Bce - Capitol 1

90 Questions | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Bce - Capitol 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Care dintre următorii savanţi a fost un precursor al ciberneticii?
  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Ştefan Odobleja

  • C. 

   C. Ross Ashby

  • D. 

   D. Stuart Kaufmann

 • 2. 
  2. Care sunt cercetatorii care au extins pentru prima dată mecanismele feedback de reglare la fiinţe si la maşini:
  • A. 

   A. Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, Julian Bigelow

  • B. 

   B. Andre Marie Ampère, Claude Bernard, Henry Poincaré

  • C. 

   C. Norbert Wiener, Bertrand Russell, Whitehead

  • D. 

   D. Gregory Bateson, Denis Weaver, Claude Bernard

 • 3. 
  3. Legea emergenţei (formulată de Hartmann şi denumită de el novum) este următoarea:
  • A. 

   A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;

  • B. 

   B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;

  • C. 

   C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.

  • D. 

   D. Categoria superioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;

 • 4. 
  4. Walter Bradford Cannon, în cartea sa „The Wisdom of the Body”, introduce în ştiinţă conceptul de:
  • A. 

   A. Autopoiesis

  • B. 

   B. Buclă feedback

  • C. 

   C. Homeostază

  • D. 

   D. Funcţionare departe de echilibru

 • 5. 
  5. Legea varietăţii necesare a fost formulată de:
  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Ross Ashby

  • C. 

   C. Ilya Prigogine

  • D. 

   D. Nicolai Hartman

 • 6. 
  6. Unul dintre principiile ciberneticii este:
  • A. 

   A. Principiul conexiunii inverse;

  • B. 

   B. Principiul homeostazei;

  • C. 

   C. Principiul maximului;

  • D. 

   D. Principiul minimului.

 • 7. 
  7. Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii poate fi împărţită în perioadele:
  • A. 

   A. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • B. 

   B. Pionieri, Precursori,Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • C. 

   C. Precursori, Întemeietori, Pionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • D. 

   D. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori

 • 8. 
  8. Printre întemeietorii ciberneticii se regăsesc:
  • A. 

   A. Ross Ashby, Ludwig von Bertalanffy, Keneth Boulding

  • B. 

   B. Gregory Bateson, Claude Shanon, Denis Weaver

  • C. 

   C. Claude Bernard, Nicolai Hartman, Henry Poincare

  • D. 

   D. Norbert Wiener, Whitehead, Ross Ashby

 • 9. 
  9. Rolul informaţiei în sistemele cibernetice şi modul în care aceasta determină eficienţa proceselor de reglare şi control sunt dezvoltate de către William Ross Ashby în lucrarea sa fundamentală:
  • A. 

   A. ,,An Introduction to Cybernetics”

  • B. 

   B. ,,A Mathematical Theory of Communication”

  • C. 

   C. ,,A New Kind of Science”

  • D. 

   D. ,,Living Systems”

 • 10. 
  10. Una dintre legalităţile fundamentale ale sistemelor cibernetice este “Legea verietăţii necesare”, conform căreia:
  • A. 

   A. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel mult la fel de mare

  • B. 

   B. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare

  • C. 

   C. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare;

  • D. 

   D. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la ieșirea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare.

 • 11. 
  11. Teoria stratificării se bazează pe una dintre axiomele:
  • A. 

   A. Recurenţă, modificare, emergenţă, distanţă între nivele;

  • B. 

   B. Recurenţă, verosimilitate maximă, emergenţă, preferinţe relevate;

  • C. 

   C. Recurenţă, nonsaţietate, emergenţă, distanţă între nivele;

  • D. 

   D. Recurenţă, autoorganizarea straturilor, emergenţă, distanţă între nivele.

 • 12. 
  12. Maşinile de învăţat, care au constituit un imbold în dezvoltarea de mai târziu a inteligenţei artificiale şi roboticii au fost dezvoltate de către:
  • A. 

   A. Stafford Beer

  • B. 

   B. Herman Haken

  • C. 

   C. Gordon Pask

  • D. 

   D. Francesco Varela

 • 13. 
  13. Metoda cutiei negre constă în:
  • A. 

   A. Nu se cunoaşte structura sistemului;

  • B. 

   B. Stabilirea echilibrului pentru sistemele departe de echilibru;

  • C. 

   C. Funcţionarea unui sistem poate fi evidenţiată prin analiza intrărilor şi ieşirilor în şi din sistem, fără a considera structura internă a sistemului;

  • D. 

   D. Optimizarea interacţiunilor între agenţii sistemului.

 • 14. 
  14. Herbert A. Simon introduce în ştiinţă paradigma generală a:
  • A. 

   A. Complexităţii

  • B. 

   B. Sistemelor vii

  • C. 

   C. Sinergeticii

  • D. 

   D. Autopoiesisului

 • 15. 
  15. Herman Haken a propus şi dezvoltat ,,sinergetica” ca fiind:
  • A. 

   A. modul în care diferite sisteme sau părţi ale acestora co-evoluează şi cooperează pentru a crea o ordine nouă în aceste sisteme sau în procesele în care ele intervin

  • B. 

   B. conceptul de ,,proces cauzal amplificator”, care se referă la rolul buclelor feedback pozitive în sistemele aflate în competiţie cu alte sisteme din mediul înconjurător

  • C. 

   C. definirea într-un limbaj sistemic a auto-comportamentului, auto-elementului, auto-procesului, auto-organizării

  • D. 

   D. model ce conţinea elemente interactive care evoluau către configuraţii complexe pebaza unor reguli de transformare deosebit de simple

 • 16. 
  16. Cei care au determinat în mod decisiv apariţia ciberneticii de ordinul doi au fost:
  • A. 

   A. Umberto Maturana, Francesco Varela, Heinz von Foerster

  • B. 

   B. von Glasersfeld, Ilya Prigogine, Stafford Beer

  • C. 

   C. Claude Shannon, Heinz von Foerster, Herman Haken

  • D. 

   D. Gordon Pask, Umberto Maturana, S. Umpleby

 • 17. 
  17. Celebra carte ,,Origins of Order: Self Organization and Selection” îi aparţine lui:
  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Stuard Kauffman

  • C. 

   C. Charles Darwin

  • D. 

   D. Francisco Varela

 • 18. 
  18. Savantul care a denumit mulţimea de discipline ce s-au desprins din cibernetică ca fiind Ştiinţele Complexităţii a fost:
  • A. 

   A. E. Milerton-Kelly

  • B. 

   B. James G. Miller

  • C. 

   C. Stuart Kauffman

  • D. 

   D. Herbert A. Simon

 • 19. 
  19. Cibernetica de ordinul trei este considerată:
  • A. 

   A. Cibernetica ciberneticii

  • B. 

   B. Cibernetica interacţiunii dintre sistemul observat şi observator

  • C. 

   C. Cibernetica inginerească

  • D. 

   D. Cibernetica sistemelor conceptuale.

 • 20. 
  20. John von Neuman a creat un dispozitiv de tip cibernetic denumit:
  • A. 

   A. automat celular;

  • B. 

   B. automat finit nedeterminist;

  • C. 

   C. pârghie

  • D. 

   D. plan înclinat

 • 21. 
  21. Homeostază semnifică:
  • A. 

   A. Proprietatea sistemelor de a se descompune în subsisteme;

  • B. 

   B. Proprietatea sistemului de a conserva structura internă şi echilibrul, în urma apariţiei factorilor perturbatori;

  • C. 

   C. Proprietatea sistemelor de a evolua structural;

  • D. 

   D. Proprietatea sistemelor de a se adapta:

 • 22. 
  22. În cadrul ciberneticii de ordin II, sistemul este considerat:
  • A. 

   A. Unul pasiv

  • B. 

   B. Unul dinamic

  • C. 

   C. Capabil de interacțiune cu observatorul

  • D. 

   D. Capabil de a furniza feedback pentru atingerea scopurilor umane

 • 23. 
  23. Primul dispozitiv tehnic modern de tip cibernetic a fost realizat de:
  • A. 

   A. Claude Bernard

  • B. 

   B. James Watt

  • C. 

   C. Andre Marie Ampere

  • D. 

   D. Henry Poincaré

 • 24. 
  24. Principiul izomorfismului semnifică:
  • A. 

   A. Analogia între două sisteme din punct de vedere funcţional;

  • B. 

   B. Gradul de asemănare structurală şi funcţională a două sisteme, ceea ce facilitează transferul proprietăţilor sistemului mai cunoscut, către un sistem mai puţin cunoscut;

  • C. 

   C. Analogia între două sisteme din punct de vedere structural;

  • D. 

   D. Elementele care compun sistemele nu interacţionează

 • 25. 
  25. După semnul de transmitere a semnalelor prin conexiunea inversă, identificăm:
  • A. 

   A. Conexiune inversă directă şi mediată;

  • B. 

   B. Conexiune inversă internă şi externă;

  • C. 

   C. Conexiune inversă simplă şi multiplă;

  • D. 

   D. Conexiune inversă pozitivă şi negativă.

Back to Top Back to top