औद्योगिक आणि संघटनात्मक मानसशास्त्र

40 Questions | Total Attempts: 564

SettingsSettingsSettings
औद्योगिक आणि संघटनात्मक मानसशास्त्र - Quiz

महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित,म.स.गा. महाविद्यालय मालेगांव कॅम्प,नाशिक वर्ग-T.Y.B.A.G3 विषय-औद्योगिक आणि संघटनात्मक मानसशास्त्र                               


Questions and Answers
 • 1. 
  औद्योगिक आणि संघटनात्मक मानसशात्रीय कार्य कोणती?
  • A. 

   निवड आणि नियुक्ती

  • B. 

   प्रशिक्षण आणि विकास

  • C. 

   कार्य निरवर्तन मूल्यांकन व संघटना विकास

  • D. 

   वरील सर्व

 • 2. 
  मानसिक क्षमता मापन चाचण्या पैकी आर्मी अल्फा चाचणी कोणती?
  • A. 

   ज्यांना लिहिता, वाचता येते त्याच्यासाठी

  • B. 

   लिहिता, वाचता येत नाही त्यांच्या साठी

  • C. 

   वरील दोन्हीही

  • D. 

   वरील सर्व नाही

 • 3. 
  मानसिक क्षमता मापन चाचण्या पैकीं आर्मी बिटा चाचणी म्हणजे?
  • A. 

   ज्यांना लिहिता, वाचता येते त्यांच्या साठी

  • B. 

   ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्यांच्या साठी

  • C. 

   वरील दोन्ही

  • D. 

   वरिल नाही

 • 4. 
  वर्तनवादाचा निर्माता कोण?
  • A. 

   जॉन वॉटसन

  • B. 

   गोलमन

  • C. 

   रोसमन 

  • D. 

   बंधुता

 • 5. 
  औद्योगिक मानसशात्रीय व्याप्ती पुढीलप्रमाणे
  • A. 

   कामगार-मालक संबंध

  • B. 

   कर्मचारी-कर्मचारी संबंध

  • C. 

   कर्मचारी-व्यवस्थापन संबंध

  • D. 

   वरील सर्व

 • 6. 
  औद्योगिक मानसशास्त्र उपाय योजना सांगा?
  • A. 

   कर्मचारी भरती

  • B. 

   जाहिरातबाजी आणि विक्रीकला

  • C. 

   वेतन आणि मजुरी प्रशासन

  • D. 

   वरील सर्व

 • 7. 
  कर्मचारी भरतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मानसशात्रीय चाचण्या कोणत्या?
  • A. 

   बुद्धीमापन चाचणी

  • B. 

   प्रक्षेपण चाचणी

  • C. 

   अभिरुची मापन चाचणी

  • D. 

   वरील सर्व

 • 8. 
  औद्योगिक मानसशास्त्राचे महत्त्व पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल?
  • A. 

   दृष्टीकोनात बदल

  • B. 

   निवड प्रक्रियेत बदल

  • C. 

   कामगार कल्याण योजना

  • D. 

   वरील सर्व

 • 9. 
  कर्मचारी निवड प्रक्रियेच्या प्रमुख अवस्था कोणती?
  • A. 

   भरतीसाठी जाहिरात, अर्ज दाखल, छाननी ,मुलाखत ,लेखी परीक्षा व चाचण्या, निवड ,नेमणूक व नियुक्ती पत्र

  • B. 

   अर्जांची स्वीकृती व छाननी मुलाखत निवड

  • C. 

   निवड, अर्ज स्वीकृती आणि बढती

  • D. 

   वरील नाही

 • 10. 
  ज्ञान व कौशल्य प्रशिक्षनाच्या विविध पध्दतीकिंवा तंत्रे कोणती?
  • A. 

   व्याख्यान व प्रत्याशीत पध्दती

  • B. 

   चित्रपट, दूरचित्रवाणी

  • C. 

   चर्चा सत्रे, वृत्तभ्यास

  • D. 

   वरील सर्व

 • 11. 
  कार्य विश्लेषनातून आपल्याला पुढील गोष्टी कळतात?
  • A. 

   कार्य कसे करायला हवे

  • B. 

   ते का करावयाचे आहे?

  • C. 

   ते कोठे करावयाचे आहे?

  • D. 

   वरील सर्व

 • 12. 
  कार्य समाधान मूल्यांकनाचे उपयोग कोणते?
  • A. 

   कार्य वर्तनाच्या क्षमतेत वाढ

  • B. 

   कामगार संशोधन

  • C. 

   कामगारांमधील न्यूनत्वाचा शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमाची योजना

  • D. 

   वरील सर्व

 • 13. 
  कार्यक्षमता मूल्यांकनत सुधारणा करण्याचे उपाय कोणते?
  • A. 

   मूल्यांकनकर्त्यांना प्रशिक्षण

  • B. 

   बहुविध निकषांचा वापर

  • C. 

   कार्य वर्तनाच्या नोंदी

  • D. 

   वरील सर्व

 • 14. 
  मूल्यांकन पदनिचयन प्रणाली/श्रेणीचे प्रकार कोणते?
  • A. 

   सापेक्ष पदनिचयन श्रेणी

  • B. 

   शताशीय पदनिचयन श्रेणी

  • C. 

   वरील दोन्हीही

  • D. 

   वरील नाही

 • 15. 
  मँकक्लेलँडच्या मते तीन प्रकारच्या गरजा सांगा?
  • A. 

   संलग्नतेचि गरज, अधिकाराची गरज, ध्येयप्राप्ती गरज

  • B. 

   सत्ता, विश्वास, मूलभूत गरज

  • C. 

   आवड, सलग्नतेची, रुचिविषयक गरज

  • D. 

   वरील सर्व

 • 16. 
  कार्यप्रेरनेची उद्धिष्ट कोणती?
  • A. 

   व्यवसाय संरचनेची उद्देश साध्य करणे

  • B. 

   कर्मचाऱयांच्या कौशल्यात वाढ करणे

  • C. 

   कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व मानसिक गरजांची पूर्तता करणे

  • D. 

   वरील सर्व

 • 17. 
  कार्यसमाधान निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणारी परिस्थिती सांगा?
  • A. 

   कामगार व व्यवस्थापक यांच्यात मैत्रीचे नाते गरजेचे

  • B. 

   कामगारांना स्वातंत्र्य देने

  • C. 

   कामगारांची मते जाणून घेणे व स्तुती करणे

  • D. 

   वरील सर्व

 • 18. 
  कार्यसमाधानाच्या अभ्यासाचे महत्व सागा?
  • A. 

   समस्येची माहिती व उत्पादकता वाढवणे

  • B. 

   संदेशवहनात अचूकता

  • C. 

   कर्मचारी अभिवृत्तीत वाढ

  • D. 

   वरील सर्व

 • 19. 
  कार्य समाधान आणि नकारात्मक वर्णनाचे घटक कोणते नाहीत?
  • A. 

   कार्य समाधान व कामगारांची गैर हजेरी

  • B. 

   कार्य समाधान व चांगले वर्तन

  • C. 

   कार्य समाधान व चौर्य

  • D. 

   कार्य समाधान

 • 20. 
  आदर्श नेतृवासाठी आवश्यक असनारे गुण कोणते?
  • A. 

   गतिमान व्यक्तीमहत्व

  • B. 

   साहस असणारा

  • C. 

   संदेशवाहन कौशल्य असणारा

  • D. 

   वरील सर्व

 • 21. 
  नेतृत्वाचे अनुषंगिक प्रारूप कोणी मांडले?
  • A. 

   मॅकईगल

  • B. 

   ग्रेगर

  • C. 

   फिडलर

  • D. 

   जेम्स

 • 22. 
  लोकशाही नेतृत्वाचे फायदे सांगा?
  • A. 

   निर्णय जलदगतीने

  • B. 

   कर्मचाऱ्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग

  • C. 

   कर्मचाऱ्यांचा मानवी दृतिकोणातून विचार

  • D. 

   वरील सर्व

 • 23. 
  नेतृत्व पुढील महत्वाच्या बाबींचा विचार करून तयार होत असते?
  • A. 

   नेता

  • B. 

   अनुयायी व संघटन 

  • C. 

   पर्यावरण

  • D. 

   वरील सर्व

 • 24. 
  कार्य अवकाश आराखड्यातील दक्षता दर्शविणारे घटक सांगा?
  • A. 

   डोळ्याची समरचना

  • B. 

   प्रकाश

  • C. 

   बसण्याची व्यवस्था

  • D. 

   वरील सर्व

 • 25. 
  अभियांत्रिकी मानसशास्त्रातिल सद्यकालीन प्रवाह दर्शविणारे घटक सांगा?
  • A. 

   नवनवीन सिद्धांताचा विकास

  • B. 

   मानवी ताण

  • C. 

   मानव व यंत्र संबंधावर भर

  • D. 

   वरील सर्व

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.