इयत्ता८ वी इतिहास पाठ-४

20 Questions | Attempts: 1101

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी १८५७ च्या लढ्याला ------हे नाव दिले
  • A. 

   स्वातंत्र्य समर

  • B. 

   सावरकर

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  -------मध्ययुगीन काळापासून पाईक पद्धती अस्तित्वात होत्या
  • A. 

   अमरावतीत

  • B. 

   ओडिशात

  • C. 

   औरंगाबाद

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  रामोजी बांधवांना संघटित करून------ यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केले
  • A. 

   मंगल पांडे

  • B. 

   उमाजी नाईक

  • C. 

   नानासाहेब पेशवे

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  १८५७ च्या लढ्यानंतर भारताविषयी कारभार करण्यासाठी------ हे पद इंग्लंडच्या शासनात निर्माण करण्यात आले
  • A. 

   भारत मंत्री

  • B. 

   महाराष्ट्र मंत्री

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  ईस्ट इंडिया कंपनीचा फौजेत अनेक -----सैनिक होते
  • A. 

   अमेरिकन

  • B. 

   मराठे

  • C. 

   भारतीय

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  -------यांना अटक करून फाशी देण्यात आली
  • A. 

   मंगल पांडे

  • B. 

   नानासाहेब पेशवे

  • C. 

   कुवरसिंह

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  ------ताब्यात येताच सैनिकांचा आत्मविश्वास वाढला
  • A. 

   मुंबई

  • B. 

   पटणा

  • C. 

   दिल्ली

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  भारतातील संस्थाने ------या गव्हर्नर जनरल ने खालसा केली
  • A. 

   मोहम्मदन अग्लो

  • B. 

   लॉर्ड कर्जन

  • C. 

   लॉर्ड डलहौसी

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

 • 9. 
  काढ सुते वापरण्याची सक्ती करणार्या इंग्रज अधिकार्‍यावर गोळी झाडणारे
  • A. 

   मंगल पांडे

  • B. 

   लॉर्ड डलहौसी

  • C. 

   काजारसिंग

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  इंग्रजांनी आर्थिक -------वाढवण्यासाठी नवीन महसूल पद्धत अमलात आणली
  • A. 

   उत्पन्न

  • B. 

   कर

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  रामोशाचा उठावाचे नेतृत्व करणारे
  • A. 

   तात्या टोपे

  • B. 

   उमाजी नाईक

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  भारतातील अनेक संस्थाने खालसा करणारा
  • A. 

   उमाजी नाईक 

  • B. 

   लॉर्ड डलहौसी

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  इंग्रज पूर्व काळात भारतात अनेक -----होत्या
  • A. 

   राजवटी

  • B. 

   राज्यसत्ता

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे हातात घेणारे
  • A. 

   तात्या टोपे

  • B. 

   मंगल पांडे

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  दिल्लीच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली
  • A. 

   राणी विक्टोरिया

  • B. 

   बखत खान

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  १८५७ साली इंग्रज  सत्तेला हरवून टाकणारा मोठा लढा भारतात झाला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  शेतकरी व सामान्य जनता कंपनी सरकारच्या काळात श्रीमंत झाली
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  भारतातील आदिवासी वन्य जमाती यांनी इंग्रज सत्तेला आव्हान दिले नाही
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  इंग्रज पूर्व काळात भारतात अनेक राजवटी होत्या
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने भारतीयांना उद्देशुन एक जाहिरनामा काढला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.