Arbori Cu Radacina

17 Questions | Total Attempts: 1230

SettingsSettingsSettings
Arbori Cu Radacina - Quiz

Test sumativ la capitolul arbori


Questions and Answers
 • 1. 
  Un arbore cu rădăcină, cu 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, este memorat cu ajutorul vectorului „de taţi” t=(9,3,4,7,3,9,0,7,2). Care este numărul minim de noduri ce trebuie eliminate pentru ca lungimea celui mai lung lanţ elementar, cu o extremitate în rădăcină, să fie 3 şi subgraful obţinut să fie tot arbore?
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   5

 • 2. 
  Un arbore cu rădăcină, cu 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, este memorat cu ajutorul vectorului „de taţi” t=(9,3,4,7,3,9,0,7,2). Mulţimea tuturor nodurilor de tip frunză este:
  • A. 

   {8, 6, 1, 5}

  • B. 

   {1, 6}

  • C. 

   {8}

  • D. 

   {1, 6, 8}

 • 3. 
  Se consideră arborele cu 12 noduri, numerotate de la 1 la 12, definit prin următorul vector „de taţi”: (4, 8, 0, 3, 10, 1, 8, 3, 2, 4, 7, 10). Care dintre nodurile arborelui au exact un descendent direct (fiu) ?
  • A. 

   6, 9, 11

  • B. 

   5, 12, 6, 9, 11

  • C. 

   1, 2, 7

  • D. 

   10, 1, 2, 7

 • 4. 
  Fie un arborele cu rădăcină, cu 9 noduri, numerotate de la 1 la 9. Care este vectorul „de taţi” al acestui arbore ştiind că nodurile 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8 au exact câte un descendent direct (fiu)?
  • A. 

   (1,2,3,4,5,6,7,8)

  • B. 

   (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

  • C. 

   (0,1,2,3,4,5,6,7,8)

  • D. 

   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

 • 5. 
  Se consideră un arbore G, cu rădăcină, memorat cu ajutorul vectorului de „taţi” următor: T=(2,0,4,2,4,7,2). Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ?
  • A. 

   Nodurile 1,4 şi 6 sunt fraţi.

  • B. 

   G este conex şi prin eliminarea unei muchii oarecare din G, graful obţinut nu este conex.

  • C. 

   Prin eliminarea muchiei [6,7] se obţine un graf parţial, conex.

  • D. 

   Arborele G are 5 frunze.

 • 6. 
  Care este vectorul de ”taţi” asociat arborelui cu rădăcină din figura alăturată în care nodul 5 este nodul rădăcină?
  • A. 

   [1,0,2,5,2]

  • B. 

   [2,5,2,5,0]

  • C. 

   [2,0,1,5,0]

  • D. 

   [2,5,2,1,0]

 • 7. 
  Care este vectorul de ”taţi” asociat arborelui cu rădăcină din figura alăturată în care nodul 1 este nodul rădăcină?
  • A. 

   [3,1,0,3,3,4,4]

  • B. 

   [0,1,1,3,3,4,4]

  • C. 

   [3,1,0,3,3,2,2]

  • D. 

   [0,2,2,3,3,4,4]

 • 8. 
  Un arbore cu rădăcină având 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este memorat cu ajutorul vectorului de ”taţi” t=(8,8,0,3,4,3,4,6). Care sunt descendenţii nodului 4?
  • A. 

   {5,7}

  • B. 

   {3,5,7}

  • C. 

   {3}

  • D. 

   {1,2,3}

 • 9. 
  Care este numărul de noduri ale unui arbore cu 100 de muchii?
  • A. 

   98

  • B. 

   100

  • C. 

   99

  • D. 

   101

 • 10. 
  Se consideră un arbore G, cu rădăcină, memorat cu ajutorul vectorului de „taţi” următor: T=(2,0,4,2,4,7,2). Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?
  • A. 

   Nodurile 1,4 şi 6 sunt fraţi.

  • B. 

   Arborele G are 5 frunze.

  • C. 

   Prin eliminarea muchiei [6,7] se obţine un graf parţial, conex.

  • D. 

   G este conex şi prin eliminarea unei muchii oarecare din G, graful obţinut nu este conex.

 • 11. 
  Se consideră un arbore cu rădăcină, cu 100 noduri, numerotate de la 1 la 100. Dacă nodul 13 are exact 14 fraţi şi nodul 100 este tatăl nodului 13, care este numărul total de descendenţi direcţi (fii) ai nodului 100?
  • A. 

   13

  • B. 

   14

  • C. 

   12

  • D. 

   15

 • 12. 
  Dacă T este un arbore cu rădăcină, cu 100 de noduri, care este numărul minim de frunze pe care le poate avea T?
  • A. 

   99

  • B. 

   100

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 13. 
  Fie T un arbore cu rădăcină. Arborele are 8 noduri numerotate de la 1 la 8 şi este descris prin următorul vector „de taţi”:(3,5,0,3,3,5,5,5).Care este nodul cu cei mai mulţi descendenţi direcţi (fii)?
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   5

  • D. 

   2

 • 14. 
  Se consideră un graf orientat cu 5 vârfuri şi 8 arce. Care dintre următoarele şiruri de numere poate fi şirul gradelor exterioare ale vârfurilor acestui graf?
  • A. 

   2, 3, 1, 1, 1

  • B. 

   1, 0, 1, 1, 1, 1

  • C. 

   2, 2, 6, 5, 1

  • D. 

   1, 1, 0, 2, 1

 • 15. 
  Care dintre nodurile arborelui din figura alăturată pot fi considerate ca fiind rădăcină astfel încât în arborele cu rădăcină rezultat fiecare nod să aibă cel mult doi descendenţi direcţi?
  • A. 

   {4,6,7, 8, 9, 10}

  • B. 

   {4,6,7, 8}

  • C. 

   {1,2,3,4}

  • D. 

   {7, 8, 9, 10}

 • 16. 
  Pentru reprezentarea unui arbore cu rădăcină, cu 9 noduri, etichetate cu numerele naturalede la 1 la 9, se utilizează vectorul de “taţi”: T=(5,0,2,7,3,3,2,4,7). Din câte muchiieste format un lanţ elementar de lungime maximă, în arborele dat?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   3

 • 17. 
  Fie arborele din imaginea alaturate. Care este succesiunea de noduri obtinuta prin parcurgerea arborelui in INORDINE ?
  • A. 

   1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14

  • B. 

   8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13

  • C. 

   1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

  • D. 

   13, 3, 4, 1, 6,8, 10, 1, 14

Back to Top Back to top