ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี

11

แบบฝึกหัดสำหรับเยาวชนที มีความสนใจ จะมีความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 2. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 3. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 4. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 5. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 6. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 7. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 8. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 • 9. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด

 • 10. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด

 • 11. 
  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด