Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Frågor Mag-/Tarm

31 Questions | Total Attempts: 111

SettingsSettingsSettings
Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Frgor Mag-/Tarm - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad består mukosan av? 
  • A. 

   Epitel, flerskiktat plattepitel eller cylinderformat, bindväv och glatt muskulatur 

  • B. 

   Epitel, enskiktat plattepitel eller cylinderformat, bindväv och glatt muskulatur 

  • C. 

   Epitel, cylinderformat, bindväv och glatt muskulatur 

  • D. 

   Epitel, flerskiktat plattepitel, bindväv och glatt muskulatur 

 • 2. 
  Vad består submukosan av? 
  • A. 

   Tjockare bindvävsskikt med blodkärl, lymfkärl och nervceller 

  • B. 

   Tunnare bindvävsskikt med blodkärl, lymfkärl och nervceller 

  • C. 

   Tjockare bindvävsskikt med blodkärl, och nervceller 

  • D. 

   Tunnare bindvävsskikt med blodkärl och nervceller 

 • 3. 
  Vad består bukhinnan av?
  • A. 

   Serosan

  • B. 

   Mukosan

  • C. 

   Muscularis

  • D. 

   Submukosan

 • 4. 
  Vad består serosan av? 
  • A. 

   Ett tunt lager bindväv täkt med platta epitelceller 

  • B. 

   Ett tjock lager bindväv täkt med platta epitelceller 

  • C. 

   Ett tunt lager bindväv täkt med cylinderformade epitelceller 

  • D. 

   Ett tjockt lager bindväv täkt med cylinderformade epitelceller 

 • 5. 
  Vart finns nervcellena i det enteriska nervsystemet? 
  • A. 

   Submukosa och muscularis

  • B. 

   Submukosa och serosan

  • C. 

   Serosan och muscularis

  • D. 

   Serosa och mukosa

 • 6. 
  Hur utlöses korta reflexer? 
  • A. 

   Via stimuli i mag-/tarmkanalens hålrum

  • B. 

   Via stimuli från mag-/tarmkanalens hålrum + utifrån

  • C. 

   Via stimuli utifrån

 • 7. 
  Hur utlöses långa reflexer? 
  • A. 

   Via stimuli från mag-/tarmkanalens hålrum

  • B. 

   Via stimuli från mag-/tarmkanalens hålrum + utifrån

  • C. 

   Via stimuli utifrån

 • 8. 
  Vart finns mucin? 
  • A. 

   I saliven

  • B. 

   I magsäcken

  • C. 

   I tunntarmen

  • D. 

   I tjocktarmen

  • E. 

   Hela mag-/tarmkanalen

 • 9. 
  Vad består saliv av? 
  • A. 

   Vatten, mucin, amylas, lysozym, antikroppar och HCO3-

  • B. 

   Vatten, mucin, amylas, lipas och HCO3-

  • C. 

   Vatten, mucin, amylas, lysozym, antikroppar och gastrin

  • D. 

   Vatten, mucin, amylas, lysozym, antikroppar och pepsin 

 • 10. 
  Vad producerar parietalcellerna? 
  • A. 

   Saltsyra HCI och intrinsic factor

  • B. 

   Gastrin

  • C. 

   Pepsinogen

  • D. 

   Amylas 

 • 11. 
  Vad producerar huvudcellerna? 
  • A. 

   Histamin och gastrin

  • B. 

   Pepsinogen

  • C. 

   Saltsyra HCI och intrinsic factor

  • D. 

   Gastrin och pepsinogen  

 • 12. 
  Vad har saltsyran för funktion? 
  • A. 

   Omvandla pepsinogen till aktiva pepsin

  • B. 

   Förvara miljön så att pepsin verkar optimalt och döda bakterier

  • C. 

   Bryta ner bindväv och muskelfibrer så att maten blir mer finfördelad

  • D. 

   Alla alternativ är rätt 

 • 13. 
  Vad har histamin för funktion? 
  • A. 

   Stimulera parietalcellerna

  • B. 

   Stimulera parietalcellerna och kontraktioner i magsäcken

  • C. 

   Ombilda pepsinogen till aktiva pepsn

  • D. 

   Bryta ner bindväv och muskelfibrer så att maten blir mer finfördelad 

 • 14. 
  Vad har gastrin för funktion? 
  • A. 

   Stimulera parietalcellerna och magsäckens kontrationer

  • B. 

   Stimulera parietalcellerna

  • C. 

   Bryta ner bindväv och muskelfibrer

  • D. 

   Omvandla pepsinogen till aktiva pepsin

 • 15. 
  Vart bildas gastrin och histamin
  • A. 

   I de endokrina cellerna 

  • B. 

   I parietalcellerna 

  • C. 

   I saliven

  • D. 

   I huvudcellerna 

 • 16. 
  Vad har acetylkolin för funktion i magsäcken
  • A. 

   Stimulera alla typer av magsaftproducerande celler 

  • B. 

   Stimulera parietalcellerna

  • C. 

   Stimulera de endokrina cellerna 

  • D. 

   Stimulera huvudcellerna 

 • 17. 
  Vad är vätekarbonatjonernas HCO3-  uppgift i duodenum?
  • A. 

   Neutralisera det sura maginnehållet

  • B. 

   Stimulera produktion av lipas 

  • C. 

   Stimulera produktion av glukagon

  • D. 

   Göra maginnehållet ännu mer surt

 • 18. 
  Vilka enzymet finns i bukspottet? 
  • A. 

   Lipas, amylas och proteinaser

  • B. 

   Lipas, pepsin, gastrin

  • C. 

   Lipas, amylas, pepsin

  • D. 

   Lipas, gastrin, amylas

 • 19. 
  Bukspottet börjar produceras innan maten kommer ner i duodenum, hur? 
  • A. 

   Ökad aktivitet i N Vagus och ökad sekretion av gastrin

  • B. 

   Ökad aktivitet i N Vagus och ökad sekretion av histamin

  • C. 

   Minskad aktivitet i N Vagus och ökad sekretion av gastrin

  • D. 

   Ökad aktivitet i N Vagus och minskad sekretion av gastrin

 • 20. 
  Vad har sekretin och kolecystokinin CCK för funktion i duodenum?
  • A. 

   Sekretin stimulerar produktion av HCO3- och CCK stimulerar produktion av enzymer

  • B. 

   Sekretin stimulerar produktion av enzymer och CCK stimulerar produktion av HCO3-

  • C. 

   Båda stimulerar produktion av enzymer

  • D. 

   Båda stimulerar produktion av HCO3- och enzymer

 • 21. 
  Vad bildas gallsalter av?
  • A. 

   Kreatinin

  • B. 

   Kolesterol

  • C. 

   Glukos

  • D. 

   Kolecystokinin

 • 22. 
  Vad händer med gallsalterna när de är "klara" i mag-/tarmkanalen?
  • A. 

   Den största delen förs tillbaka till levern via portådern

  • B. 

   Den största delen förs tillbaka till levern via lymfatiska systemet

  • C. 

   Den största delen följer med avföringen ut

 • 23. 
  Vad innehåller sekretet från gallblåsan förutom gallsalter?
  • A. 

   Kolesterol, fosfolipider och vätekarbonatjoner HCO3-

  • B. 

   Kreatinin, fosfolipider och vätekarbonatjoner HCO3-

  • C. 

   Kolesterol, lipas och vätekarbonatjoner HCO3-

  • D. 

   Kolesterol, fosfolipider och amylas

 • 24. 
  Vad skiljer sinsoiderna i levern från andra kapillärer? 
  • A. 

   De har stora mellanrum mellan cellerna så att stora molekyler kan passera 

  • B. 

   De har mindre mellanrum mellan cellerna så att få celler kan passera

  • C. 

   Ingenting, mer än att de finns i levern 

 • 25. 
  Vad är leverns funktion? 
  • A. 

   Göra fettlösliga ämnen mer vattenlösliga

  • B. 

   Behandla näringsämnen från tarmen 

  • C. 

   Omforma och inaktivera hormoner

  • D. 

   Producera plasmaprotein, koagulatinsfaktorer och kolesterol till galla och blod

  • E. 

   Bilda insulin och glukagon 

Back to Top Back to top