Bce - Capitol 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Setek
S
Setek
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 128
Questions: 90 | Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Bce - Capitol 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  1. Care dintre următorii savanţi a fost un precursor al ciberneticii?

  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Ştefan Odobleja

  • C. 

   C. Ross Ashby

  • D. 

   D. Stuart Kaufmann

  Correct Answer
  B. B. Ştefan Odobleja
  Explanation
  Ştefan Odobleja was a Romanian scientist and philosopher who is considered a precursor to cybernetics. He developed the concept of "psychology of reflexes" in the 1930s, which laid the groundwork for the study of feedback mechanisms and control systems. Odobleja's ideas were ahead of his time and anticipated many concepts that would later become central to cybernetics, such as information theory and the study of complex systems. His work influenced later cybernetics pioneers like Norbert Wiener and Ross Ashby.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. Care sunt cercetatorii care au extins pentru prima dată mecanismele feedback de reglare la fiinţe si la maşini:

  • A. 

   A. Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, Julian Bigelow

  • B. 

   B. Andre Marie Ampère, Claude Bernard, Henry Poincaré

  • C. 

   C. Norbert Wiener, Bertrand Russell, Whitehead

  • D. 

   D. Gregory Bateson, Denis Weaver, Claude Bernard

  Correct Answer
  A. A. Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, Julian Bigelow
  Explanation
  Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, and Julian Bigelow were the researchers who first extended the mechanisms of feedback regulation to living beings and machines.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. Legea emergenţei (formulată de Hartmann şi denumită de el novum) este următoarea:

  • A. 

   A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;

  • B. 

   B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;

  • C. 

   C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.

  • D. 

   D. Categoria superioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;

  Correct Answer
  D. D. Categoria superioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;
  Explanation
  The correct answer states that the superior category, composed of a diversity of lower elements, contains a specific novelty that is not included in the lower levels. This means that as categories progress to higher levels, new elements or characteristics emerge that were not present in the lower levels. This concept, known as the law of emergence or novum, was formulated by Hartmann.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. Walter Bradford Cannon, în cartea sa „The Wisdom of the Body”, introduce în ştiinţă conceptul de:

  • A. 

   A. Autopoiesis

  • B. 

   B. Buclă feedback

  • C. 

   C. Homeostază

  • D. 

   D. Funcţionare departe de echilibru

  Correct Answer
  C. C. Homeostază
  Explanation
  Walter Bradford Cannon, în cartea sa "The Wisdom of the Body", introduce în ştiinţă conceptul de homeostază. Homeostază se referă la capacitatea organismului de a menţine un mediu intern stabil şi constant, în ciuda schimbărilor din mediul extern. Acest concept este esenţial pentru funcţionarea normală a organismului, deoarece asigură echilibrul şi reglarea diferitelor procese fiziologice. Prin menţinerea homeostazei, organismul poate răspunde şi se poate adapta la schimbările din mediul înconjurător, asigurând astfel supravieţuirea şi funcţionarea optimă.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. Legea varietăţii necesare a fost formulată de:

  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Ross Ashby

  • C. 

   C. Ilya Prigogine

  • D. 

   D. Nicolai Hartman

  Correct Answer
  B. B. Ross Ashby
  Explanation
  Ross Ashby formulated the Law of Requisite Variety, which states that in order for a system to be able to effectively deal with the complexity of its environment, it must have a variety of responses that is equal to or greater than the variety of stimuli it receives. This means that a system needs to be adaptable and flexible in order to successfully respond to the diverse range of inputs it encounters. Ashby's work in cybernetics and systems theory greatly contributed to our understanding of how complex systems function and adapt.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. Unul dintre principiile ciberneticii este:

  • A. 

   A. Principiul conexiunii inverse;

  • B. 

   B. Principiul homeostazei;

  • C. 

   C. Principiul maximului;

  • D. 

   D. Principiul minimului.

  Correct Answer
  A. A. Principiul conexiunii inverse;
  Explanation
  The principle of inverse connection states that in a cybernetic system, the feedback connections are usually opposite to the connections in the forward path. This means that the information that is fed back to the system is used to modify and regulate its behavior in order to achieve a desired outcome. This principle is essential in maintaining stability and control in cybernetic systems.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii poate fi împărţită în perioadele:

  • A. 

   A. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • B. 

   B. Pionieri, Precursori,Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • C. 

   C. Precursori, Întemeietori, Pionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii

  • D. 

   D. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori

  Correct Answer
  C. C. Precursori, Întemeietori, Pionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii
  Explanation
  The correct answer is c. Precursori, Întemeietori, Pionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii. This answer correctly lists the chronological order of the periods in the emergence and development of cybernetics. It starts with the Precursors, who laid the groundwork for cybernetics, followed by the Întemeietori (Founders) who established the principles and concepts of cybernetics. Then, the Pionieri (Pioneers) further advanced the field, followed by the Inovatori (Innovators) who introduced new ideas and technologies. Finally, it includes Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii (Cybernetics of the third order and the sciences of complexity), which represents the latest developments in the field.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. Printre întemeietorii ciberneticii se regăsesc:

  • A. 

   A. Ross Ashby, Ludwig von Bertalanffy, Keneth Boulding

  • B. 

   B. Gregory Bateson, Claude Shanon, Denis Weaver

  • C. 

   C. Claude Bernard, Nicolai Hartman, Henry Poincare

  • D. 

   D. Norbert Wiener, Whitehead, Ross Ashby

  Correct Answer
  B. B. Gregory Bateson, Claude Shanon, Denis Weaver
 • 9. 

  9. Rolul informaţiei în sistemele cibernetice şi modul în care aceasta determină eficienţa proceselor de reglare şi control sunt dezvoltate de către William Ross Ashby în lucrarea sa fundamentală:

  • A. 

   A. ,,An Introduction to Cybernetics”

  • B. 

   B. ,,A Mathematical Theory of Communication”

  • C. 

   C. ,,A New Kind of Science”

  • D. 

   D. ,,Living Systems”

  Correct Answer
  A. A. ,,An Introduction to Cybernetics”
  Explanation
  William Ross Ashby developed the role of information in cybernetic systems and how it determines the efficiency of regulation and control processes in his fundamental work "An Introduction to Cybernetics".

  Rate this question:

 • 10. 

  10. Una dintre legalităţile fundamentale ale sistemelor cibernetice este “Legea verietăţii necesare”, conform căreia:

  • A. 

   A. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel mult la fel de mare

  • B. 

   B. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare

  • C. 

   C. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare;

  • D. 

   D. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la ieșirea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare.

  Correct Answer
  C. C. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puţin la fel de mare;
  Explanation
  The correct answer is c. This is because "Legea verietăţii necesare" states that in order to achieve a given variety at the output of a system, it is necessary to ensure at the input of the system a variety at least as large. In other words, the input variety must be equal to or greater than the output variety.

  Rate this question:

 • 11. 

  11. Teoria stratificării se bazează pe una dintre axiomele:

  • A. 

   A. Recurenţă, modificare, emergenţă, distanţă între nivele;

  • B. 

   B. Recurenţă, verosimilitate maximă, emergenţă, preferinţe relevate;

  • C. 

   C. Recurenţă, nonsaţietate, emergenţă, distanţă între nivele;

  • D. 

   D. Recurenţă, autoorganizarea straturilor, emergenţă, distanţă între nivele.

  Correct Answer
  A. A. Recurenţă, modificare, emergenţă, distanţă între nivele;
  Explanation
  The correct answer is a. Recurenţă, modificare, emergenţă, distanţă între nivele. The theory of stratification is based on the axioms of recurrence, modification, emergence, and distance between levels. This means that social stratification is a recurring pattern in society, it can be modified over time, new social groups can emerge, and there are differences in power and privilege between different levels or strata in society. These axioms help explain the dynamics and structure of social inequality.

  Rate this question:

 • 12. 

  12. Maşinile de învăţat, care au constituit un imbold în dezvoltarea de mai târziu a inteligenţei artificiale şi roboticii au fost dezvoltate de către:

  • A. 

   A. Stafford Beer

  • B. 

   B. Herman Haken

  • C. 

   C. Gordon Pask

  • D. 

   D. Francesco Varela

  Correct Answer
  C. C. Gordon Pask
  Explanation
  Gordon Pask is the correct answer because he made significant contributions to the development of machine learning, which later influenced the advancement of artificial intelligence and robotics. His work in cybernetics and interactive learning systems laid the foundation for the field of machine learning. Pask's ideas and experiments focused on creating machines that could learn and adapt through interaction with their environment, making him a key figure in the early development of machine learning technologies.

  Rate this question:

 • 13. 

  13. Metoda cutiei negre constă în:

  • A. 

   A. Nu se cunoaşte structura sistemului;

  • B. 

   B. Stabilirea echilibrului pentru sistemele departe de echilibru;

  • C. 

   C. Funcţionarea unui sistem poate fi evidenţiată prin analiza intrărilor şi ieşirilor în şi din sistem, fără a considera structura internă a sistemului;

  • D. 

   D. Optimizarea interacţiunilor între agenţii sistemului.

  Correct Answer
  C. C. Funcţionarea unui sistem poate fi evidenţiată prin analiza intrărilor şi ieşirilor în şi din sistem, fără a considera structura internă a sistemului;
  Explanation
  The black box method refers to the analysis of inputs and outputs of a system without considering its internal structure. This means that the focus is solely on understanding how the system functions based on the observed inputs and outputs, without any knowledge or consideration of its internal workings. This approach is useful when the internal structure of the system is complex or unknown, allowing for a simplified understanding of its behavior.

  Rate this question:

 • 14. 

  14. Herbert A. Simon introduce în ştiinţă paradigma generală a:

  • A. 

   A. Complexităţii

  • B. 

   B. Sistemelor vii

  • C. 

   C. Sinergeticii

  • D. 

   D. Autopoiesisului

  Correct Answer
  A. A. Complexităţii
  Explanation
  Herbert A. Simon introduced the general paradigm of complexity in science. This paradigm focuses on understanding and studying complex systems, which are characterized by a large number of interacting components and their emergent behaviors. The study of complexity involves analyzing the relationships, patterns, and dynamics within these systems to gain insights into their structure and functioning. Simon's work played a significant role in shaping the field of complexity science and its applications in various disciplines such as biology, physics, economics, and social sciences.

  Rate this question:

 • 15. 

  15. Herman Haken a propus şi dezvoltat ,,sinergetica” ca fiind:

  • A. 

   A. modul în care diferite sisteme sau părţi ale acestora co-evoluează şi cooperează pentru a crea o ordine nouă în aceste sisteme sau în procesele în care ele intervin

  • B. 

   B. conceptul de ,,proces cauzal amplificator”, care se referă la rolul buclelor feedback pozitive în sistemele aflate în competiţie cu alte sisteme din mediul înconjurător

  • C. 

   C. definirea într-un limbaj sistemic a auto-comportamentului, auto-elementului, auto-procesului, auto-organizării

  • D. 

   D. model ce conţinea elemente interactive care evoluau către configuraţii complexe pebaza unor reguli de transformare deosebit de simple

  Correct Answer
  A. A. modul în care diferite sisteme sau părţi ale acestora co-evoluează şi cooperează pentru a crea o ordine nouă în aceste sisteme sau în procesele în care ele intervin
  Explanation
  Herman Haken proposed and developed "sinergetica" as the way in which different systems or parts of them co-evolve and cooperate to create a new order in these systems or in the processes in which they are involved.

  Rate this question:

 • 16. 

  16. Cei care au determinat în mod decisiv apariţia ciberneticii de ordinul doi au fost:

  • A. 

   A. Umberto Maturana, Francesco Varela, Heinz von Foerster

  • B. 

   B. von Glasersfeld, Ilya Prigogine, Stafford Beer

  • C. 

   C. Claude Shannon, Heinz von Foerster, Herman Haken

  • D. 

   D. Gordon Pask, Umberto Maturana, S. Umpleby

  Correct Answer
  A. A. Umberto Maturana, Francesco Varela, Heinz von Foerster
  Explanation
  The correct answer is a. Umberto Maturana, Francesco Varela, Heinz von Foerster. These three individuals played a crucial role in the development of second-order cybernetics. Umberto Maturana and Francisco Varela introduced the concept of autopoiesis, which refers to the self-organization and self-maintenance of living systems. Heinz von Foerster expanded on this idea and further explored the implications of cybernetics in understanding human cognition and social systems. Together, their work laid the foundation for second-order cybernetics, which focuses on the observer's role in the system and the interplay between the observer and the observed.

  Rate this question:

 • 17. 

  17. Celebra carte ,,Origins of Order: Self Organization and Selection” îi aparţine lui:

  • A. 

   A. Norbert Wiener

  • B. 

   B. Stuard Kauffman

  • C. 

   C. Charles Darwin

  • D. 

   D. Francisco Varela

  Correct Answer
  B. B. Stuard Kauffman
  Explanation
  The correct answer is b. Stuart Kauffman. The book "Origins of Order: Self Organization and Selection" is written by Stuart Kauffman.

  Rate this question:

 • 18. 

  18. Savantul care a denumit mulţimea de discipline ce s-au desprins din cibernetică ca fiind Ştiinţele Complexităţii a fost:

  • A. 

   A. E. Milerton-Kelly

  • B. 

   B. James G. Miller

  • C. 

   C. Stuart Kauffman

  • D. 

   D. Herbert A. Simon

  Correct Answer
  C. C. Stuart Kauffman
  Explanation
  Stuart Kauffman named the set of disciplines that emerged from cybernetics as the Sciences of Complexity.

  Rate this question:

 • 19. 

  19. Cibernetica de ordinul trei este considerată:

  • A. 

   A. Cibernetica ciberneticii

  • B. 

   B. Cibernetica interacţiunii dintre sistemul observat şi observator

  • C. 

   C. Cibernetica inginerească

  • D. 

   D. Cibernetica sistemelor conceptuale.

  Correct Answer
  D. D. Cibernetica sistemelor conceptuale.
  Explanation
  The correct answer is d. Cibernetica sistemelor conceptuale. This means that cybernetics of the third order is considered to be the cybernetics of conceptual systems. This suggests that cybernetics of the third order focuses on the study and understanding of conceptual systems and their dynamics, rather than physical or engineering systems.

  Rate this question:

 • 20. 

  20. John von Neuman a creat un dispozitiv de tip cibernetic denumit:

  • A. 

   A. automat celular;

  • B. 

   B. automat finit nedeterminist;

  • C. 

   C. pârghie

  • D. 

   D. plan înclinat

  Correct Answer
  A. A. automat celular;
  Explanation
  John von Neumann created a cybernetic device called the cellular automaton.

  Rate this question:

 • 21. 

  21. Homeostază semnifică:

  • A. 

   A. Proprietatea sistemelor de a se descompune în subsisteme;

  • B. 

   B. Proprietatea sistemului de a conserva structura internă şi echilibrul, în urma apariţiei factorilor perturbatori;

  • C. 

   C. Proprietatea sistemelor de a evolua structural;

  • D. 

   D. Proprietatea sistemelor de a se adapta:

  Correct Answer
  B. B. Proprietatea sistemului de a conserva structura internă şi echilibrul, în urma apariţiei factorilor perturbatori;
  Explanation
  Homeostază semnifică proprietatea sistemului de a conserva structura internă şi echilibrul, în urma apariţiei factorilor perturbatori. Aceasta înseamnă că sistemul are capacitatea de a se menține într-o stare constantă și de a-și regla funcțiile interne pentru a compensa perturbările din mediul extern. Prin mecanisme de feedback și reglare, sistemul își păstrează stabilitatea și funcționalitatea în ciuda schimbărilor din mediul înconjurător.

  Rate this question:

 • 22. 

  22. În cadrul ciberneticii de ordin II, sistemul este considerat:

  • A. 

   A. Unul pasiv

  • B. 

   B. Unul dinamic

  • C. 

   C. Capabil de interacțiune cu observatorul

  • D. 

   D. Capabil de a furniza feedback pentru atingerea scopurilor umane

  Correct Answer
  C. C. Capabil de interacțiune cu observatorul
  Explanation
  In the context of cybernetics of the second order, the system is considered capable of interacting with the observer. This means that the system can receive information from the observer and respond accordingly, allowing for a dynamic exchange of information between the system and the observer. This interaction is an important aspect of cybernetics as it allows for feedback and adjustment in order to achieve the desired goals.

  Rate this question:

 • 23. 

  23. Primul dispozitiv tehnic modern de tip cibernetic a fost realizat de:

  • A. 

   A. Claude Bernard

  • B. 

   B. James Watt

  • C. 

   C. Andre Marie Ampere

  • D. 

   D. Henry Poincaré

  Correct Answer
  B. B. James Watt
  Explanation
  James Watt is the correct answer because he is known for inventing the modern steam engine, which is considered a significant technological advancement in the field of mechanics. The steam engine played a crucial role in the Industrial Revolution and paved the way for the development of various other modern technological devices. There is no mention of any other individuals in the question who have made contributions in the field of cybernetics, making James Watt the most plausible answer.

  Rate this question:

 • 24. 

  24. Principiul izomorfismului semnifică:

  • A. 

   A. Analogia între două sisteme din punct de vedere funcţional;

  • B. 

   B. Gradul de asemănare structurală şi funcţională a două sisteme, ceea ce facilitează transferul proprietăţilor sistemului mai cunoscut, către un sistem mai puţin cunoscut;

  • C. 

   C. Analogia între două sisteme din punct de vedere structural;

  • D. 

   D. Elementele care compun sistemele nu interacţionează

  Correct Answer
  B. B. Gradul de asemănare structurală şi funcţională a două sisteme, ceea ce facilitează transferul proprietăţilor sistemului mai cunoscut, către un sistem mai puţin cunoscut;
  Explanation
  Principiul izomorfismului semnifică gradul de asemănare structurală și funcțională a două sisteme, ceea ce facilitează transferul proprietăților sistemului mai cunoscut către un sistem mai puțin cunoscut. Acest principiu se referă la faptul că două sisteme care au o structură și funcționare similară pot fi înțelese și analizate în același mod, ceea ce permite aplicarea cunoștințelor dobândite într-un sistem asupra celuilalt. Astfel, izomorfismul semnifică o relație de analogie între sisteme, care permite transferul de informații și proprietăți între ele.

  Rate this question:

 • 25. 

  25. După semnul de transmitere a semnalelor prin conexiunea inversă, identificăm:

  • A. 

   A. Conexiune inversă directă şi mediată;

  • B. 

   B. Conexiune inversă internă şi externă;

  • C. 

   C. Conexiune inversă simplă şi multiplă;

  • D. 

   D. Conexiune inversă pozitivă şi negativă.

  Correct Answer
  D. D. Conexiune inversă pozitivă şi negativă.
  Explanation
  The correct answer is d. Conexiune inversă pozitivă şi negativă. This means that after the sign of signal transmission through the reverse connection, we can identify positive and negative reverse connections.

  Rate this question:

 • 26. 

  26. Care dintre următoarele lucrări aparţine echipei Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth şi Julian Bigelow?

  • A. 

   A. ”Construction of the Real World”

  • B. 

   B. „Psihologia Consonantistă”

  • C. 

   C. ,,Behaviour, purpose, and teleology”

  • D. 

   D. ,,A Logical Calculus of the Ideas Immanents in Nerous Activity

  Correct Answer
  C. C. ,,Behaviour, purpose, and teleology”
  Explanation
  The correct answer is c. "Behaviour, purpose, and teleology". This work is attributed to Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, and Julian Bigelow. This work explores the concepts of behavior, purpose, and teleology in relation to cybernetics and systems theory. Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, and Julian Bigelow were all influential figures in the field of cybernetics and made significant contributions to its development.

  Rate this question:

 • 27. 

  27. Care dintre următoarele concepte este sinonim pentru termenul “teleologic”?

  • A. 

   A. Homeostază

  • B. 

   B. Emergenţă

  • C. 

   C. Evoluţie

  • D. 

   D. Feedback

  Correct Answer
  D. D. Feedback
  Explanation
  The term "teleologic" refers to the study of purpose or goals in nature. "Feedback" is a concept that involves receiving information about the output or result of a process, and using that information to make adjustments or improvements. Both "teleologic" and "feedback" are related to the idea of purpose or goal-directed behavior, making them synonymous in this context. The other options, homeostasis, emergence, and evolution, are not directly related to the concept of purpose or goals in the same way as "teleologic" and "feedback".

  Rate this question:

 • 28. 

  28. Noua concepţie asupra ciberneticii consideră ca fiind obiectul de studiu al acesteia:

  • A. 

   A. Mecanismul feedback

  • B. 

   B. Procesele de reglare si autoreglare

  • C. 

   C. Sistemele economice

  • D. 

   D. Sistemele adaptive complexe

  Correct Answer
  D. D. Sistemele adaptive complexe
  Explanation
  The correct answer is d. Sistemele adaptive complexe. This answer is supported by the phrase "Noua concepţie asupra ciberneticii" which translates to "The new conception of cybernetics." This suggests that there has been a shift in the understanding of cybernetics, and the new focus is on "sistemele adaptive complexe" or "adaptive complex systems." This indicates that the study of cybernetics now includes the analysis and understanding of complex systems that are able to adapt and respond to their environment.

  Rate this question:

 • 29. 

  29. „A-Life” specifică:

  • A. 

   A. „Artificial life” şi examinează sistemele în interacţiune cu viaţa, utilizând ca metode simularea, modelarea pe calculator, robotica, biochimia;

  • B. 

   B. ” Anti-life” şi analizează sistemele materiale, fără viaţă;

  • C. 

   C. „ Anterior-life” şi studiază sistemele care au trecut de la forma vie, la forma materiei moarte;

  • D. 

   D. „ Artificial-life” şi studiază metodele de creare a vieţii artificiale.

  Correct Answer
  A. A. „Artificial life” şi examinează sistemele în interacţiune cu viaţa, utilizând ca metode simularea, modelarea pe calculator, robotica, biochimia;
  Explanation
  The correct answer is option a. "Artificial life" and it examines systems in interaction with life, using methods such as simulation, computer modeling, robotics, and biochemistry. This option accurately describes the concept of "A-Life" which is the study of life-like processes and systems that are artificially created or simulated. It involves analyzing and understanding the behavior and dynamics of these artificial life forms using various scientific methods and technologies.

  Rate this question:

 • 30. 

  30. Teoria algoritmilor genetici a fost fondată de:

  • A. 

   A. H. von Foerster

  • B. 

   B. John Holland

  • C. 

   C. Stuart Kauffman

  • D. 

   D. Chris Langton

  Correct Answer
  B. B. John Holland
  Explanation
  John Holland is the correct answer for this question because he is widely recognized as the founder of genetic algorithms. He developed the concept of genetic algorithms in the 1960s and 1970s, and his work laid the foundation for the field of evolutionary computation. Holland's research focused on using principles of natural evolution to solve complex optimization problems, and his contributions have had a significant impact on the development of genetic algorithms and related techniques.

  Rate this question:

 • 31. 

  31. Când nu întâlnim „complexitatea dinamică”, conform autorului Peter Senge:

  • A. 

   A. când aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen scurt şi pe termen lung.

  • B. 

   B. Când o acţiune are consecinţe diferite în părţi diferite ale sistemului

  • C. 

   C. când aceeaşi acţiune are efecte similare pe termen scurt şi pe termen lung

  • D. 

   D. când intervenţii obişnuite în sistem produc consecinţe neobişnuite

  Correct Answer
  C. C. când aceeaşi acţiune are efecte similare pe termen scurt şi pe termen lung
  Explanation
  According to Peter Senge, "complexity of dynamics" is not encountered when the same action has similar effects in both the short term and the long term. This means that there is a predictability and consistency in the outcomes of the action over time, without any unexpected or surprising consequences.

  Rate this question:

 • 32. 

  32. Noţiunea de „fitness landscape” a fost introdusă de:

  • A. 

   A. Ross Ashby

  • B. 

   B. Stuard Kauffman

  • C. 

   C. Ilya Prigogine

  • D. 

   D. Charles Darwin

  Correct Answer
  B. B. Stuard Kauffman
  Explanation
  Stuart Kauffman introduced the concept of "fitness landscape." A fitness landscape refers to the visual representation of the relationship between genotypes and their corresponding fitness levels in a given population. It helps in understanding how different genotypes evolve and adapt to their environment. Kauffman's work on fitness landscapes has been influential in the field of evolutionary biology and complex systems.

  Rate this question:

 • 33. 

  33. Jay Forrester a dezvoltat metoda:

  • A. 

   A. Dinamicii de sistem

  • B. 

   B. Criticalităţii autoorganizate

  • C. 

   C. Geometriei fractale

  • D. 

   D. Reţelelor neuronale

  Correct Answer
  A. A. Dinamicii de sistem
  Explanation
  Jay Forrester is known for developing the method of system dynamics. System dynamics is a methodology for understanding and managing complex systems by studying their dynamic behavior over time. It involves creating computer models that simulate the interactions between various components of a system and how they influence each other. This method is used in various fields such as engineering, economics, and social sciences to analyze and solve problems related to system behavior and decision-making.

  Rate this question:

 • 34. 

  34. Cine este autorul modelului sofware ECHO, care ilustrează modul în care emerge o organizaţie complexă:

  • A. 

   A. Joel Moses

  • B. 

   B. Murray Gell-Mann

  • C. 

   C. W. Brian Arthur

  • D. 

   D. John H. Holland

  Correct Answer
  D. D. John H. Holland
  Explanation
  John H. Holland is the author of the software model ECHO, which illustrates how a complex organization emerges.

  Rate this question:

 • 35. 

  35. Fondatorul „Algoritmilor Genetici” este considerat a fi:

  • A. 

   A. Charles Darwin

  • B. 

   B. John Holland

  • C. 

   C. Chris Langhton

  • D. 

   D. Benoit Mandelbrot

  Correct Answer
  B. B. John Holland
  Explanation
  John Holland is considered the founder of "Genetic Algorithms." He was an American scientist and a pioneer in the field of evolutionary computation. Holland's work laid the foundation for the development of genetic algorithms, which are search and optimization techniques inspired by the process of natural selection. His research and contributions in this area have had a significant impact on various fields, including artificial intelligence, machine learning, and optimization problems.

  Rate this question:

 • 36. 

  36 Legea modificării este următoarea:

  • A. 

   A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;

  • B. 

   B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;

  • C. 

   C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.

  • D. 

   D. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;

  Correct Answer
  A. A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;
  Explanation
  The correct answer states that categorical elements undergo modifications during the recurrence towards higher levels. This means that as elements move up to higher levels, they undergo changes or modifications. This suggests that there is a progression or development in the categorical elements as they move towards higher levels.

  Rate this question:

 • 37. 

  37. Legea recurenței este următoarea:

  • A. 

   A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;

  • B. 

   B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;

  • C. 

   C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.

  • D. 

   D. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;

  Correct Answer
  B. B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;
  Explanation
  The correct answer is b because it states that lower categories are regressed to higher levels as subcomponents of higher categories, but never the other way around. This means that in the process of recurrence, the lower categories are integrated into and become part of the higher categories. This explanation aligns with the concept of recurrence, which involves the hierarchical organization of categories.

  Rate this question:

 • 38. 

  38. Teoria Autopoiesis-ului se poate regăsi şi sub denumirea de:

  • A. 

   A. Teoria grafurilor

  • B. 

   B. Teoria automatelor celulare

  • C. 

   C. Cibernetica de ordin II

  • D. 

   D. Cibernetica de ordin III

  Correct Answer
  C. C. Cibernetica de ordin II
  Explanation
  The correct answer is c. Cibernetica de ordin II. The Autopoiesis theory can also be referred to as Second-Order Cybernetics. This theory focuses on self-organization and self-maintenance in living systems. It emphasizes the relationship between the observer and the observed system, acknowledging that the observer's perspective and interactions with the system influence the system's behavior. Second-Order Cybernetics goes beyond traditional cybernetics by considering the role of the observer in understanding and studying complex systems.

  Rate this question:

 • 39. 

  39. Legea distanței dintre nivele este următoarea:

  • A. 

   A. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;

  • B. 

   B. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar niciodată invers;

  • C. 

   C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.

  • D. 

   D. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu este inclus în nivelele inferioare;

  Correct Answer
  C. C. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.
  Explanation
  The correct answer is c. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi. This means that different levels do not develop continuously, but rather in jumps or leaps. This suggests that there is not a gradual progression from one level to another, but rather distinct and abrupt changes between levels.

  Rate this question:

 • 40. 

  40. Contribuţia fundamentală la dezvoltarea Teoriei Reţelelor Booleene a avut-o:

  • A. 

   A. Benoit Mandelbrot

  • B. 

   B. Stuard Kaufmann

  • C. 

   C. Herman Haken

  • D. 

   D. Edward Lorenz

  Correct Answer
  B. B. Stuard Kaufmann
  Explanation
  Stuard Kaufmann made a fundamental contribution to the development of Boolean Network Theory.

  Rate this question:

 • 41. 

  41. Obiectul de studiu al ciberneticii îl constituie:

  • A. 

   A. sistemul adaptiv complex

  • B. 

   B. bucla feedback

  • C. 

   C. emergenţa

  • D. 

   D. co-evoluţia

  Correct Answer
  A. A. sistemul adaptiv complex
  Explanation
  The correct answer is a. sistemul adaptiv complex. Cybernetics is the study of complex adaptive systems, which are systems that can self-regulate and adapt to their environment. These systems are characterized by feedback loops, where information is constantly exchanged between the system and its environment. The study of cybernetics involves understanding how these systems function, how they evolve and co-evolve with their environment, and how emergent properties arise from their interactions.

  Rate this question:

 • 42. 

  43. Prin sistem disipativ înţelegem:

  • A. 

   A. Sistem care funcţionează departe de echilibru şi a cărui structură se distruge brusc trecând la o structură haotică;

  • B. 

   B. Sistem care se adaptează la acţiunea factorilor perturbatori;

  • C. 

   C. Sistem cu grad mare de organizare, a cărui structură de echilibru se conservă conform principiului homeostaziei;

  • D. 

   D. Sistem care are potenţialul de a evolua.

  Correct Answer
  A. A. Sistem care funcţionează departe de echilibru şi a cărui structură se distruge brusc trecând la o structură haotică;
  Explanation
  A dissipative system refers to a system that operates far from equilibrium and undergoes a sudden destruction of its structure, transitioning into a chaotic state. This means that the system is not in a stable or balanced state and experiences a breakdown or disruption in its organization, leading to a chaotic behavior.

  Rate this question:

 • 43. 

  44. Printre caracteristicile complexităţii dinamice se găsesc:

  • A. 

   A. aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen lung şi pe termen scurt;

  • B. 

   B. elementele sistemului au dinamică necunoscută;

  • C. 

   C. mecanismele feedback sunt numai pozitive;

  • D. 

   D. mecanismele feedback sunt numai negative.

  Correct Answer
  A. A. aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen lung şi pe termen scurt;
  Explanation
  The correct answer is a. aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen lung şi pe termen scurt. This means that the same action can have different effects in the short term compared to the long term. This highlights the complexity of dynamic systems, where the outcomes are not always predictable or consistent over time. It emphasizes the importance of considering both short-term and long-term effects when analyzing and understanding dynamic systems.

  Rate this question:

 • 44. 

  45. “Legea varietăţii necesare a fost formulată de:

  • A. 

   A. John von Neumann

  • B. 

   B. Ross Ashby

  • C. 

   C. Ştefan Odobleja

  • D. 

   D. Nicolai Hartman

  Correct Answer
  B. B. Ross Ashby
  Explanation
  The correct answer is b. Ross Ashby. Ross Ashby formulated the Law of Requisite Variety, which states that in order to effectively control a system, the controlling system must have at least as much variety as the system being controlled. This concept is important in cybernetics and systems theory, as it highlights the need for flexibility and adaptability in managing complex systems.

  Rate this question:

 • 45. 

  46. Metoda analogiei cibernetice se bazează pe principiul:

  • A. 

   A. izomorfismului cibernetic;

  • B. 

   B. conexiunii inverse;

  • C. 

   C. lui Pontreghin;

  • D. 

   D. homeostaziei cibernetice.

  Correct Answer
  A. A. izomorfismului cibernetic;
  Explanation
  The correct answer is a. izomorfismului cibernetic. The method of cybernetic analogy is based on the principle of isomorphism in cybernetics. Isomorphism refers to the similarity or correspondence between the structure or behavior of different systems. In the context of cybernetics, the method of analogy involves comparing and finding similarities between different systems in order to gain insights and understanding. This principle allows for the application of knowledge and principles from one system to another, facilitating problem-solving and decision-making.

  Rate this question:

 • 46. 

  47. Teoria haosului a fost fondată de:

  • A. 

   A. Norbert Wiener;

  • B. 

   B. Edward Norton Lorenz;

  • C. 

   C. Ross Ashby;

  • D. 

   D. David Ricardo.

  Correct Answer
  B. B. Edward Norton Lorenz;
  Explanation
  Edward Norton Lorenz is the correct answer because he is the founder of chaos theory. Lorenz was a meteorologist and mathematician who discovered the concept of the "butterfly effect," which states that small changes in initial conditions can lead to large and unpredictable outcomes. His groundbreaking research in the 1960s paved the way for the development of chaos theory, which has since been applied to various fields including physics, biology, economics, and computer science.

  Rate this question:

 • 47. 

  48. Efectul “Butterfly” descoperit de Ed. Lorenz semnifică:

  • A. 

   A. Sensitivitatea la condiţiile iniţiale, mişcarea aripilor unui fluture poate declanşa o tornadă;

  • B. 

   B. Sistemele dinamice în natură au proprietatea de homeostazie, mişcarea aripilor unui fluture nu are niciun efect;

  • C. 

   C. Populaţiile de fluturi, prin comportamentul specific evoluează împreună cu mediul din care fac parte;

  • D. 

   D. Instabilitate în sentimente şi a fost sursă de inspiraţie pentru Giacomo Puccini pentru opera sa “Madame Butterfly”

  Correct Answer
  A. A. Sensitivitatea la condiţiile iniţiale, mişcarea aripilor unui fluture poate declanşa o tornadă;
  Explanation
  The correct answer is a. Sensitivitatea la condiţiile iniţiale, mişcarea aripilor unui fluture poate declanşa o tornadă. This is known as the Butterfly Effect, which refers to the idea that small changes in initial conditions can lead to large and unpredictable outcomes in complex systems. The concept was first discovered by Edward Lorenz, who found that the flapping of a butterfly's wings in one part of the world could potentially set off a chain of events that ultimately leads to the formation of a tornado in another part of the world. This highlights the sensitivity and interconnectedness of natural systems.

  Rate this question:

 • 48. 

  50. Cercetătorii au denumit ordinele ciberneticii, după cum urmează:

  • A. 

   A. Cibernetica de ordinul unu: inginerească, de ordinul doi: biologică+evoluţionistă, de ordinul trei: socială;

  • B. 

   B. Cibernetica de ordinul unu: simplă, de ordinul doi: complexă, de ordinul trei: socială;

  • C. 

   C. Cibernetica de ordinul unu: clasică, de ordinul doi: neoclasică, de ordinul trei: modernă;

  • D. 

   D. Cibernetica de ordinul unu: transdisciplinară, de ordinul doi: a organizării, de ordinul trei: a evoluţiei;

  Correct Answer
  A. A. Cibernetica de ordinul unu: inginerească, de ordinul doi: biologică+evoluţionistă, de ordinul trei: socială;
  Explanation
  The correct answer is a. Cibernetica de ordinul unu: inginerească, de ordinul doi: biologică+evoluţionistă, de ordinul trei: socială. This answer suggests that the first order of cybernetics is engineering, the second order is biological+evolutionary, and the third order is social. This categorization implies that cybernetics can be applied to different fields and levels, starting from engineering and progressing to more complex and interconnected systems in biology and society.

  Rate this question:

 • 49. 

  51. Modelul „Frontiera lui Markowitz” stă la baza:

  • A. 

   A. Problemelor de echilibru

  • B. 

   B. Problemelor de optimizare

  • C. 

   C. Rețelelor sociale

  • D. 

   D. Rețelelor neuronale

  Correct Answer
  B. B. Problemelor de optimizare
  Explanation
  The correct answer is b. Problemelor de optimizare. The "Frontiera lui Markowitz" model, also known as the Markowitz Efficient Frontier, is a mathematical framework used in portfolio optimization. It helps investors determine the optimal allocation of assets in a portfolio to maximize returns while minimizing risk. By analyzing the expected returns and volatility of different assets, the model allows investors to find the combination of assets that provides the highest return for a given level of risk or the lowest risk for a given level of return. Therefore, it is closely related to the field of optimization in finance.

  Rate this question:

 • 50. 

  52. Euler este considerat a fi întemeietorul:

  • A. 

   A. Teoriei stratificării

  • B. 

   B. Teoriei automatelor

  • C. 

   C. Teoriei grafurilor

  • D. 

   D. Teoria generală a sistemelor

  Correct Answer
  C. C. Teoriei grafurilor
  Explanation
  Euler is considered to be the founder of the theory of graphs. He made significant contributions to the study of graphs, including the concept of Eulerian paths and circuits, which are fundamental concepts in graph theory. His work laid the foundation for the development of graph theory as a branch of mathematics, which has applications in various fields such as computer science, operations research, and social network analysis.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.