इयत्ता ८ वी इतिहास पाठ ३

16 Questions | Attempts: 223

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  पोर्तुगीज, ______ फ्रेंच, ब्रिटीश हे भारताची बाजारपेठ काबीज करण्याच्या सत्ता स्पर्धेत उतरले
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   ऑस्ट्रियन

  • C. 

   डच

  • D. 

   जर्मन

 • 2. 
  १८०२ मध्ये-------- पेशव्याने इंग्रजांशी तैनाती फौजेचा करार केला
  • A. 

   थोरले बाजीराव

  • B. 

   पेशवे नानासाहेब

  • C. 

   दुसरा बाजीराव

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  जमशेदजी टाटा यांनी--------- येथे टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी चा पोलाद निर्मितीचा कारखाना स्थापन केला
  • A. 

   मुंबई

  • B. 

   कोलकाता

  • C. 

   जमशेदपूर

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  --------हे इंग्रजांचे पश्चिम भारतातील प्रमुख केंद्र होते
  • A. 

   मुंबई

  • B. 

   दिल्ली

  • C. 

   नागपूर

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  ------आधुनिक राष्ट्र होते
  • A. 

   अमेरिका 

  • B. 

   इंग्लंड

  • C. 

   आफ्रिका

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  १८०२ मध्ये दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांनी इंग्रजांशी तनाची फौजेचा करार केला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  भारतात इंग्रजांची सत्ता दृढ करण्यासाठी इंग्रजांना नोकर शाही ची गरज नव्हती
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  १७८४ मध्ये पीट चा भारत विषयक कायदा मंजूर झाला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  पूर्वी शेतकरी प्रामुख्याने अन्नधान्य पिकवत नसत
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  प्रशासन चालवण्यासाठी ब्रिटीशांना इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांची गरज होती
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  १८५३ साली ------- आगगाडी धावू लागली
  • A. 

   मुंबई ठाणे

  • B. 

   मुंबई पुणे

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  --------ने सतीबंदीचा कायदा केला
  • A. 

   विल्यम जोन्स

  • B. 

   लॉट बेटिंकने

  • C. 

   लॉर्ड मेकॉले

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  -------- ते१९०० या काळात भारतात मोठे दुष्काळ पडले
  • A. 

   १८७०

  • B. 

   १८६०

  • C. 

   १८५०

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  ---------- च्या शिफारशीनुसार १८३५ मध्ये भारतात इंग्रजी शिक्षण सुरू करण्यात आले
  • A. 

   लॉर्ड मेकॉले

  • B. 

   उमाजी नाईक

  • C. 

   विल्यम जोन्स

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  प्राचीन काळापासून----------- आक्रमणे होत राहिली
  • A. 

   इंग्लंडवर

  • B. 

   भारतावर

  • C. 

   अमेरिकावर 

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.