Bahasa Bali (Uas I Kelas I)

25 Pitakonan | Total Attempts: 315

Settings
Please wait...
Bahasa Bali (Uas I Kelas I)

Questions and Answers
 • 1. 
  Nujuhang nganggo ...
  • A. 

   Layah

  • B. 

   Mata

  • C. 

   Jeriji

 • 2. 
  Bulu ane mentik di jagute madan ...
  • A. 

   Alis

  • B. 

   Jenggot

  • C. 

   Kumis

 • 3. 
  Kuku ane dawa patut ...
  • A. 

   Getepin

  • B. 

   Bersihin

  • C. 

   Ubuhin

 • 4. 
  Ane kereng suahin ...
  • A. 

   Kuping

  • B. 

   Ebok

  • C. 

   Gigi

 • 5. 
  Ane ada duur matane ...
  • A. 

   Alis

  • B. 

   Bibih

  • C. 

   Mata

 • 6. 
  Nyama cenikan madan ...
  • A. 

   Embok

  • B. 

   Adi

  • C. 

   Beli

 • 7. 
  Nyama luh ane kelihan madan ...
  • A. 

   Adi

  • B. 

   Embok

  • C. 

   Beli

 • 8. 
  Bapane imeme madan ...
  • A. 

   Bapa

  • B. 

   Uwa

  • C. 

   Pekak

 • 9. 
  Ane anggon ngadekin ...
  • A. 

   Layah

  • B. 

   Cunguh

  • C. 

   Gigi

 • 10. 
  Ane anggon majalan ...
  • A. 

   Basang

  • B. 

   Batis

  • C. 

   Lima

 • 11. 
  Manyama patut ...
  • A. 

   Uyut

  • B. 

   Rukun

  • C. 

   Marebat

 • 12. 
  Meme bapa madan ...
  • A. 

   Dadong

  • B. 

   Pekak

  • C. 

   Rerama

 • 13. 
  Nyikatin gigi nganggo ...
  • A. 

   Sabun

  • B. 

   Odol

  • C. 

   Sampo

 • 14. 
  Kelas satu nulis ngaggo ...
  • A. 

   Potlot

  • B. 

   Krayon

  • C. 

   Pulpen

 • 15. 
  Tongos anake sirep di ...
  • A. 

   WC

  • B. 

   Kamare

  • C. 

   Paon

 • 16. 
  Ane anggon madingehang ...
  • A. 

   Cunguh

  • B. 

   Kuping

  • C. 

   Mata

 • 17. 
  Ane anggon ningalin ...
  • A. 

   Paningalan

  • B. 

   Batis

  • C. 

   Pipi

 • 18. 
  Anggon wadah buku di sekolah ...
  • A. 

   Kampil

  • B. 

   Tas

  • C. 

   Keranjang

 • 19. 
  Uyah rasane ...
  • A. 

   Pakeh

  • B. 

   Pait

  • C. 

   Lalah

 • 20. 
  Satonden masuk ingetang ...
  • A. 

   Sirep

  • B. 

   Kayeh

  • C. 

   Malali

 • 21. 
  Nyepak nganggo ...
 • 22. 
  Kapur warnane ...
 • 23. 
  Manjus bahasa Indonesiane ...
 • 24. 
  Mata anggon ...
 • 25. 
  Dasi warnane ...