Balasaheb Desai College, Patan

10 Questions | Total Attempts: 175

SettingsSettingsSettings
Balasaheb Desai College, Patan - Quiz

बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटण मराठी विभाग आयोजित बी. ए- भाग 3 (काव्यशास्त्र) प्रश्नमंजुषा


Questions and Answers
 • 1. 
  आनंदाचे  निस्वार्थी आनंद  या शब्दात कोणी वर्णन केले केले आहे 
  • A. 

   भामह 

  • B. 

   कांट 

  • C. 

   Aristotal

  • D. 

   भरत 

 • 2. 
  संत नामदेव यांनी पतितपावन असे कोणास म्हटले आहे ?
  • A. 

   कृष्ण 

  • B. 

   राम

  • C. 

   विठ्ठल

  • D. 

   संत तुकाराम 

 • 3. 
  मानवाचा धर्म एक या कवितेचे कवी कोण आहेत ?
  • A. 

   महात्मा जोतीराव फुले 

  • B. 

   बालकवी 

  • C. 

   संत नामदेव 

  • D. 

   प्रज्ञा पवार

 • 4. 
  अनंत फंदी यांचे गाव कोणते आहे ?
  • A. 

   हरिद्वार 

  • B. 

   संगमनेर

  • C. 

   सातारा

  • D. 

   परभणी 

 • 5. 
  बालकवी यांचे संपूर्ण नाव काय ?
  • A. 

   त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे 

  • B. 

   संजय मारुती ठोंबरे

  • C. 

   बापुजी ठोंबरे 

  • D. 

   बापुजी संजय ठोंबरे 

 • 6. 
  झपताल या कवितेमध्ये कोणाचे वर्णन आले आहे ?
  • A. 

   नवविवाहित तरुणी 

  • B. 

   संसारिक स्त्री 

  • C. 

   परित्यक्ता

  • D. 

   विधवा स्त्री 

 • 7. 
  गोधड या कवितेचे कवीचे नाव सांगा ?
  • A. 

   वाहरू सोनावणे 

  • B. 

   विंदा करंदीकर 

  • C. 

   प्रज्ञा पवार

  • D. 

   शेखर गोखले 

 • 8. 
  आग आणि फुफाटा या कवितेमधून कोणत्या संस्कृतीचे चित्रण आले आहे ?
  • A. 

   स्त्री प्रधान संस्कृती 

  • B. 

   आदिवासी संस्कृती 

  • C. 

   पुरुषप्रधान संस्कृती

  • D. 

   मानवी संस्कृती

 • 9. 
  वाहरू सोनावणे यांचा जन्म कोठे झाला ? 
  • A. 

   परभणी 

  • B. 

   उस्मानाबाद 

  • C. 

   श्रीखेड

  • D. 

   कोल्हापूर 

 • 10. 
  माझ्या मना बन दगड हि कोणाची कविता आहे ? 
  • A. 

   विंदा करंदीकर 

  • B. 

   बालकवी 

  • C. 

   प्रज्ञा पवार 

  • D. 

   वाहरू सोनावणे