სულხან-საბა ორბელიანი :: იგავ - არაკები

20 Questions | Total Attempts: 3771

SettingsSettingsSettings
- :: - - Quiz

  იგავ-არაკის მორალი ანუ შეგონება ანდაზითაც შეიძლება გამოიხატოს. გაიხსენეთ იგავების მორალი და მიუსადაგეთ ანდაზებს:


Questions and Answers
 • 1. 
  სოფლის შენებას, სახლის შენებას და ნებისმიერი საქმის გაკეთებას შრომა სჭირდება.სიმღერას და გართობას კი თავისი ადგილი აქვს.გარდა ამისა ადამიანს სიხარბემ არ უნდა სძლიოს და სიფრთხილე არ უნდა დააკარგინოს.
 • 2. 
  მავნე ჩვევის მოშლა შესაძლებელია, თუმცა დიდ  ნებისყოფას მოითხოვს.
 • 3. 
  როგორც ტკბილ, ისე მწარე სიტყვას უდიდესი ძალა აქვს. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, არც შეგნებულად და არც უნებურად, უცხოს თუ მოყვარეს, მწარე სიტყვით გული არ ვატკინოთ.
 • 4. 
  ზოგ ადამიანს თავი ღმერთზე ჭკვიანი ჰგონია.სანამ რაიმეს იტყვი,კარგად უნდა დაფიქრდე.
 • 5. 
    თუ კაცს გონება უჭრის, გამოსავალს ყოველთვის მოძებნის.ნათქვამია გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობსო.
 • 6. 
   რაც მამა-პაპით მოგდგამს, ის სულ უნდა გახსოვდეს.
 • 7. 
    ბოროტებისათვის სამაგიეროს გადახდა არასწორია, თუმცა მოძალადისაგან თავის დაცვა სამაგიეროს გადახდად არ ითვლება.
 • 8. 
     ნებისმიერი წამოწყების სათავე ერთიანობაა.ერთობის გარეშე მიზნის მიღწევა შეუძლებელია არა მარტო ოჯახში და მეგობრებში,თვით სახელმწიფოშიც.
 • 9. 
    ყველას ბოლომდე ნდობა არ შეიძლება.გამჭრიახობამ კატა ლომის კლანჭებისაგან იხსნა.
 • 10. 
  მართალია არაბი პირველად ცუდად მოიქცა, მაგრამ ცხენის დაბრუნებით დანაშაული გამოისყიდა და პატიოსნება შეინარჩუნა.
 • 11. 
  სოფლის მაშენებელნი
  • A. 

   მადლი ქენი ქვაზე დადე,გაივლი და წინ დაგხვდება.

  • B. 

   რაც არ გერგება, არ შეგერგება.

  • C. 

   რაც მოგივა დავითაო,ყველა შენი თავითაო...

  • D. 

   კარგ მთქმელს კარგი გამგონი უნდაო.

 • 12. 
  ქურდი მკერავი
  • A. 

   ჭკუა ხანში კი არ არის, თავშიაო.

  • B. 

   რაც არ გერგება, არ შეგერგება.

  • C. 

   რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო.

  • D. 

   ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესიაო. 

 • 13. 
  უტკბესი და უმწარესი  
  • A. 

   ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.

  • B. 

   გველსა ხვრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარი.

  • C. 

   ენა მტკივნეულ კბილს ეხებაო.

  • D. 

   შენც იგივ უყავ  სხვასაო,რაც არგებს შენსა თავსაო.

 • 14. 
  მთიული და კაკლის ხე
  • A. 

   ზოგჯერ თქმა სჯობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.

  • B. 

   არამკითხე მიამბეო, მიტყიპე და მიაგდეო.

  • C. 

    საცა არა სჯობს , გაცლა სჯობს.

  • D. 

    ავის მქნელი, თავის მტერიაო.

 • 15. 
  მეფე და მხატვარი
  • A. 

   ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო.

  • B. 

   ძალა აღმართსა ხნავსო.

  • C. 

   ვინც მოითმინა ,მან მოიგოო.

  • D. 

   ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა.

 • 16. 
  ძალა ერთობისა  
  • A. 

   არა მჭირდა ჭირიო, ძალად ვიკარ ჩხირიო.

  • B. 

   გადადებული საქმე გადაგდებულიაო.

  • C. 

   ძალა აღმართსა ხნავსო.

  • D. 

   ძალა ერთობაშიაო.

 • 17. 
  ნალბანდი მგელი
  • A. 

   მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ და გამიშვით, მთაზე ცხვარი მიდისო.

  • B. 

    არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი მისი.

  • C. 

   ვინც ქარს თესავს ქარიშხალს მოიმკისო.

  • D. 

   კაცის თვალი ხარბიაო.

 • 18. 
  კუ და მორიელი
  • A. 

   დამადლებული საქმე ბოროტებაზე უარესიაო.

  • B. 

   სჯობს გვიან, ვიდრე არსდროს.

  • C. 

   თაგვმა თხარა, თხარაო, კატა გამოთხარაო.

  • D. 

   პატიოსნება უენოდ ლაპარაკობსო.

 • 19. 
  კატის გაზრდილი ლომი  
  • A. 

   ძმა ძმისთვისაო, შავი დღისთვისაო.

  • B. 

   ჩემმა დაჭედილმა ჯორმა წიხლი ისევ მე მესროლაო.

  • C. 

   კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო.

  • D. 

    რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო.

 • 20. 
  მოხერხებული არაბი  
  • A. 

   პატიოსნება უენოდ ლაპარაკობსო.

  • B. 

   ვისაც ღმერთის ეშინია, იმისი ნუ გეშინია.

  • C. 

   კაცის თვალი ხარბიაო.

  • D. 

   ბევრის მდომი ცოტასაც დაკარგავსო.

Back to Top Back to top