Araling Panlipunan 7 Part 1 (For Koi)

12 Questions | Total Attempts: 2428

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan 7 Part 1 (For Koi) - Quiz

Reviewer for koi


Questions and Answers
 • 1. 
  Choose the BEST answerAng tawag sa relihiyong itinuro ni Muhammad
  • A. 

   Kristiyanismo

  • B. 

   Hinduismo

  • C. 

   Islam

  • D. 

   Budismo

 • 2. 
  Choose the BEST answerIto ang tawag sa banal na pakikidigma upang ipagtanggol ang pananampalatayang islam.
  • A. 

   Hajj

  • B. 

   Jihad

  • C. 

   Zakat

  • D. 

   Id

 • 3. 
  Choose the BEST answerIto ang tawag sa pagdiriwang na ginagawa pagkatapos ng Ramadan
  • A. 

   Id

  • B. 

   Easter

  • C. 

   Shada

  • D. 

   Hajj

 • 4. 
  Choose the best answers:_____________: Kristiyanismo, Allah: _____________
  • A. 

   Islam

  • B. 

   Muslim

  • C. 

   Jerusalem

  • D. 

   Hesukristo

 • 5. 
  Choose the best answers:__________: Islam, ___________: Kristiyanismo
  • A. 

   Israel

  • B. 

   Mecca

  • C. 

   Palestina

  • D. 

   Jerusalem

 • 6. 
  Choose the best answers:___________: Abu Bakr, ________________: Muhammad
  • A. 

   Propeta

  • B. 

   Caliph

  • C. 

   Ramadan

  • D. 

   Koran

 • 7. 
  Choose the best answers:Kristiyano: ___________________Islam: _______________________
  • A. 

   Sampung Utos ng Diyos

  • B. 

   Apat na Banal na Katotohanan

  • C. 

   Limang Haligi ng Pananampalatay

  • D. 

   Apat na Propeta ng Dilim

 • 8. 
  Choose the best answers:Kristiyanismo: ___________________Islam:__________________________
  • A. 

   Trip to Rome

  • B. 

   Mecca

  • C. 

   Pilgrimage

  • D. 

   Hajj

 • 9. 
  Choose the best answers:Kristiyanismo: ___________________Islam:__________________________
  • A. 

   Easter Sunday

  • B. 

   Christmas

  • C. 

   Id

  • D. 

   New Year

 • 10. 
  Choose the best answers:Kristiyanismo: ___________________Islam:__________________________
  • A. 

   Pari

  • B. 

   Hari

  • C. 

   Datu

  • D. 

   Imam

 • 11. 
  Choose the best answers:Kristiyanismo: ___________________Islam:__________________________
  • A. 

   Ramadan

  • B. 

   Holy Week

  • C. 

   Christmas

  • D. 

   Id

 • 12. 
  Choose the best answers:Kristiyanismo: ___________________Islam:__________________________
  • A. 

   Id

  • B. 

   Hajj

  • C. 

   Mosque

  • D. 

   Simbahan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.