Bab 5 : Kesultanan Melayu Melaka

10 Questions | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Bab 5 : Kesultanan Melayu Melaka - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Lokasi Melaka di Sekat Melaka dikatakan lokasi yang strategik. Mengapakah ?
  • A. 

   Air sungai yang dalam

  • B. 

   Mempunyai benteng pertahanan

  • C. 

   Sering didatangi pedagang asing

  • D. 

   Dapat mengawal laluan kapal dagang

 • 2. 
  Bagaimanakah Sistem Kerah dilaksanakan semasa kesultanan Melayu Melaka ?
  • A. 

   Menjadi hamba secara sukarela

  • B. 

   Membekalkan tentera ketika berperang

  • C. 

   Menyediakan buruh untuk membina istana

  • D. 

   MEngutip cukai dan hasil sebagai tanda penghargaaan

 • 3. 
  Pembesar Kesultanan Melayu Melaka manakah yang mempunyai peranan seperti berikut ? - Hakim di darat - Pengawai protokol istana
  • A. 

   Bendahara

  • B. 

   Laksamana

  • C. 

   Temenggung

  • D. 

   Penghulu Bendahari

 • 4. 
  Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan sistem perundangan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kesan daripada perlaksanaan undang-undang tersebut ?
  • A. 

   Rakyat Melaka bersatu-padu

  • B. 

   Melaka mencapai kegemilangan

  • C. 

   Melaka berjaya meluaskan empayar

  • D. 

   Undang-undang Adat semakin pupus

 • 5. 
  Apakah kemudahan pelabuhan yang terdapat di pelabuhan Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ?
  • A. 

   Perkhidmatan insuran

  • B. 

   Kemudahan bekalan buruh

  • C. 

   Kemudahan tempat beribadat

  • D. 

   Perkhidmatan pertukaran wang asing

 • 6. 
  Apakah peranan ulama dari Timur Tengah dan India dalam perkembangan Islam di Kesultanan Melayu Melaka ?
  • A. 

   Mengajar Islam di Melaka

  • B. 

   Membina masjid dan madrasah

  • C. 

   Menjalankan dakwah Islamiyyah

  • D. 

   Mengembangkan ajaran tasawuf dan sufi

 • 7. 
  Berikut merupakan usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Melayu Melaka untuk mencapai X. - Memberi naungan - Melangsungkan perkahwinan - Melaksanakan penaklukan Apakah X ?
  • A. 

   Pembentukan empayar

  • B. 

   Kemajuan perdagangan

  • C. 

   Perlaksanaan sistem perundangan

  • D. 

   Pemantapan Sistem Pembesar Empat Lipatan

 • 8. 
  Apakah faktor yang menyumbang kepada perkembangan pelabuhan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia ?
  • A. 

   Pusat pekapalan

  • B. 

   Kekayaan hasil bumi

  • C. 

   Bentuk muka bumi yang baik

  • D. 

   Perlaksanaan Undang-Undang Laut Melaka

 • 9. 
  Apakah bentuk hubungan yang terjalin di antara Kerajaan Melaka dengan Demak ?
  • A. 

   Naungan

  • B. 

   Hasil penaklukan

  • C. 

   Dasar kepentingan bersama

  • D. 

   Pengiktirafan dan perlindungan

 • 10. 
  Mengapakah pentadbiran oleh pembear-pembesar Melaka menjadi lemah menjelang pertengahan abad ke-16 ?
  • A. 

   Hilang kuasa mentadbir

  • B. 

   Kedatangan kuasa Barat

  • C. 

   Perbalahan sesama sendiri

  • D. 

   Tidak mendapat sokongan rakyat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.