Bab 3 : Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

10 Questions | Total Attempts: 274

SettingsSettingsSettings
Bab 3 : Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kerajaan manakah tulisannya berasaskan tulisan orang Hu dan menggunakan kalendar Saka dari India ?
  • A. 

   Angkor

  • B. 

   Funan

  • C. 

   Champa

  • D. 

   Srivijaya

 • 2. 
  Golongan masyarakat kerajaan Alam Melayu yang manakah mengikuti pendidikan formal ?
  • A. 

   Bangsawan

  • B. 

   Anak petani

  • C. 

   Pakar perubatan

  • D. 

   Golongan ulama

 • 3. 
  Masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Palava dan Champa Kuno. Apakah bukti bagi pernyataan berikut ?
  • A. 

   Perintah dari raja

  • B. 

   Penemuan inskripsi

  • C. 

   Penemuan catatan pedagang asing

  • D. 

   Hasil temubual dengan pemerintah

 • 4. 
  Batu bersurat Tulang Tuwo menunjukkan bahawa
  • A. 

   Bukti keagungan kerajaan Srivijaya

  • B. 

   Raja Srivijaya telah menggubal undang-undang

  • C. 

   Bukti bahawa Srivijaya sebagai pusat perkembangan agama Buddha

  • D. 

   Masyarakat Srivijaya menggunakan bahasa Melayu yang mendapat pengaruh daripada Bahasa Sanskrit.

 • 5. 
  Apakah kepentingan karya epik India dalam kerajaan Alam Melayu ?
  • A. 

   Sebagai asas perundangan

  • B. 

   Mempengaruhu kesusasteraan

  • C. 

   Menjadi bahan khazanah istana

  • D. 

   Sebagai bahan kajian oleh sarjana

 • 6. 
  Inskripsi yang terpahat pada dinding Angkor Wat menggambarkan aspek X dan Y. Apakah X dan Y ?
  • A. 

   Keagamaan 

  • B. 

   Pemerintahan

  • C. 

   Kerajaan Asing

  • D. 

   Kegiatan Ekonomi

 • 7. 
  Seni bina yang manakah yang dihasilkan oleh Kerajaan Alam Melayu ?
  • A. 

   Istana

  • B. 

   Pangairan

  • C. 

   Perkapalan

  • D. 

   Jalan Raya

 • 8. 
  Apakah seni bina kerajaan Gangga NEgara yang menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta di India ?
  • A. 

   Seni ukir

  • B. 

   Seni bina candi

  • C. 

   Pembinan tali air

  • D. 

   Seni patung Buddha

 • 9. 
  Pada pendapat anda, apakah yang hendak dicapai oleh masyarakat kerajaan Alam MElayu melalui struktur sosial mereka ?
  • A. 

   Keadilan sosial

  • B. 

   Pengagihan pekerjaan

  • C. 

   Pengukuhan sistem politik

  • D. 

   Pemeliharaan kuasa pemerintah

 • 10. 
  Apakah peranan golongan hamba dalam kerajaan Alam Melayu ?
  • A. 

   Membayar hutang

  • B. 

   Berkhidmat untuk raja

  • C. 

   Meningkatkan status pemiliknya

  • D. 

   Mengukuhkan sistem ekonomi kerajaan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.