इयत्ता ७ वी इतिहास टेस्ट ६

20 Questions | Attempts: 1593

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  संस्कृत शब्द असणारा कोश
  • A. 

   प्राकृत कोश

  • B. 

   हिंदी कोश

  • C. 

   राज्यव्यवहार कोश

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  त्र्यंबक गड जिंकून घेणारा
  • A. 

   दाऊद खान

  • B. 

   मोरोपंत पिंगळे

  • C. 

   गागाभट्ट

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  वनी दिंडोरी येथे पराभूत झालेला सरदार
  • A. 

   प्रतापराव

  • B. 

   तानाजी मालुसरे

  • C. 

   दाऊद खान

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  इंग्रज डच फ्रेंच यांच्या वखारी असलेले ठिकाण
  • A. 

   नाशिक

  • B. 

   सुरत

  • C. 

   औरंगाबाद

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  रायगडावर शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक----- यांनी केला
  • A. 

   विद्वान पंडित गागाभट्ट

  • B. 

   मोरोपंत पिंगळे

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  -----पुण्यातील लाल महालात तळ ठोकून बसला
  • A. 

   अफजल खान

  • B. 

   औरंगजेब

  • C. 

   शाहिस्ताखान

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  जयसिंग आणि दिलेरखान यांनी ------किल्ल्यास वेढा दिला
  • A. 

   पन्हाळगड

  • B. 

   शिवनेरी

  • C. 

   पुरंदर

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  चाकणच्या किल्ल्याचा किल्लेदार
  • A. 

   फिरंगोजी नरसाळा

  • B. 

   अफजल खान

  • C. 

   शाहिस्ताखान

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  सुरतच्या सुभेदार
  • A. 

   फिरंगोजी नरसाळा

  • B. 

   इनायत खान

  • C. 

   फाजलखान

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू
  • A. 

   व्यंकोजी

  • B. 

   बहिर्जी नाईक

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  फेब्रुवारी १६६० मध्ये ------अहमदनगरहून निघून पुणे प्रांतात आला
  • A. 

   अफजल खान

  • B. 

   शाहिस्ताखान

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  युवराज संभाजीराजे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी -----वर्षाचे होते
  • A. 

   १७

  • B. 

   २४

  • C. 

   २०

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  -------महाल हे ग्रंथालय जगप्रसिद्ध आहे
  • A. 

   लक्ष्मी

  • B. 

   सरस्वती

  • C. 

   कावेरी

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  शिवाजी महाराजांचे निधन ३ ----- १६८० रोजी झाले
  • A. 

   मे 

  • B. 

   जून

  • C. 

   एप्रिल

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  शाहिस्ताखान अहमदनगरहून निघून पुणे प्रांतात आला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  मूघलांच्या ताब्यातील सुरत हे एक मोठे व्यापारी केंद्र व बंदर होते
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  तानाजी मालुसरे यांनी नाशिकजवळील त्र्यंबक गड जिंकून घेतला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक शक ही नवीन कालगणना सुरू केली
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  शिवाजी महाराजांनी सुरत शहरावर हल्ला करण्याचे ठरवले नाही
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  शिवरायांनी पुरंदरचा तह केला  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.