ბერძნული პოლისები.სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.დიდი ბერძნული კოლონიზაცია.

20 Questions | Attempts: 211
Share

SettingsSettingsSettings
ბერძნული პოლისები.სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.დიდი ბერძნული კოლონიზაცია. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ძ.ვ.წ. პირველ ათასწლეულში საბერძნეთში მრავალი პოლისი იყო მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა:
  • A. 

   ათენსა და მილეტს

  • B. 

   მილეტსა და იონიას 

  • C. 

   სპარტასა და ათენს

 • 2. 
  რომელმა ბერძენმა მოღვაწემ გაატარა პირველად დემოკრატიული რეფორმები ათენში?
  • A. 

   კლისთენემ

  • B. 

   სოლონმა

  • C. 

   პერიკლემ

 • 3. 
  როდის და ვის მიერ გატარებულმა რეფორმამ დაამკვიდრა ათენში საბოლოო დემოკრატია?
  • A. 

   ძ.ვ.წ 509 წელს კლისთენეს

  • B. 

   ძ.ვ.წ 580 წელს კლისთენენს

  • C. 

   ძ.ვ.წ 610 წელს თემისტოკლეს

 • 4. 
  რომელი საუკუნიდან შეიძლება სპარტაში სახელმწიფოს არსებობაზე საუბარი?
  • A. 

   ძ.ვ.წ მეცხრე

  • B. 

   ძ.ვ.წ მეათე

  • C. 

   ძ.ვ.წ მეექვსე

 • 5. 
  სპარტაში ვინ ასრულებდნენ სარდლის,მოსამართლის და ქურუმის ფუნქციებს?
  • A. 

   უხუცესთა საბჭო გერუსია

  • B. 

   ორი კონსული

  • C. 

   ორი მეფე

 • 6. 
  სპარტაში არსებობდა მმართველობის რომელი ფორმაა?
  • A. 

   დემოკრატია

  • B. 

   ოლიგარქია

  • C. 

   რესპუბლიკა

 • 7. 
  რომელ საუკუნეებში მიმდინარეობდა დიდი ბერძნული კოლონიზაცია?
  • A. 

   ძ.ვ.წ V-IV

  • B. 

   ძ.ვ.წ VIII-VI

  • C. 

   ძ.ვ.წ IX-V

 • 8. 
  რომელი გეოგრაფიული მხარე არ მოუცავს დიდი ბერძნულ კოლონიზაციას?
  • A. 

   ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპირო

  • B. 

   შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო

  • C. 

   კასპიის დასავლეთ სანაპირო

 • 9. 
  რა არ იყო დაქსაქსული ბერძნული სამყაროს გამაერთიანებელი?
  • A. 

   მმართველობა

  • B. 

   რელიგია

  • C. 

   კულტურა

 • 10. 
  ბერძნული კოლონიზაციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო:
  • A. 

   მიწისძვრა

  • B. 

   წყალდიდობა

  • C. 

   მოსახლეობის ზრდა

 • 11. 
  ბერძნებმა შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე რომელი საუკუნიდან დაარსეს ახალ შენები?
  • A. 

   ძ.ვ.წ VII

  • B. 

   ძ.ვ.წ VI

  • C. 

   ძ.ვ.წ VIII

 • 12. 
  რომელი საუკუნიდან დასტურდება კოლხეთის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ქალაქების არსებობა?
  • A. 

   ძ.ვ.წ _ის VIII

  • B. 

   ძ.ვ.წ _ ის VII 

  • C. 

   ძ.ვ.წ _ ის V

 • 13. 
  რომელი ბერძნული კოლონია იყო გაშენებული ფაზისის მახლობლად?
  • A. 

   ფოთი

  • B. 

   სოხუმი

  • C. 

   ოჩამჩირე

 • 14. 
  ანტიკური დიოსკურიის  ადგილას  დღეს მდებარეობს:
  • A. 

   ფოთი

  • B. 

   ოჩამჩირე

  • C. 

   სოხუმი

 • 15. 
  რომელი არ იყო ბერძნების მიერ დაარსებული პოლისი?
  • A. 

   დაბლაგომი

  • B. 

   პიტიუნტი

  • C. 

   გიენოსი

 • 16. 
  რომელი იყო ბერძნების მიერ დაარსებული პოლისი
  • A. 

   პიტიუნტი

  • B. 

   საირხე

  • C. 

   ვანი

 • 17. 
  პანტიკაპეიონი,ოლვია,ხერსონესი ბერძნების მიერ სად დაარსებული ახალშენები იყო?
  • A. 

   სამხრეთ შავიზღვისპირეთში

  • B. 

   ჩრდილო შავიზღვისპირეთში

  • C. 

   დასავლეთ შავიზღვისპირეთში

 • 18. 
  როდის მოიჭრა კოლხური თეთრი?
  • A. 

   ძ.ვ.წ VI ს

  • B. 

   ძ.ვ.წ VIII ს

  • C. 

   ძ.ვ.წ V ს

 • 19. 
  რა გაჰქონდათ ბერძნებს კოლხეთიდან?
  • A. 

   კერამიკა

  • B. 

   სამკაულები

  • C. 

   სელი

 • 20. 
  ვინ დაუსვა წერტილი ბერძნულ კოლონიურ ექსპანსიას?
  • A. 

   გაძლიერებულმა ეტრუქსებმა,კართაგენმა,სპარსეთის იმპერია

  • B. 

   გაძლიერებულმა მაკედონიამ და ფინიკიამ 

  • C. 

   გაძლიერებულმა ასურეთმა და ფინიკიამ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.