Вируси и бактерије

12

Settings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
    Назив вируса потиче од латинске речи virus што значи:  
  • A. 

   најједноставнији облик живота

  • B. 

   инфекција

  • C. 

   болест

  • D. 

   отров

 • 2. 
  Вируси се састоје од:  
  • A. 

   ћелијске мембране, једра и цитоплазме са ћелијским органелама

  • B. 

   РНК, геном и капсида

  • C. 

   генома и капсида

  • D. 

   ДНК, генома и капсида

 • 3. 
  Одлике вируса које их везују за жива бића су:
  • A. 

   имају ћелијску грађу

  • B. 

   размножавају се

  • C. 

   активно се крећу

  • D. 

   расту и развијају се

  • E. 

   реагују на утицаје из спољашње средине

  • F. 

   обављају метаболичке процесе

 • 4. 
  Бактерије се састоје од:  
  • A. 

   ћелијске мембране, једра и цитоплазме са ћелијским органелама

  • B. 

   бактеријског зида, ћелијске мембране, нуклеоида и цитоплазме

  • C. 

   генома (ДНК или РНК), капсида и нуклеокапсида

  • D. 

   бактеријског зида, ћелијске мембране, једра и цитоплазме са ћелијским органелама

 • 5. 
  У мезозомима се одиграва:
  • A. 

   процес фотосинтезе

  • B. 

   синтеза протеина

  • C. 

   разлагање протеина

  • D. 

   ћелијско дисање

 • 6. 
  Појам грам-позитивне бактерије означава:
  • A. 

   бактерије имају позитивно дејство на ћелије домаћина

  • B. 

   бактерије чији се ћелијски зид боји у плавољубичасто

  • C. 

   бактерије имају негативно дејство на ћелије домаћина, а позитивно на своју ћелију

  • D. 

   бактерије чији се ћелијски зид боји у црвено

 • 7. 
    Од понуђених обољења издвој оне које настају као последица вирусних инфекција: 
  • A. 

   грозница

  • B. 

   куга

  • C. 

   богиње

  • D. 

   кијавица

  • E. 

   тифус

  • F. 

   сида

  • G. 

   грип