Android

28 Questions | Total Attempts: 77

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Android

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji format odgovara ISO 8601 standardu?
  • A. 

   Yyyy-MM-dd

  • B. 

   Dd.MM.yyyy.

  • C. 

   Dd/MM/yy

  • D. 

   Dd, MMM yyyy

 • 2. 
  Kako se zove komponenta unutar koje se nalazi LinearLayout u koji mozemo da dodajemo neogranicen broj komponenata, tako da se u konacnom prikazu omoguci prikaz pomeranjem prstom ili misem, a onih koji nisu inicijalno vidljivi, jer su ispod vidljivog okvira ekrana?
  • A. 

   ScrollView

  • B. 

   Scroller

  • C. 

   ScrollLayout

  • D. 

   LinearScroll

 • 3. 
  Kako se zovu grupe klasa koje se koriste za prilagodjavanje lista objekata jednog tipa u listu komponenata korisnickog interfejsa Android aplikacije?
  • A. 

   "Kast operatori"

  • B. 

   Transformatori

  • C. 

   Adapteri

  • D. 

   Konverteri

 • 4. 
  Kojim metodom objekta klase Switch se proverava da li je prekidac ukljucen ili ne?
  • A. 

   IsCheck

  • B. 

   IsEnabled

  • C. 

   IsChecked

  • D. 

   IsOn

 • 5. 
  Ako zelimo Switch komponenti da promenimo tekst za dva stanja u podrazumevanom podesavanju, koje atribute koristimo?
  • A. 

   TextOff i textOn

  • B. 

   TextFalse i textTrue

  • C. 

   OffText i onText

  • D. 

   FalseText i trueText

 • 6. 
  Koja je precica u AndroidStudio razvojnom okruzenju u editoru izvornog koda kada zelimo da pristupimo opcijama za automatsko generisanje delova koda, kao sto su konstruktor, getter, setter metodi itd?
  • A. 

   Ctrl + Insert

  • B. 

   Alt + I

  • C. 

   Alt + Insert

  • D. 

   Ctrl + I

 • 7. 
  Kada u klasi aktivnosti implementiramo on Click(View v) metod View.OnClickListener interfejsa, da saznamo ID resursa koji je izazvao klik dogadjaj, koristimo naredbu:
  • A. 

   V.id()

  • B. 

   V.getId()

  • C. 

   V.getResourseId()

 • 8. 
  Koja klasa se najcesce koristi za formatiranje datuma u Java programima?
  • A. 

   SimplerDateFormater

  • B. 

   SimpleDateFormat

  • C. 

   SimplerDateFormat

  • D. 

   SimpleDateFormater

 • 9. 
  Koje klase je objekat koji pod imenom extras prosledjujemo intentu?
  • A. 

   Extra

  • B. 

   Binary

  • C. 

   Bundle

  • D. 

   Bucket

 • 10. 
  Kako se zove servis koji se koristi za kreiranje komponente od XML resursa layout-a?
  • A. 

   Generator

  • B. 

   Imploder

  • C. 

   Inflater

 • 11. 
  Kada u XML kodu dizajna korisnickog intefejsa zelimo elementu da dodelimo jedinstveni identifikator (ime), vrednost adekvatnom atributu setujemo na sledeci nacin:
  • A. 

   @id/konkretan_id

  • B. 

   @+id/konkretan_id

  • C. 

   +id/konkretan_id

 • 12. 
  RelativeLayout je podrazumevani nacin za kreiranje vecine korisnickih interfejsa standardnih Android aplikacija?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 13. 
  Intent uzima dva argumenta, od kojih je drugi argument:
  • A. 

   Imenovani tip klase aktivnosti koju zelimo da pokrenemo

  • B. 

   Instanca klase aktivnosti koju zelimo da pokrenemo

  • C. 

   Null vrednost

 • 14. 
  Relativno pozicioniranje elemenata korisnickog interfejsa omogucava:
  • A. 

   Da se dizajnirani interfejs moze koristiti za vise rezolucija slike na velikom broju razlicitih uredjaja

  • B. 

   Da se dizajnirani interfejs moze koristiti za vise rezolucija slike dokle god je odnos sirine i visine isti

  • C. 

   Da se dizajnirani interfejs moze koristiti za razlicite uredjaje, samo ako imaju istu rezoluciju slike ekrana

 • 15. 
  Kada u XML kodu dizajna korisnickog interfejsa zelimo elmentu da dodelimo jedinstveni identifikator(ime) koristimo atribut:
  • A. 

   Id

  • B. 

   Android:id

  • C. 

   Android:setId

 • 16. 
  Za otvaranje nove aktivnosti iz postojece, moramo da napravimo:
  • A. 

   Activity

  • B. 

   Context

  • C. 

   Bundle

  • D. 

   Intent

 • 17. 
  Kada ugasimo neku aktivnost, prikazace se:
  • A. 

   Home Screen ili Launcher Android operativnog sistema

  • B. 

   Prethodna aktivnost koja ju je pozvala

  • C. 

   Prethodna aktivnost koja je bila aktivna pre te koju smo ugasili

 • 18. 
  Kada rasporedjujemo elemente u RelativeLayout kontejneru, element moze da se pozicionira relativno u odnosu na:
  • A. 

   Samo u odnosu na roditelj element

  • B. 

   Bilo koji element u istoj grani i roditelj element

  • C. 

   Direktno susedne elemente i roditelj element

  • D. 

   Samo u odnosu na susedne elemente

 • 19. 
  Koje od naredbi ce od tekstualnog podatka uspesno napraviti JSON niz u Java programskom jeziku?
  • A. 

   JSONArray json = new JSONArray("");

  • B. 

   JSONArray json = new JSONArray("0");

  • C. 

   JSONArray json = new JSONArray("{\"name\":\"Milan", \"type\":\"admin"}");

  • D. 

   JSONArray json = new JSONArray("[]");

  • E. 

   JSONArray json = new JSONArray("[{\"name\":\"Milan", \"type\":\"admin"}, {\"name\":\"Ivana", \"type\":\"admin"}]");

  • F. 

   JSONArray json = new JSONArray("{}");

  • G. 

   JSONArray json = new JSONArray("[1,2,3,4,5]");

 • 20. 
  Kojim metodom saljemo praznu poruku objektu klase Handler?
  • A. 

   SendEmptyMessage

  • B. 

   SendSimpleMessage

  • C. 

   SendClearMessage

  • D. 

   SendMessage0

  • E. 

   GiveEmptyMessage

 • 21. 
  Koji metod klase AsyncTask se koristi za pokretanje asinhronog procesa i prosledjivanje argumenata tom procesu?
  • A. 

   Exec

  • B. 

   Run

  • C. 

   Execute

  • D. 

   Initialize

  • E. 

   Start

  • F. 

   Initialise

 • 22. 
  Kako se zove metod klase AsyncTask koji se izvrsava nakon sto metod doInBackground vrati rezultat?
  • A. 

   OnPostExecute

  • B. 

   PostExecute

  • C. 

   DoPostExecute

  • D. 

   PostExecuted

 • 23. 
  Koji je pravi metod JSONArray klase koji vraca broj elemenata u nizu?
  • A. 

   Size

  • B. 

   Length

  • C. 

   Count

 • 24. 
  Da li je potrebno izricito pozvati metod disconnect nad objektom HttpURLConnection klase da bi se zatvorila konekcija?
  • A. 

   Nije, zato sto ce aplikacija sama da zatvori konekciju kada se zatvori meotd u kojem je konekcija otvorena.

  • B. 

   Jeste, jer Android operativni sistem ili aplikacija nece nikada zatvoriti otvorene konekcije.

  • C. 

   Nije, zato sto ce Android operativni sistem sam da zatvori konekciju.

  • D. 

   Jeste, da ne bi ostao veliki broj otvorenih konekcija ka spoljnim resursima.

 • 25. 
  Da li smemo da vrsimo uspostavljanje veze sa Internetom i prenos podataka sa Interneta iz glavne niti pograma koja je zaduzena za rad sa korisnickim interfejsom?
  • A. 

   Smemo

  • B. 

   Ne smemo, jer ce to izazvati kocenje grafickog korisnickog interfejsa aplikacije.

  • C. 

   Ne smemo, jer ce to izazvati gasenje glavnog procesa.

 • 26. 
  Koja klasa se koristi da olaksa rad sa tokovima ulaznih tekstualnih podataka?
  • A. 

   InputReader

  • B. 

   BufferedReader

  • C. 

   TextReader

  • D. 

   ReaderBuffer

  • E. 

   BufferReader

 • 27. 
  Koji metod klase BufferedReader se koristi da procita ceo jedan red teksta iz toka ulaznih tekstualnih podataka za koji je kreiran?
  • A. 

   NextLines

  • B. 

   NextLine

  • C. 

   ReadLine

  • D. 

   ReadLines

 • 28. 
  Koje od naredbi ce od tekstualnog podatka uspesno napraviti JSON objekat u Java programskom jeziku?
  • A. 

   JSONArray json = new JSONArray("");

  • B. 

   JSONArray json = new JSONArray("0");

  • C. 

   JSONArray json = new JSONArray("{\"name\":\"Milan", \"type\":\"admin"}");

  • D. 

   JSONArray json = new JSONArray("[]");

  • E. 

   JSONArray json = new JSONArray("[{\"name\":\"Milan", \"type\":\"admin"}, {\"name\":\"Ivana", \"type\":\"admin"}]");

  • F. 

   JSONArray json = new JSONArray("{}");

  • G. 

   JSONArray json = new JSONArray("[1,2,3,4,5]");