Akademikong Pagsusulat 1

17 Questions | Total Attempts: 8409

SettingsSettingsSettings
Akademikong Pagsusulat 1 - Quiz

YEAH


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa paglalahad ng katotohanan maari siyang bumanggit ng mga awtoridad o eksperto ng paksa
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 2. 
  Ang manunulat ay dapat maglahad ng mga impormasyon sa iba’t ibang pananaw at magtakda ng lawak o saklaw sa mga pananaw na ito. 
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 3. 
  Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng iba’t ibang ideya na maaaring taliwas sa pananaw ng mananaliksik o ng may-akda
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 4. 
  Ang isang akademikong papel ay dapat makitaan ng sistema at organisasyon
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 5. 
  Ang isang akademiong ulat ay nararapat na sumagot sa isang tiyak na katanungan at iwasan ang mga pasang walang kaugnayan sa pangunahing paksa o tema ng pananaliksik
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 6. 
  Ang pagiging “iskolarli” ang isang katangiang dapat taglayin ng isang akademikong sulatin
  • A. 

   Ang malinaw na paglahad ng opinion at katotohanan

  • B. 

   Pantay na paglalahad ng idea

  • C. 

   Paggalang sa magkaibang pananaw

  • D. 

   Organisado

  • E. 

   Mahigpit na pokus

  • F. 

   Gumagamit ng katibayan

 • 7. 
  Ang ganitong gawain ay nagpapadali sa isang mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na impormasyon sa paksang nais niyang talakayin sa kanyang konseptong papel
  • A. 

   Brainstorming

  • B. 

   Pagtatanong

  • C. 

   Pagbasa

  • D. 

   Konseptong Mapa

 • 8. 
  Maitutulad rin sa pagbuo ng balangkas, sapagkat ang layunin nito ay maiayos at mapagsunod-sunod ng mga impormasyon
  • A. 

   Brainstorming

  • B. 

   Pagtatanong

  • C. 

   Pagbasa

  • D. 

   Konseptong Mapa

 • 9. 
  Dito nagsisimula ang pagkakaroon ng kaalaman sa paksa
  • A. 

   Brainstorming

  • B. 

   Pagtatanong

  • C. 

   Pagbasa

  • D. 

   Konseptong Mapa

 • 10. 
  Mula sa pagbabasa, hahango ka ng mga ideya at ito ay sarili mong isusulat
  • A. 

   Brainstorming

  • B. 

   Pagtatanong

  • C. 

   Pagbasa

  • D. 

   Konseptong Mapa

 • 11. 
  Isang panimulang hakbang sa pagsulat ng komprehensibong pananaliksik
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 12. 
  Ang pagbubuo ng balangkas bago sumulat ay nagpapadali ng gawain sa proseso ng pagsulat sapagkat sa magaaral na gaya natin, nakatutulong itong maiayos ang ating mga ideya tungkol sa pagksang nais nating isulat
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 13. 
  Ito ay dapat sinusuportahan ng mga katotohanan at mgapag-aaral o pananaliksik
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 14. 
  Pagbubuod, paglalagom, Sanaysay na kumakalitis
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 15. 
  Ang isang pananaliksik napangkolehiyo ay kaaniwang nilalakipan ng tesis ng pahayag o kilala sa tawag na thesis statement.
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 16. 
  Panghihirap ng ideya ng iba na ginagamitan ng ibang pananalita at kilala sa tawag na rephrasing a paraphrasing
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

 • 17. 
  Isa sa mga kasanayang dapat nililinang s mga mag-aaral na mananaliksik
  • A. 

   Ang pagbuo ng konseptong papel

  • B. 

   Pagbalangkas ng idea

  • C. 

   Pagsulat ng matibay na pangangatwiran

  • D. 

   Analitikal na pagsulat

  • E. 

   Pagsulat ng tesis na pahayag

  • F. 

   Ang paghahalaw at pagkuha ng sipi

  • G. 

   Pagsasalin ng mga ideya tungo sa filipino

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.