Ang Mga Sawikain At Salawikain

21 Questions | Attempts: 4018

SettingsSettingsSettings
Ang Mga Sawikain At Salawikain - Quiz

For ALS A&E Secondary. Learning Strand 1: Communication Skills (Filipino)


Questions and Answers
 • 1. 
  Sabi ni Julia sa asawa, "Itaga mo ito sa bato, Kahit hindi nila ako tutulungan, aangat ang ating kabuhayan."
  • A. 

   Managa si Julia

  • B. 

   Tutuparin ni Julia ng walang sala ang kanyang sinabi

  • C. 

   Pupukpukin ni Julia ang bato

  • D. 

   Tatagain ni Juli ang bato

 • 2. 
  Kung gusto mong "maglubid ng buhangin, huwag sa harap ng mga taong nakakikilala sa iyo dahil mabibisto ka nila.
  • A. 

   Magsabi ng katotohanan

  • B. 

   Magsinungaling

  • C. 

   Maglaro ng buhangin

  • D. 

   Magpatiwakal

 • 3. 
  Bakit hindi ka makasagot diyan? Para kang natuka ng ahas,
  • A. 

   Namumutla

  • B. 

   Nangangati ang lalamunan

  • C. 

   May ahas na nakapasok sa bahay

  • D. 

   Hindi nakakibo, nawalan ng lakas na magsalita

 • 4. 
  Puro balitang kutsero ang  naririnig ko sa kapitbahay nating iyan. Ayoko na tuloy maniwala sa kanya.
  • A. 

   Balitang sinabi ng kutsero

  • B. 

   Balitang walang katotohanan

  • C. 

   Balitang makatotohanan

  • D. 

   Balitang maganda

 • 5. 
  Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan.
  • A. 

   Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao

  • B. 

   Pinagsama-sam ang mga balat at tinalupan

  • C. 

   Nagkaigihan

  • D. 

   Nagkabati

 • 6. 
  Napauwi kaagad galing sa Estados Unidos si Ricardo dahil nabalitaan niyang ang asawa niya ay naglalaro ng apoy.
  • A. 

   Nagluluto

  • B. 

   Nagpapainit

  • C. 

   Nasunugan

  • D. 

   Nagtataksil sa kanyang asawa

 • 7. 
  Bulang-gugo si Tompet dahil anak-mayaman siya.
  • A. 

   Mata-pobre

  • B. 

   Galante;laging handang gumasta

  • C. 

   Parating wala sa bahay

  • D. 

   Laging kasapi sa lipunan

 • 8. 
  Walang magawa ang mga kapitbahay naming makakati ang dila kaya't maraming may galit sa kanila.
  • A. 

   May sakit sa dila

  • B. 

   Daldalero o daldalera

  • C. 

   May singaw

  • D. 

   Nakagat ang dila

 • 9. 
  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan.
  • A. 

   Maliit na mga bata

  • B. 

   Magugulong mga bata

  • C. 

   Malilikot na mga bata

  • D. 

   Salbaheng mga bata

 • 10. 
  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila.
  • A. 

   Pugad ng kanilang ibon

  • B. 

   Pugad ng kanilang mga manok

  • C. 

   Sariling tahanan

  • D. 

   Sariling kuwarto

 • 11. 
  May Utang na loob  ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata.
  • A. 

   Utang

  • B. 

   May pagbabayaran

  • C. 

   Utang na pera

  • D. 

   Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa

 • 12. 
  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang
  • A. 

   Palipat lipat ng tirahan

  • B. 

   Nagbalot ng pagkain

  • C. 

   Binalot ang gamit

  • D. 

   Naglayas

 • 13. 
  Piliin ang titik ng tamang salawikain para sa sumusunod na sitwasyon. Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapya niya.
  • A. 

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  • B. 

   Matalino man ng matsing, napaglalalangan din

  • C. 

   Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin

  • D. 

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin muna

 • 14. 
  "Nay, gusto ko na pong bumali sa inyo. Hirap na hirap na po ako sa buhay may-asawa."
  • A. 

   Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro;kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso

  • B. 

   Nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa

  • C. 

   Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, sapagkat may sarili ring kinang ang tanso

  • D. 

   Saan mang gubat ay may ahas

 • 15. 
  Sinabi ng lalaki ang totoo sa kanyang asawa na magbabago na siya at hindi na niya gagawin ang ginagawa niyang maganda
  • A. 

   Matalino man ang matsing, napaglalangan din

  • B. 

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib

  • C. 

   Saan mang gubat ay may ahas

  • D. 

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

 • 16. 
  Kahit kailan daw ay hindi magugustuhan ang lalaking iyon. Hindi raw niyito tipo.
  • A. 

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin muna

  • B. 

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  • C. 

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib

  • D. 

   Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro;kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso

 • 17. 
  Huwag mong paniwalaan ang taong sinungaling.
  • A. 

   Bulang-gugo

  • B. 

   Itaga mo sa bato

  • C. 

   Mahilig maglubid ng buhangin

  • D. 

   Pag-iisang dibdib

 • 18. 
  Tandaan mo,  hinding-hindi na kita pauutangin ng pera
  • A. 

   Naghalo ang balat sa tinalupan

  • B. 

   Matigas ang katawan

  • C. 

   Pag-iisang dibdib

  • D. 

   Itaga mo sa bato

 • 19. 
  Kung hindi mo na maibibigay ang gusto ko, mabuti pang magsaulian na lang tayo ng kandila
  • A. 

   Nagkagalit

  • B. 

   Naghiraman

  • C. 

   Namigay

  • D. 

   Nagkaayos

 • 20. 
  Ang buhay ni Dick ayisang bukas na aklat sa kanyang mgakasamahan.
  • A. 

   Binabasa

  • B. 

   Alam ng lahat

  • C. 

   Sikreto

  • D. 

   Ayaw iapalam

 • 21. 
  Hindi nila natapos ang proyekto dahil ningas-cogon sila.
  • A. 

   Di-pangmatagalan

  • B. 

   Tamad

  • C. 

   Mainipin

  • D. 

   Matiya

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.