēma

  • C. 

   Trešā shēma

  • D. 

   Ceturtā shēma

 • 49. 
  Norādiet strāvas I5 stipruma aprēķināšanas formulu
  • A. 

   I5 = I3 + I4 – I1 – I2.

  • B. 

   I5 = I3 + I4 + I1 + I2

  • C. 

   I5 = I2 + I3 – I1 – I4

  • D. 

   I5 = I4+I2+I3 – I1

 • 50. 
  Norādiet transformatora lietderības koeficienta aprēķina formulu
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 51. 
  Norādiet, kurā no shēmām pareizi ieslēgtas divas vienādās 110V kvēlspuldzes 220V tīklā
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 52. 
  Norādīt formulu, pēc kuras aprēķina elektriskās enerģijas paveikto darbu līdzstrāvas tīklā
  • A. 

   A=F*S

  • B. 

   A= I*U*t

  • C. 

   A= m*g

  • D. 

   P=A/t

 • 53. 
  Noteikt transformatora lietderības koeficientu šajā shēmā
  • A. 

   10%

  • B. 

   80%

  • C. 

   90%

  • D. 

   96%

 • 54. 
  Noteikt patērētāja jaudu pēc shēmā dotajiem lielumiem
  • A. 

   P2=10W

  • B. 

   P2=10VA

  • C. 

   Р2=100VA

  • D. 

   P2=1000W

 • 55. 
  Noteikt rezistoru slēgumu, ja kopējo pretestību aprēķina pēc formulas Rkop.= R1 + R2 + R3
  • A. 

   Virknes slēgums

  • B. 

   Paralēlais slēgums

  • C. 

   Jauktais slēgums

  • D. 

   Zvaigznes slēgums

 • 56. 
  Noteikt sprieguma kritumu pretestībā R1
  • A. 

   5V

  • B. 

   50V

  • C. 

   100V

  • D. 

   150V

 • 57. 
  Noteikt transformatora transformācijas koeficientu "k". Vai tas ir paaugstinošais vai pazeminošais transformators?
  • A. 

   K = 20000, paaugstinošais

  • B. 

   K = 20, paaugstinošais

  • C. 

   K = 0,5, pazeminošais

  • D. 

   K = 20, pazeminošais

 • 58. 
  Pēc kādas formulas aprēķina lietderīgo jaudu, ja ir aktīvā slodze?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 59. 
  Voltmetrs PV1 rāda 36V. Kādu spriegumu rāda voltmetrs PV2?
  • A. 

   6V

  • B. 

   12V

  • C. 

   24V

  • D. 

   36V

 • 60. 
  Strāvas stipruma, sprieguma un pretestības apzīmējums un mērvienība ir
  • A. 

   R(Oms), U (Ampērs), I (Volts)

  • B. 

   U (Oms ), I (Ampērs), R (Volts)

  • C. 

   I (Ampērs), U (Volts), R (Oms)

  • D. 

   U (Ampērs), R (Volts), I (Oms)