ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

10 | Total Attempts: 14005

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ) - Quiz

แบบทดสอบความรู้ ดนตรีสากลเบื้องต้น (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)


Questions and Answers
 • 1. 
  เราจะทราบระดับเสียงของตัวโน้ตว่าสูงหรือต่ำ จะดูได้จากอะไรต่อไปนี้
  • A. 

   กุญแจซอล

  • B. 

   บรรทัด 5 เส้น

  • C. 

   เครื่องดนตรี

  • D. 

   ตัวโน้ตชนิดต่างๆ

 • 2. 
  ระยะความสั้น-ยาวของเสียงหรือเรียกว่าจังหวะ เราจะทราบจากอะไรต่อไปนี้
  • A. 

   ลักษณะของตัวโน้ต

  • B. 

   บรรทัด 5 เส้น

  • C. 

   เส้นน้อย

  • D. 

   โน้ตตัวหยุด

 • 3. 
  Staff มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่าอะไร
  • A. 

   ตัวโน้ต

  • B. 

   ตัวหยุด

  • C. 

   บรรทัด 5 เส้น

  • D. 

   เส้นน้อย

 • 4. 
  เสียงของตัวโน้ต ในดนตรีสากลมีทั้งหมดกี่เสียง
  • A. 

   5 เสียง

  • B. 

   6 เสียง

  • C. 

   7 เสียง

  • D. 

   8 เสียง

 • 5. 
  โน้ต "ตัวขาว" มีอัตราความยาวเสียงเท่าไหร่(หมายถึงกี่จังหวะ)
  • A. 

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวกลม"

  • B. 

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวดำ"

  • C. 

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น"

  • D. 

   มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ "โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น"

 • 6. 
  เครื่องหมายนี้ (#) อ่านว่าอะไร 
  • A. 

   ชาร์ฟ

  • B. 

   แฟล็ท

  • C. 

   เนเจอรัล

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 7. 
   เครื่องหมายนี้ (b) อ่านว่าอะไร
  • A. 

   ชาร์ฟ

  • B. 

   แฟล็ท

  • C. 

   เนเจอรัล

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 8. 
  เครื่องหมายตามข้อใดที่ทำให้โน๊ตนั้นมีระดับเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียง
  • A. 

   ชาร์ฟ

  • B. 

   แฟล็ท

  • C. 

   เนเจอรัล

  • D. 

   ข้อ A และ B ถูก

 • 9. 
  เครื่องหมายตามข้อใดที่ทำให้โน๊ตนั้นมีระดับเสียงต่ำลงครึ่งเสียง
  • A. 

   ชาร์ฟ

  • B. 

   แฟล็ท

  • C. 

   เนเจอรัล

  • D. 

   ข้อ A และ B ถูก

 • 10. 
  นักเรียนรู้มั๊ย "โน้ตตัว C" มีชื่อภาษาไทยว่าอะไร
  • A. 

   ฟา

  • B. 

   มี

  • C. 

   เร

  • D. 

   โด

Back to Top Back to top