Bab 6 : Peningkatan Tamadun Yunani Dan ROM

10 Questions | Total Attempts: 289

SettingsSettingsSettings
Bab 6 : Peningkatan Tamadun Yunani Dan ROM - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tamadun Yunani berkembang di Laut Greece dan pulau-pulau di sekitar Laut Aegean serta Laut Mediterranean. Kegemilangannya berakhir pada
  • A. 

   Tahun 200 SM

  • B. 

   Tahun 500 SM

  • C. 

   Tahun 700 SM

  • D. 

   Tahun 800 SM

 • 2. 
  Senarai berikut merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh Tamadun Yunani. - Membina polis Apakah polis yang mempunyai kawasan yang paling luas sekali ?
  • A. 

   Athens

  • B. 

   Corinth

  • C. 

   Sparta

  • D. 

   Olympia

 • 3. 
  Sistem X - Pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Apakah sistem X tersebut ?
  • A. 

   Sistem aristokrasi

  • B. 

   Sistem monarki

  • C. 

   Sistem oligarki

  • D. 

   Sistem tirani

 • 4. 
  Jawatan tersebut diperkenalkan oleh pentadbiran Tamadun Yunani. - Melantik seramai 10 orang untuk menjadi Majistret Bilangan tersebut terdiri daripada
  • A. 

   Hakim

  • B. 

   Jeneral tentera

  • C. 

   Golongan tirani

  • D. 

   Ahli Majlis

 • 5. 
  Apakah bentuk pentadbiran yang dilaksanakan oleh negara kota berikut ? - Sparta
  • A. 

   Pentadbiran monarki

  • B. 

   Pentadbiran ketenteraan

  • C. 

   Pentadbiran demokrasi

  • D. 

   Pentadbiran oligarki

 • 6. 
  Rajah berikut berkaitan dengan perkembangan Tamadun Rom Zaman X - Berlaku dari tahun 509-27 SM Zaman X ialah
  • A. 

   Zaman empayar

  • B. 

   Zaman keamanan

  • C. 

   Zaman republik

  • D. 

   Zaman beraja

 • 7. 
  Tamadun ROm mencapai tahap kegemilangan pada era Pax Romana. Era tersebut berlaku selama..
  • A. 

   50 tahun

  • B. 

   100 tahun

  • C. 

   200 tahun

  • D. 

   250 tahun

 • 8. 
  Apakah fungsi barangan berikut terhadap masyarakat Tamadun ROm ? - Pozzolana
  • A. 

   Bahan binaan

  • B. 

   Membekalkan air

  • C. 

   Kubah bersaiz besar

  • D. 

   Tempat mandi awam

 • 9. 
  Ciptaan berikut bertujuan untuk pengawalan air yang sistematik - Pond du Gard Ia telah dibina di...
  • A. 

   Britain

  • B. 

   Perancis

  • C. 

   Tunisia

  • D. 

   Rom

 • 10. 
  Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap masyarakat Tamadun Rom ?
  • A. 

   Membina Pantheon

  • B. 

   Membina tembok pertahanan

  • C. 

   Membina tempat mandi awam

  • D. 

   Membina jalan raya

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.