სასამართლო მედიცინა - გვამის სასამართლო-სამედიცინო გამოკვლევა

50 Questions | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
 - - - Quiz

910მდე


Questions and Answers
 • 1. 
  ტერმინალურ მდგომარეობას არ ახასიათებს:
  • A. 

   მეტაბოლიზმის დარღვევა

  • B. 

   აირთა ცვლის ღრმა მოშლა

  • C. 

   სასქესო ფუნქციის დარღვევა

  • D. 

   არტერიული წნევის კრიტიკული ვარდნა

 • 2. 
  პრეაგონიას ახასიათებს:
  • A. 

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B. 

   პერიფერიული სისხლის მიმოქცევის მოშლა

  • C. 

   დაბალი ან განუსაზღვრელად დაბალი არტერიული წნევა

  • D. 

   სუსტი ხშირი პულსი

 • 3. 
  რამდენ ხანს გრძელდება პრეაგონია:
  • A. 

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B. 

   შესაძლოა არ იყოს

  • C. 

   შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე

  • D. 

   არ აქვს განსაზღვრული ხანგრძლივობა

 • 4. 
  პრეაგონიასა და აგონიას შორის გარდამავალი პერიოდია:
  • A. 

   ტერმინალური პაუზა

  • B. 

   სუნთქვის გაჩერების პერიოდი

  • C. 

   პერიოდი გულის გაჩერების შემდეგ

 • 5. 
  აგონიის კლინიკურ სურათს განაპირობებს:
  • A. 

   ნივთიერებათა ცვლის შეწყვეტა

  • B. 

   ცნს მდგომარეობისა და ფუნქციის რადიკალური ცვლილებები

  • C. 

   გულის გაჩერება

 • 6. 
  ტერმინალური პაუზის ხანგრძლივობაა:
  • A. 

   ერთ საათამდე

  • B. 

   30 წუთამდე

  • C. 

   15-20 წუთამდე

  • D. 

   2-4 წუთამდე

 • 7. 
  ბიოლოგიური სიკვდილის ობიექტური ნიშანი არ არის:
  • A. 

   გვამის გაშეშება

  • B. 

   გუგის რეფლექსის არარსებობა

  • C. 

   სხეულის ტემპერატურის დაცემა 23ჩ-ზე ქვემოთ

  • D. 

   გვამური ლაქები

 • 8. 
  “ტვინის სიკვდილის” კლინიკურ კრიტერიუმად არ ითვლება:
  • A. 

   გარეგან გამაღიზიანებლებზე რეაქციებისა და რეფლექსების გაქრობა

  • B. 

   ფსიქიკის მწვავე დარღვევები

  • C. 

   დამოუკიდებლად სუნთქვის მდგრადი უუნარობა

  • D. 

   ცნობიერების სრული და მდგრადი დაკარგვა

 • 9. 
  გვამური მოვლენების განვითარების დინამიკაზე ზემოქმედი გარე ფაქტორი არ არის
  • A. 

   ჰაერის მოძრაობა

  • B. 

   მზის აქტივობის ხარისხი

  • C. 

   ტენიანობა

  • D. 

   ტემპერატურა

  • E. 

   ნალექები

 • 10. 
   გვამის ტემპერატურის გაზომვა არ ხდება:
  • A. 

   ხერხემლის არხში

  • B. 

   სწორ ნაწლავში

  • C. 

   ღვიძლში

  • D. 

   საყლაპავში

  • E. 

   თავის ქალას ღრუში

 • 11. 
  ნაადრევი გვამური მოვლენა არ არის:
  • A. 

   გვამის გაშეშება

  • B. 

   გვამური ლაქები

  • C. 

   სუპრავიტალური რეაქციები

  • D. 

   გვამის გაციება

  • E. 

   გვამის გამოშრობა

 • 12. 
  მოგვიანებითი გვამური მოვლენა არ არის:
  • A. 

   ქონცვილის წარმოქმნა

  • B. 

   ტორფად დათრმილვა

  • C. 

   მუმიფიკაცია

  • D. 

   აუტოლიზი

  • E. 

   ლპობა

 • 13. 
  გვამის გამოშრობის ნიშნები არ ჩანს:
  • A. 

   პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე

  • B. 

   თვალების სკლერაზე

  • C. 

   სათესლე პარკზე

  • D. 

   ტუჩების გარდამავალ ქობაზე

 • 14. 
  როგორ მოქმედებს გვამის გაციებაზე სუსტად განვითარებული კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი:
  • A. 

   არ მოქმედებს

  • B. 

   ხელს უშლის გაციებას

  • C. 

   ხელს უწყობს გაციებას

 • 15. 
  ახალშობილის გვამი ზრდასრული ადამიანის გვამთან შედარებით:
  • A. 

   ერთნაირად ცივდება

  • B. 

   უფრო სწრაფად ცივდება

  • C. 

   უფრო ნელა ცივდება

 • 16. 
  სიკვდილის ხანდაზმულობის დასადგენად გვამის იღლიაში ტემპერატურის გაზომვას:
  • A. 

   აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა

  • B. 

   არა აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა

  • C. 

   აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა

 • 17. 
  გვამური ლაქების არსებობა სხეულის სხვადასხვა ზედაპირზე სხვადასხვა სტადიაში გვეხმარება, დავადგინოთ:
  • A. 

   სიკვდილის მიზეზი

  • B. 

   გვამის პოზის შეცვლის ფაქტი

  • C. 

   სიკვდილის ხანდაზმულობა

 • 18. 
  მოქმედებს თუ არა სიკვდილის მიზეზი გვამური ლაქების წარმოქმნის სიჩქარეზე:
  • A. 

   მოქმედებს

  • B. 

   არ მოქმედებს

 • 19. 
  სიკვდილის ხანდაზმულობის დადგენისას გვამური ლაქების გამოსაკვლევად არ გამოიყენება:
  • A. 

   დინამომეტრი

  • B. 

   ფოტომეტრი

  • C. 

   თერმომეტრი

  • D. 

   ლივორომეტრი

 • 20. 
  ოთახის ტემპერატურაზე გვამური ლაქები ჩნდება, საშუალოდ, სიკვდილიდან:
  • A. 

   24 საათის შემდეგ

  • B. 

   12 საათის შემდეგ

  • C. 

   2 - 4 საათის შემდეგ

  • D. 

   15 წუთში

 • 21. 
  მაღალ ტემპერატურაზე (35-40ჩ) გვამური ლაქები ჩნდება, საშუალოდ, სიკვდილიდან:
  • A. 

   24 საათის შემდეგ

  • B. 

   12 საათის შემდეგ

  • C. 

   2 - 4 საათის შემდეგ

  • D. 

   2 საათამდე

 • 22. 
  მოქმედებს თუ არა სიკვდილის წინ ცნს მდგომარეობა (აგზნება-შეკავება) გვამის გაშეშების სიჩქარეზე:
  • A. 

   არ მოქმედებს

  • B. 

   მოქმედებს

 • 23. 
   გვამის გაშეშება ათლეტური აღნაგობის პირებში გამოხატულია
  • A. 

   ჩვეულებრივად

  • B. 

   ძლიერად

  • C. 

   სუსტად

 • 24. 
  გვამის გაშეშება მოხუცებში და ბავშვებში გამოხატულია:
  • A. 

   ჩვეულებრივად

  • B. 

   ძლიერად

  • C. 

   სუსტად

 • 25. 
  გვამის გაშეშება სითბური და მზის დაკვრისას და ტექნიკური ელექტრული დენის მოქმედებით სიკვდილისას ვითარდება:
  • A. 

   ჩვეულებრივად

  • B. 

   ნელა 

  • C. 

   სწრაფად

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.