इयत्ता ५ वी इतिहास पाठ-४

16 Questions | Total Attempts: 491

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  उत्क्रांतीची संकल्पना पहिल्यांदा ----या शास्त्रज्ञाने मांडली
  • A. 

   चार्ल्स डार्विन

  • B. 

   विलार्ड लीबी

  • C. 

   लुई लिकी

  • D. 

   Option

  • E. 

   Option 5

 • 2. 
  नवीन प्रजाती मूळ प्राणी जाती पेक्षा -----अधिक असते
  • A. 

   कमजोर

  • B. 

   उत्क्रांत

  • C. 

   अविकसित

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  पृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या वर्गातील सर्वाधिक उत्क्रांती टप्पा म्हणजे---- प्राणी होईल
  • A. 

   जलचर

  • B. 

   उभयचर

  • C. 

   सस्तन

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  पूर्वी पृथ्वीवर -----वर्गातील अनेक महाकाय प्रजाती होत्या
  • A. 

   बैल

  • B. 

   एप वानर

  • C. 

   डायनोसॉर

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  सतत आणि संत वेगाने होणाऱ्या बदलाला -----असे म्हणतात
  • A. 

   उत्क्रांती

  • B. 

   कमजोर

  • C. 

   अविकसित

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  माणूस अदृश्य वानराला------- असे म्हणतात
  • A. 

   एप वानर

  • B. 

   वानर

  • C. 

   ये एक वानर

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  पाणी व जमीन या दोन्ही ठिकाणी वावरणाऱ्या प्राण्यांना ------असे म्हणतात
  • A. 

   जलचर

  • B. 

   उभयचर

  • C. 

   सस्तान

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  आदी मानवाची प्रजाती प्रथम ------खंडात अस्तित्वात आली
  • A. 

   अमेरिका

  • B. 

   आशिया

  • C. 

   आफ्रिका

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  -------म्हणजे पाठीचा कणा नसलेले सजीव होय
  • A. 

   अपृष्ठवंशीय सजीव

  • B. 

   पृष्ठवंशीय सजीव

  • C. 

   Options 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचे अपृष्ठवंशीय सजीव व -------सजीव असे दोन प्रमुख टप्पे पडतात
  • A. 

   पृष्ठवंशीय सजीव

  • B. 

   अपृष्ठवंशीय सजीव

  • C. 

   डायनासोर

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  उत्क्रांतीची संकल्पना पहिल्यांदा विलार्ड लीबी या शास्त्रज्ञाने मांडली
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  सचिन सृष्टीच्या निर्मितीची सुरुवात आधी जीव या एक पेशीय सजीव यापासून झाली
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  बदकचोच्या हा प्राणी सस्तन असूनही अंडी घालतो
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  गायही अपृष्ठवंशीय सजीव आहे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  गांडूळ हा अपृष्ठवंशीय सजीव आहे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.