Araling Panlipunan Grade 4 / Yunit 1,Lesson 3

11 Questions | Total Attempts: 111

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan Grade 4 / Yunit 1,Lesson 3 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Magbigay ng mga lalawigan na madaling bumaha.
 • 2. 
  Magbigay ng mga lalawigan na madalas tamaan ng lindol ( towns that frequently experience earthquake)
 • 3. 
  Ano ang klima sa Pilipinas?
 • 4. 
  Ito ay sang panukat na ginagamit upang tukuyin ang lakas ng lindol.
 • 5. 
  Hanging Amihan: Hilagang Silangan ; Hanging Habagay : ______________
 • 6. 
  El Nino : Pag-init ng tubig sa bahagi ng Karagatang Pasipiko_______:  Pag-lamig ng tubig sa bahagi ng Karagatang Pasipiko
 • 7. 
  Tag-araw : Mula Nobyembre hanggang MayoTag-ulan : Mula ______ hanggang ______
 • 8. 
  Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nakaambang panganib sa mga tao bunga ng lokasyon na kanilang tinitirahan. ( It gives information about the danger may happen in their houses location)
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.