Осцилације - тест 1

10 Questions | Attempts: 375
Share

SettingsSettingsSettings
 - 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Шта би требало да урадимо клатну које осцилује да би му се повећао период осциловања? Заокружи слово испред тачног одговора.
  • A. 

   требало би да смањимо дужину клатна

  • B. 

   требало би да повећамо масу клатна

  • C. 

   требало би да смањимо масу клатна

  • D. 

   требало би да повећамо дужину клатна

 • 2. 
  Ако се повећа дужина математичког клатна 4 пута за колико му се повећа период осциловања?
  • A. 

   4

  • B. 

   2

  • C. 

   16

  • D. 

   3

 • 3. 
  На слици је приказан талас који се простире дуж конопца. Брзина таласа је 30 метара у секунди. Колики је период таласа.
  • A. 

   5 s

  • B. 

   90 s

  • C. 

   0,2 s

  • D. 

   10 s

 • 4. 
  На слици је приказан трансверзални талас који се простире кроз неку средину и једна честица А те средине. Стрелицама су означени правац и смер кретања те честице. На којој слици је исправно приказано кретање честице А?  
  • A. 

   на слици 1

  • B. 

   на слици 2

  • C. 

   на слици3

  • D. 

   на слици 4

 • 5. 
  Како се зове време за које љуљшка оде од највише тачке А до тачке Б и поново се врати у тачку А.
  • A. 

   фреквенца

  • B. 

   период

  • C. 

   амплитуда

  • D. 

   елонгација

 • 6. 
  Лонгитудинални механички таласи се простиру
  • A. 

   кроз супстанце свих агрегатних стања

  • B. 

   само кроз флуиде

  • C. 

   само кроз чврста тела

 • 7. 
  Тело закачено о опругу осцилује између тачака А и В као на слици. Ако тело растојање између тачака А и В пређе за 0,1 s, колики је период осциловања?
  • A. 

   0,2s

  • B. 

   0,1s

  • C. 

   5s

  • D. 

   10s

 • 8. 
  Најмања брзина простирања звука постиже се у    
  • A. 

   чврстим телима

  • B. 

   течностима

  • C. 

   гасовима

  • D. 

   вакууму

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.