Asmaul Husna

10 Pertanyaan
Asmaul Husna
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Asmaul husna artinya
  • A. 

   Nama-nama Allah yang indah

  • B. 

   Sifat-sifat Allah yang banyak

  • C. 

   Nikmat Allah yang banyak

  • D. 

   Janji-janji Allah

 • 2. 
  Allah Maha Pemberi Keamanan, dia memiliki asmaul husna ... .
  • A. 

   Al Mukmin

  • B. 

   Al Adlu

  • C. 

   Al Hadi

  • D. 

   Al Azim

 • 3. 
  Allah Maha Pemberi Petunjuk, Dia memiliki asmaul husna ... .
  • A. 

   Al Mukmin

  • B. 

   Al Azim

  • C. 

   Al Hadi

  • D. 

   Al Adlu

 • 4. 
  Allah memiliki asamul husna Al Hakam, artinya... .
  • A. 

   Maha Adil

  • B. 

   Maha Mengetahui

  • C. 

   Maha Bijaksana

  • D. 

   Maha Agung

 • 5. 
  Allah memiliki Asmaul Husna Al 'Adlu, artinya... .
  • A. 

   Maha bijaksana

  • B. 

   Maha Adil

  • C. 

   Maha Agung

  • D. 

   Maha Pemberi Keamanan

 • 6. 
  Asmaul Husna seluruhnya berjumlah ... .
  • A. 

   100

  • B. 

   99

  • C. 

   98

  • D. 

   97

 • 7. 
  Tidak ada makhluk yang memiliki keagungan melebihi keagungan Allah, Dialah pemilik asmaul husna ... .
  • A. 

   Al Adlu

  • B. 

   Al Hakim

  • C. 

   Al Huda

  • D. 

   Al Azim

 • 8. 
  Sekecilapapun perbuatan jahat kita pastiakan mendapat balasan, sebab Allah Maha ... .
  • A. 

   Adil

  • B. 

   Bijaksana

  • C. 

   Pemberi Keamanan

  • D. 

   Pemberi petunjuk

 • 9. 
  Sebagai manusia kita hanya diperbolehkan memohon petunjuk kepada ... .
  • A. 

   Malaikat

  • B. 

   Sesama manusia

  • C. 

   Orang tua

  • D. 

   Allah

 • 10. 
  Asmaul husna dianjurkan untuk dibaca ... .
  • A. 

   Sebelum tidur

  • B. 

   Sebelum makan

  • C. 

   Sebelum bekerja

  • D. 

   Sebelum berdoa