Araling Panlipunan 7 (4th Quarter Exam)

50 Questions | Total Attempts: 653

SettingsSettingsSettings
Social Studies Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pinuno ng Mactan na kauna-unahang Pilipino na nagtagumpay na mapaalis ang mga mananakop na Español.
  • A. 

   Lakandulan

  • B. 

   Rajah Sulayman

  • C. 

   Lapu-Lapu

  • D. 

   Sultan Kudarat

 • 2. 
  Napatunayan sa kaniyang paglalakbay na bilog ang mundo.
  • A. 

   Vasco da Gama

  • B. 

   Ferdinand Magellan

  • C. 

   Miguel Lopez de Legazpi

  • D. 

   Marco Polo

 • 3. 
  Ano ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol sa Pilipinas?
  • A. 

   Kristyanismo

  • B. 

   Iglesia ni Cristo

  • C. 

   Islam

  • D. 

   Buddhismo

 • 4. 
  Ano ang tawag sa pamamaraan kung saan ang mga lokal na pinuno at pinunong Español ay iniinom ang alak na hinaluan  ng kani-kanilang  dugo bilang senyales ng kanilang pormal na pakikipagsundo sa bawat panig?
  • A. 

   Sandugo

  • B. 

   Sanduguan

  • C. 

   Pakikipagkasundo

  • D. 

   Sanggunian

 • 5. 
  Si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa Hari ng España ay unang dumaong sa isla  ng _____________ ?
  • A. 

   Leyte

  • B. 

   Homonhon

  • C. 

   Cebu

  • D. 

   Mactan

 • 6. 
  Kailan nakarating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas?
  • A. 

   Marso 14, 1521

  • B. 

   Marso 15, 1521

  • C. 

   Marso 16, 1521

  • D. 

   Marso 17, 1521

 • 7. 
  Ang paglalakabay na pinamunuan ni _____________________ ang nagtagumpay na masakop ang bansang Pilipinas.
  • A. 

   Vasco da Gama

  • B. 

   Ferdinand Magellan

  • C. 

   Miguel Lopez de Legazpi

  • D. 

   Marco Polo

 • 8. 
  Ito ang unang pamayanang itinayo ng mga Español sa Pilipinas noong Abril 27, 1565.
  • A. 

   Leyte

  • B. 

   Samar

  • C. 

   Cebu

  • D. 

   Maynila

 • 9. 
  Ito ay naglalayon na mailipat ang mga katutubo na naninirahan sa malalayong lugar upang matiyak ang kanilang kapangyarihan sa kolonya, gayundin ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo.
  • A. 

   Open Door Policy

  • B. 

   Krisytyanismo

  • C. 

   Sanduguan

  • D. 

   Reduccion

 • 10. 
  Sa patakarang ito, pinagbayad ng mga Espanyol ng buwis ang mga katutubo.
  • A. 

   Tributo

  • B. 

   Polo Y Servicios

  • C. 

   Monopolyo

  • D. 

   Reduccion

 • 11. 
  Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihan edad 16-60.
  • A. 

   Tributo

  • B. 

   Polo Y Servicios

  • C. 

   Monopolyo

  • D. 

   Reduccion

 • 12. 
  Ano ang tawag sa  pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas?
  • A. 

   Alcalde Mayor

  • B. 

   Gobernadorcillo

  • C. 

   Gobernador-Heneral

  • D. 

   Hari

 • 13. 
  Sa loob ng mahabang panahon ay ipinatupad ng China ang paghihiwalay ng kaniyang bansa mula sa daigdig. Ano ang tawag sa paghihiwalay na ito?
  • A. 

   Isolationism

  • B. 

   Separationism

  • C. 

   Remonteness

  • D. 

   Independence

 • 14. 
  Ano ang tawag sa isang halamang gamot sa China na kapag inabuso ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan.
  • A. 

   Marijuana

  • B. 

   Opyo

  • C. 

   Kowtow

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 15. 
  Sino ang Pinakaunang pangulong nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898.
  • A. 

   Manuel Quezon

  • B. 

   Elpidio Quirino

  • C. 

   Emilio Jacinto

  • D. 

   Emilio Aguinaldo

 • 16. 
  Tawag sa mga unang gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas lulan ng barkong S.S.Thomas.
  • A. 

   Thomasians

  • B. 

   Thomas

  • C. 

   Thomasites

  • D. 

   Tomasite

 • 17. 
  Anong bansa noon ang ngayon ay tinatawag ng Myanmar?
  • A. 

   Burmese

  • B. 

   Borneo

  • C. 

   Burgos

  • D. 

   Burma

 • 18. 
  Salitang Malay na ang ibig sabihin sa Ingles ay Lion City.
  • A. 

   Singapore

  • B. 

   Singapura

  • C. 

   Burma

  • D. 

   Burmese

 • 19. 
  Ilang dolyar ang Ibinayad ng United States sa Spain kapalit ng pagpapaunlad na ginawa ng España sa Pilipinas.
  • A. 

   10 milyong dolyar

  • B. 

   20 milyong dolyar

  • C. 

   30 milyong dolyar

  • D. 

   40 milyong dolyar

 • 20. 
  Sinong bayani ang naglarawan sa Pilipinas bilang Perlas ng Silangan dahil sa ganda ng bansa at sa kaniyang lokasyon nito sa Asya?
  • A. 

   Lapu-Lapu

  • B. 

   Andres Bonifacio

  • C. 

   Apolinario Mabini

  • D. 

   Jose Rizal

 • 21. 
  Tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba’t ibang mga kultura at pangkat-etniko.
  • A. 

   Culture system

  • B. 

   Extraterritoriality

  • C. 

   Melting pot

  • D. 

   Sphere of influence

 • 22. 
  Isang Emperador sa bansang Japan na nagsimulang manungkulan sa edad na 15.
  • A. 

   Mutsuhi

  • B. 

   Mutsushito

  • C. 

   Mutsuhito

  • D. 

   Mutsihito

 • 23. 
  Anong Bansa sa Asya ang nasakop at pinamahalaan ng Netherlands. 
  • A. 

   Vietnam

  • B. 

   China

  • C. 

   Indonesia

  • D. 

   Myanmar

 • 24. 
  Ano ang mahihinuha mo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Asyano sa ilalim ng mga mananakop?
  • A. 

   Ang pagsasaka ay kinontrol ng mga mananakop. 

  • B. 

    Mas napalago ng mga mananakop ang sektor ng agrikultura.

  • C. 

   May kalayaan ang mga bansang Asyano na pamunuan ang sariling bansa. 

  • D. 

   Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan sa kanilang pagtatrabaho. 

 • 25. 
  Ang French Indo-China ay binubuo ng tatlong bansa; Laos, Cambodia at __________
  • A. 

   Myanmar

  • B. 

   Singapore

  • C. 

   Vietnam

  • D. 

   China

Back to Top Back to top