Buwan Ng Wika-pautakan Filipino 5

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rizza Limbo
R
Rizza Limbo
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,847
Questions: 15 | Attempts: 3,400

SettingsSettingsSettings
Buwan Ng Wika-pautakan Filipino 5 - Quiz

Ang PAUTAKAN ay isa sa mga gawain ngayong Agosto bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. 


Questions and Answers
 • 1. 

  Sino ang ama ng Wikang Pambansa?

  • A.

   Manuel Luis Quezon

  • B.

   Dr. Jose Rizal

  • C.

   Jose Corazon de Jesus

  • D.

   Francisco Balagtas

  Correct Answer
  A. Manuel Luis Quezon
  Explanation
  Manuel Luis Quezon is the correct answer because he is known as the "Father of the National Language" in the Philippines. He was the president of the Commonwealth of the Philippines and played a significant role in the development and promotion of the Filipino language, which eventually became known as the Wikang Pambansa or the national language. Quezon's efforts led to the adoption of Filipino as the official language of the Philippines.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kailan isinilang si Manuel Luis Quezon?

  • A.

   Agosto 19, 1878

  • B.

   Agosto 28, 1878

  • C.

   Agosto 19, 1880

  • D.

   Agosto 28, 1880

  Correct Answer
  A. Agosto 19, 1878
  Explanation
  Manuel Luis Quezon was born on August 19, 1878.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aling diyalekto ang napiling gawing batayan ng Wikang Pambansa?

  • A.

   Espanyol

  • B.

   Ilocano

  • C.

   Ingles

  • D.

   Tagalog

  Correct Answer
  D. Tagalog
  Explanation
  Tagalog ang napiling gawing batayan ng Wikang Pambansa dahil ito ang pangunahing wika na ginagamit sa Kalakhang Maynila at mga kalapit na lalawigan. Ito rin ang wika na ginagamit ng mga Pilipino sa komunikasyon at edukasyon. Ang pagpili ng Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa ay naglalayong magkaroon ng isang pambansang wika na magkakaroon ng pagkakakilanlan at pagkakaisa sa buong bansa.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sino ang nagsabi ng mga katagang ito? “Ang hindi magmahal sa sariling wika  ay higit sa hayop at malansang isda.”

  • A.

   Andres Bonifacio

  • B.

   Jose P. Rizal

  • C.

   Manuel Luis Quezon

  • D.

   Ninoy Aquino

  Correct Answer
  B. Jose P. Rizal
  Explanation
  Jose P. Rizal is the correct answer because he is known for his strong advocacy for the Filipino language and culture. He believed that love for one's own language is essential for national identity and pride. Rizal's statement reflects his belief that those who do not love their own language are worse than animals and rotten fish. His writings and speeches often emphasized the importance of promoting and preserving the Filipino language, making him the most likely person to have said these words.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ilan ang Makabagong Alpabetong Filipino?

  • A.

   8

  • B.

   15

  • C.

   20

  • D.

   28

  Correct Answer
  D. 28
  Explanation
  The correct answer is 28 because the modern Filipino alphabet consists of 28 letters. The alphabet includes the 26 letters of the English alphabet (A-Z) plus the Filipino-specific letters, "Ñ" and "Ng". Therefore, there are a total of 28 letters in the Makabagong Alpabetong Filipino.

  Rate this question:

 • 6. 

  Asawa ka ng aking ate. Kaanu-ano ni ate ang iyong kapatid na babae?

  • A.

   Bilas - pambabae 

  • B.

   Bayaw - panlalaki

  • C.

   Hipag- pambabae 

  • D.

   Kakilala – di-tiyak

  Correct Answer
  C. Hipag- pambabae 
  Explanation
  The question is asking about the relationship between the person being addressed and the sister of the person's spouse. The correct answer, "hipag," refers to the sister of one's spouse, specifically a sister-in-law who is female. Therefore, the correct answer choice matches the given question and provides the appropriate relationship.

  Rate this question:

 • 7. 

  Anong pangngalan ang sumasagot sa tinutukoy ng bugtong?   May alaga akong hayop, malaki pa ang ulo kaysa tuhod.

  • A.

   Isda

  • B.

   Palaka

  • C.

   Tandang

  • D.

   Tutubi

  Correct Answer
  D. Tutubi
  Explanation
  The correct answer is "tutubi." The riddle describes an animal that is smaller than a person's knee but has a larger head. Out of the given options, the only animal that fits this description is a "tutubi," which is a dragonfly.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit sa pangungusap?   Tinalunton ng mga Negrito ang tulay na lupa kaya nakarating sila dito sa Pilipinas.

  • A.

   Binagtas

  • B.

   Ginabayan

  • C.

   Sinamahan

  • D.

   Sinundan

  Correct Answer
  A. Binagtas
  Explanation
  The word "binagtas" means "crossed" in English. In the given sentence, it is used to describe the action of the Negritos crossing the land bridge to reach the Philippines.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ano ang pangunahing diwa ng talata sa ibaba?              Mabilis na kumalat ang dengue fever sa pook nina Frias. Napakarami kasing pusali at basurang pinamumugaran ng lamok sa kanilang lugar. Kaya’t pinaglilinis ng kapaligiran ang mga taong naninirahan dito.

  • A.

   Si Frias

  • B.

   Ang Paglilinis

  • C.

   Ang Kapaligiran

  • D.

   Ang Dengue Fever

  Correct Answer
  D. Ang Dengue Fever
  Explanation
  The main idea of the paragraph is about the rapid spread of dengue fever in Frias's area due to the abundance of breeding sites for mosquitoes. It mentions that the environment is being cleaned up as a result. However, the focus of the paragraph is on the dengue fever itself, making it the main idea of the paragraph.

  Rate this question:

 • 10. 

              Bumisita si Pangulong Duterte sa inyong paaralan. Marami kang nais usisain sa kanyang mga adhikain at sa mga batas na kanyang isusulong  ngayong 2020 upang mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Anong uri ng   pangungusap na ayon sa gamit ang  iyong gagamitin?

  • A.

   Pautos

  • B.

   Padamdam

  • C.

   Pasalaysay

  • D.

   Patanong

  Correct Answer
  D. Patanong
  Explanation
  The given sentence is a question because it is asking for the type of sentence that should be used in a specific situation. The sentence is asking "Anong uri ng pangungusap na ayon sa gamit ang iyong gagamitin?" which translates to "What type of sentence according to use will you use?" This is a clear example of an interrogative or patanong sentence.

  Rate this question:

 • 11. 

               Ikinalat ng iyong kapatid ang koleksyon mong mga laruan. Ano ang angkop na pangungusap ang dapat mong sabihin sa iyong kapatid?

  • A.

   Pulutin mo ang mga laruan ko.

  • B.

   Ibalik mo sa lalagyan ang mga laruan ko.

  • C.

   Pakibalik ng aking mga laruan sa tamang lagayan.

  • D.

   Hindi ka na makakahiram ng mga laruan ko.

  Correct Answer
  C. Pakibalik ng aking mga laruan sa tamang lagayan.
  Explanation
  The appropriate sentence to say to your sibling is "Pakibalik ng aking mga laruan sa tamang lagayan." This sentence asks your sibling to return your toys to their proper place.

  Rate this question:

 • 12. 

  Saang bahagi ng pahayagan mo ito makikita?               Nais mong malaman ang pinakatampok na balita ukol sa mga nangyayari sa gobyerno o sa mga insidenteng nangyayari sa iba’t ibang lugar.

  • A.

   Lathalain

  • B.

   Opinyon

  • C.

   Isports

  • D.

   Ulo ng Balita

  Correct Answer
  D. Ulo ng Balita
  Explanation
  The correct answer is "Ulo ng Balita" because it is the section of the newspaper where the most important news about government and incidents happening in different places can be found.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit sa pangungusap?  Butas ang bulsa ni Susan kaya hindi niya maibili ng computer ang kanyang anak.

  • A.

   Mayaman

  • B.

   Walang pera

  • C.

   Madamot

  • D.

   Mapagbigay

  Correct Answer
  B. Walang pera
  Explanation
  The sentence "Butas ang bulsa ni Susan kaya hindi niya maibili ng computer ang kanyang anak." implies that Susan's pocket has a hole, meaning she doesn't have money to buy a computer for her child. Therefore, the correct answer "walang pera" (no money) accurately describes the meaning of the phrase "may salungguhit sa pangungusap" (has an underline in the sentence).

  Rate this question:

 • 14. 

  Ano ang nagsasaad ng kilos sa pangungusap?              Nagdudulot ng masamang epekto ang bawal na gamot.

  • A.

   Masama

  • B.

   Gamot

  • C.

   Nagdudulot

  • D.

   Bawal

  Correct Answer
  C. Nagdudulot
  Explanation
  The word "nagdudulot" is the verb in the sentence and it expresses the action or the "kilos" being referred to in the sentence. It shows that the illegal drugs have a negative effect.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ano ang sagot sa bugtong na ito?   Anong nilalang ng Diyos na laylay ang ulo kung matulog?

  • A.

   Ibon

  • B.

   Paniki

  • C.

   Isda

  • D.

   Ahas

  Correct Answer
  B. Paniki
  Explanation
  The correct answer is "paniki" because bats hang their heads down when they sleep.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.