Araling Panlipunan

47 Questions | Attempts: 1652
Share

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan - Quiz

This is just like the semi-finals. All about AP.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kinikilala sa ekonomiks bilang ideyal na sistemang pang-ekonomiya.
  • A. 

   Pamilihan

  • B. 

   Externality

  • C. 

   Allocation

 • 2. 
  Gumagawa ng plano upang mapabuti ang kanilang kapakanan.
  • A. 

   Kalahok

  • B. 

   Costumer

  • C. 

   Bahay-kalakal

 • 3. 
  Mga di sinasadyang naibubunga ng gawain ng mga kalahok sa pamilihan. Namamalagi lang sa paligid ngunit walang pamilihan para dito.
  • A. 

   Di-ganap na kompetisyon

  • B. 

   Externality

  • C. 

   Market Failure

 • 4. 
  Mahabang panahon ng negatibong paglago ng ekonomiya.
  • A. 

   Depression

  • B. 

   Negative Externality

  • C. 

   Efficient allocation of resources

 • 5. 
  Hindi nagreresulta ng efficient allocation of resources.
  • A. 

   Sequestration

  • B. 

   Negative Externality

  • C. 

   Di-ganap na kompetisyon

 • 6. 
  Ang presyo ng produkto ay itatakda ng pwersa ng demand at suplay.
  • A. 

   Tight Regulatory Regime

  • B. 

   Efficient Allocation of resources

  • C. 

   Di-ganap na kompetisyon

 • 7. 
  Nagsasagawa ng plano ng produksyon
  • A. 

   Bahay-kalakal

  • B. 

   Mamimili

  • C. 

   Pamahalaan

 • 8. 
  Hindi kaya ng mamimili na itama ang pamilihan ganun din ang bahay-kalakal.
  • A. 

   Tungkulin ng pamahalaan

  • B. 

   Krisis sa Ekonomiya

  • C. 

   Non- Activist

 • 9. 
  Limitado ang panghihimasok ng pamahalaan sa ekonomiya.
  • A. 

   Malaki at activist

  • B. 

   Maliit at Non- Activist

  • C. 

   Allocation role

 • 10. 
  Ipinatutupad ng pamahalaan sa paniniwala na bubuti ang kapakanan ng mamamayan sa mga piling bahay-kalakal.
  • A. 

   Industriyal Deregulatory regime

  • B. 

   Paglahok ng pamahalaan sa industriya

  • C. 

   Tight regulatory regime

 • 11. 
  Isang industriya kung saan ang malawak na produksyon ng isang bahay-kalakal ay kayang sakupin ang produksyon sa mababang gastos.
  • A. 

   Natural monopoly

  • B. 

   Paglahok ng pamahalaan sa industriya

  • C. 

   Distributive role

 • 12. 
  Patakaran ng pamahalaan kung saan hihinukin na magbigay ng serbisyo ang mga bahay-kalakal.
  • A. 

   Industriyal Deregulatory regime

  • B. 

   Tight regulatory regime

  • C. 

   Positive Externality

 • 13. 
  Maaaring piliin ng pamahalaan na ito na mismo ang magpatakbo ng isang industriya. Ito rin ang natural monopoly
  • A. 

   Nasyonalismo

  • B. 

   Paglahok ng pamahalaan sa industriya

  • C. 

   Natural monopoly

 • 14. 
  Hindi pinagbabayad ng buwis ang mga mahihirap.
  • A. 

   Tax Exemption

  • B. 

   Subsidy

  • C. 

   Sequestration

 • 15. 
  Ginagamit sa pampublikong paglilingkod
  • A. 

   Tubo

  • B. 

   Bayad

  • C. 

   Buwis

 • 16. 
  Tawag sa pagpapatakbo ng pamahalaan sa isang industriya
  • A. 

   Monopolyo

  • B. 

   Nasyonalismo

  • C. 

   Maliit at Non- Activist

 • 17. 
  Pinakamataas na presyo na itinakda ng pamahalaan
  • A. 

   Price Ceiling/Price Control

  • B. 

   Price hike

  • C. 

   Price Floor/Price support

 • 18. 
  Tawag sa pinaka mababang presyo na itinakda ng pamahalaan
  • A. 

   Price Ceiling/Price Control

  • B. 

   Price hike

  • C. 

   Price Floor/Price support

 • 19. 
  Ipinapataw ang buwis sa mga kalahok ng pamilihan upang maitama ang mali nilang kilos
  • A. 

   Paglahok ng pamahalaan sa industriya

  • B. 

   Pagbubuwis

  • C. 

   Paniningil

 • 20. 
  Representasyon ng isang konsepto o kaganapan. Nagbibigay ng konteksto sa pag susuri ng pambansang ekonomiya sa makroekonomiks.
  • A. 

   Modelo

  • B. 

   Unang modelo

  • C. 

   Ikalawang modelo

 • 21. 
  Ito ay naglalarawan ng simpleng ekonimiya.
  • A. 

   Modelo

  • B. 

   Unang modelo

  • C. 

   Ikalawang modelo

 • 22. 
  Ang tuon nito ay ang pag iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya.
  • A. 

   Ikatlong Modelo

  • B. 

   Unang modelo

  • C. 

   Ikalawang modelo

 • 23. 
  Isinalang-alang ng sambayanan at bahay-kalakal ang kanilang mga desisyon sa panghinaharap.
  • A. 

   Ikatlong Modelo

  • B. 

   Unang modelo

  • C. 

   Ikalawang modelo

 • 24. 
  Pamilihan ng mga salik ng produksyon, kabilang dito ang pamilihan para sa kapital na produkto, lupa at paggawa.
  • A. 

   Factor market

  • B. 

   Home Economy

  • C. 

   Komoditi

 • 25. 
  Pamilihan ng mga tapos na produkto.
  • A. 

   Factor market

  • B. 

   Home Economy

  • C. 

   Komoditi

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.