इयत्ता ६ वी इतिहास पाठ-४

16 Questions | Total Attempts: 239

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  वेद वांडमयावर आधारलेली संस्कृती म्हणजे -----संस्कृती होय
  • A. 

   वैदिक

  • B. 

   ऋग्वेद

  • C. 

   सहिता

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  वैदिक वाड्मयातील ------- हा मूळ ग्रंथ मानला जातो
  • A. 

   अथर्ववेद

  • B. 

   ब्राह्मण ग्रंथ

  • C. 

   ऋग्वेद

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  ------म्हणजेच स्तुती करण्यासाठी रचलेले पद्य
  • A. 

   ऋचा

  • B. 

   भावना

  • C. 

   कर्तव्य

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  -----म्हणजेच झाडांच्या सालीपासून तयार केलेली वस्त्रे होय
  • A. 

   साडी

  • B. 

   वल्कले

  • C. 

   धोतर

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  वैदिक वाड्मयाची भाषा
  • A. 

   मराठी

  • B. 

   संस्कृत

  • C. 

   हिंदी

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  विद म्हणजे
  • A. 

   जाणने

  • B. 

   करणे

  • C. 

   घेणे

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  गोधूम म्हणजे
  • A. 

   ज्वारी

  • B. 

   बाजरी

  • C. 

   गहू

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  घराचा प्रमुख म्हणजे
  • A. 

   गृहलक्ष्मी

  • B. 

   गृहपती

  • C. 

   या पैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  सध्याचा काळातील स्त्रियांचे दागिने
  • A. 

   मंगळसूत्र

  • B. 

   साडी

  • C. 

   चष्मा

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  वेदकाळातील घरे -----किंवा कुडाची असत
  • A. 

   सिमेंटची

  • B. 

   विटांची

  • C. 

   मातीची

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  वेदकाळातील घरे विटांची असतात
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  ऋचांनी बनलेला वेद म्हणजे ऋग्वेद होय
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  वैदिक काळात शेती हा प्रमुख व्यवसाय होता
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  यज्ञात म्हटले जाणारे मंत्र ऋग्वेद
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  अथर्व ऋषींचे नाव दिलेला वेद अथर्ववेद
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.