Bab 7 : Peningkatan Tamadun Yunani Dan ROM

9 Questions | Total Attempts: 164

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bab 7 : Peningkatan Tamadun Yunani Dan ROM

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dalam Tamadun India, terdapat dua bentuk perluasan kuasa, iaitu perluasan fizikal dan perluasan keagamaan. Siapakah yang memulakan perluasan keagamaan dalam Tamadun India ?
  • A. 

   Asoka

  • B. 

   Samudragupta

  • C. 

   Chandragupta I

  • D. 

   Chandragupta Maurya

 • 2. 
  Maklumat berikut berkaitan dengan akibat Perang Kalinga. - 150000 orang kehilangan harta benda - 100000 orang terbunuh Apakah tindakan Asoka seterusnya dalam usaha meluaskan kuasa ?
  • A. 

   Menguatkan angkatan tentera

  • B. 

   Menggunakan kaedah keagamaan

  • C. 

   Mendirikan benteng pertahanan yang kukuh

  • D. 

   Menyatupadukan semua rakyat dalam empayarnya

 • 3. 
  Apakah peristiwa yang menyebabkan Asoka mengubah dasar perluasan kuasa perluasaan fizikal kepada perluasan keagamaan ?
  • A. 

   Perang Kalinga

  • B. 

   Perebutan takhta

  • C. 

   Serangan orang Aryan

  • D. 

   Tuntutan penduduk tempatan

 • 4. 
  Berikut menunjukkan Tiang Asoka. Apakah yang diukir pada Tiang Asoka ?
  • A. 

   Epik Ramayana

  • B. 

   Lirik lagu kebangsaan

  • C. 

   Undang-undang negara

  • D. 

   Sejarah Dinasti Maurya

 • 5. 
  Dinasti yang berikut telah mencapai tahap tinggi dalam perluasan kuasa. - Dinasti Nanda - Dinasti MAurya - Dinasti Gupta Kejayaan Dinasti tersebut dalam perluasan kuasa adalah disebabkan ___________________.
  • A. 

   Dasar pemerintah

  • B. 

   Kekuatan ketenteraan

  • C. 

   Bantuan kuasa asing

  • D. 

   Penggunaaan senjata nuklear

 • 6. 
  Apakah ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam China ?
  • A. 

    Berasaskan falsafah legalisme

  • B. 

   Terbuka kepada calon lelaki sahaja

  • C. 

   Mengekalkan tradisi dan budaya China

  • D. 

   Berubah mengikut kesesuaian masa

 • 7. 
  Dalam tamadun China, bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas lebih tinggi ?
  • A. 

   Membayar cukai

  • B. 

   Mengumpul harta

  • C. 

   Memberikan taat setia

  • D. 

   Meningkatkan tahap pendidikan

 • 8. 
  Mengikut Han Fei Zi, tingkah laku manusia boleh dikawal melalui __________
  • A. 

   Ajaran agama

  • B. 

   Sistem pendidikan

  • C. 

   Ketegasan undang-undang

  • D. 

   Didikan institusi keluarga

 • 9. 
  Berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam Tamadun China. i) Rendah - Menghafal tulisan ii) Menengah - Menulis karangan dan sajak iii) Tinggi - X Apakah X ?
  • A. 

   Menterjemah buku suci

  • B. 

   Menghafal kitab agama

  • C. 

   Mencatat salasilah maharaja

  • D. 

   Menulis buku undang-undang

Back to Top Back to top