Тест по Маркетинг

10 | Total Attempts: 5538

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Тест по Маркетинг - Quiz

При решаването на теста, възможен верен отговор е само един. За всеки верен отговор получавате о,5 точки. В случай, че вички отговори са верни оценката е отличен 6. УСПЕХ!


Questions and Answers
 • 1. 
  Кое от посочените не се включва в маркетинг микса?
  • A. 

   продукт

  • B. 

   иновация

  • C. 

   промоция

 • 2. 
  ОМИ означава
  • A. 

   Общи Маркетингови Изследвания

  • B. 

   Онлайн Марктингови Иновации

  • C. 

   Онлайн Маркетинговаи Изследвния

 • 3. 
  Вътрешната среда на организацията не включва
  • A. 

   доставчици

  • B. 

   ОСУ

  • C. 

   Технологии

 • 4. 
  Понятието Маркетинг се появява за първи път в
  • A. 

   началото на XXв. 1902г. САЩ

  • B. 

   края на XXв. 1952г. САЩ

  • C. 

   началото на XXв. 1952г. САЩ

 • 5. 
  Функция на маркетинга не е:
  • A. 

   Организация на пазарите и продажбите

  • B. 

   планиране и анализ

  • C. 

   Информационно – проучвателна

 • 6. 
  Маркетинговата стратегия определя широките принципи, чрез които бизнес единицата очаква да постигне своите маркетингови цели на целевия пазар. Това твърдение е на:
  • A. 

   Адам Смит

  • B. 

   Фредерик Тейлър

  • C. 

   Филип Котлър

 • 7. 
  Изброените: Възраст на потребителя; пол; брой на членовете на домакинство; жизнен цикъл на семейството; доходи; занятие; образование; раса; етническа група, са :
  • A. 

   демографски показател за сегментиране

  • B. 

   географски показател за сегментиране

  • C. 

   технологичен показател за сегментиране

 • 8. 
  Обслужването на клиентите е
  • A. 

   начална фаза на продаването

  • B. 

   заключителна фаза на купуването

  • C. 

   заключителната фаза на маркетинга

 • 9. 
  Елементи на маркетинговата комуникация не е:
  • A. 

   Разработване на комуникационна политика

  • B. 

   Комуникационно съобщение; Канали за разпространение на комуникационното съобщение

  • C. 

   Адресант; Комуникативни очаквания

 • 10. 
  Задачата на маркетинга е
  • A. 

   да минимизира разходите при размяната между производители и потребители

  • B. 

   повишаване на резултатите при дистрибуцията

  • C. 

   да съдейства за размяната между производители и потребители

Back to Top Back to top