History Quiz Test In Hindi

10 Questions | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
History Quiz Test In Hindi - Quiz

**𝙍𝙤𝙝𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙬𝙖𝙩𝙚** श्री शिवाजी कनिष्ठ  महाविद्यालय पुसद  विषय इतिहास    टेस्ट क्रमांक 1  विषय शिक्षक- पाल मॅडम  एकूण गुण 20


Questions and Answers
 • 1. 
   १) जेरुसलेम आणि बेथलहॅम ही शहरे------- ताब्यात होती. 
  • A. 

   1) ज्यु

  • B. 

   2) ख्रिश्चन

  • C. 

   3) इस्लाम

  • D. 

   ४) इंग्रज

 • 2. 
  २) धर्मयुद्धांमध्ये सामील झालेल्या लोकांना --------संदर्भात विशेष सवलती देण्यात आल्या. 
  • A. 

   1) पापक्षालन

  • B. 

   2) राजकीय

  • C. 

   3) आर्थिक

  • D. 

   4) सामाजिक

 • 3. 
  ३) दर्यावर्दींना दूरवरचे प्रदेश शोधण्यासाठी---------प्रोत्साहन दिले. 
  • A. 

   1) राज्यकर्ता

  • B. 

   2) सामाजिक प्रतिनिधी

  • C. 

   3) व्यापारी

  • D. 

   4) वैज्ञानिक

 • 4. 
  ४) ग्रहमाला सूर्यकेंद्रित आहे असे प्रतिपादन-------केले.
  • A. 

   1) निकोलस कोपर्निकस

  • B. 

   2) केप्लर

  • C. 

   3) गॅलिलिओ

  • D. 

   4) कोलंबस

 • 5. 
  ५) इ. स. १६०९ मध्ये ------- ने अधिक सुधारित दुर्बीण तयार केली.  ​​
  • A. 

   1) जॉन के

  • B. 

   2) कोपर्निकस

  • C. 

   3) गॅलिलिओ

  • D. 

   4) केपलर

 • 6. 
  ६) आधुनिक विज्ञानाचा जनक -------आहे.
  • A. 

   1) विकत नॉर्दो-दा-विंची

  • B. 

   2) गॅलिलिओ

  • C. 

   3) कोपर्निकस

  • D. 

   4) कोलंबस

 • 7. 
  ७)------- गुटेनबर्ग इ. स. १४४० मध्ये पहिला छापखाना सुरू केला. 
  • A. 

   1) जर्मनी

  • B. 

   2) इटली

  • C. 

   3) फ्रान्स

  • D. 

   4) इंग्लंड

 • 8. 
  ८) बृहत्संहिता--------यांनी लिहिली
  • A. 

   1) वराहमिहीर

  • B. 

   2) कौटिल्य

  • C. 

   3)  कदंब

  • D. 

   4) सुश्रृत

 • 9. 
  ९) इ. स. १७७९ मध्ये सॅम्युएल क्रॉम्प्टन क्रॉम्प्टन यांने-----नावाचे सुधारित सूतकताई यंत्र तयार केले
  • A. 

   1) धावता घोटा

  • B. 

   2) म्यूल

  • C. 

   3) स्पिनिंग जेनी

  • D. 

   4) कॉटन जीन

 • 10. 
  १०) -------ने  बाष्प शक्ती वर चालणारे स्टीन इंजिन तयार केले. 
  • A. 

   1) रॉबर्ट फुल्टन

  • B. 

   2) जेम्स वॅट

  • C. 

   3) बेल

  • D. 

   4) जॉर्ज स्टीफन्स

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.