ჰიგიენა - ჯანსაღი საწარმოო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. პროფესიული პათოლოგიის პრევენცია (732-771)

40 Questions | Attempts: 68
Share

SettingsSettingsSettings
 -   .  (732-771) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 
  შრომის ჰიგიენა სწავლობს ადამიანის ორგანიზმზე გავლენას:
  • A. 

   შრომის პირობების

  • B. 

   საწარმოო ფაქტორებისა და გარემოს

  • C. 

   საწარმოო გარემოს მიკროკლიმატის

  • D. 

   პროფესიული მავნეობების

 • 2. 
  პროფესიული მავნეობები იყოფა შემდეგ 2 ჯგუფად:გამოწვეული:
  • A. 

   შრომის პროცესის არასწორი ორგანიზაციით და არასასურველი გარემოთი

  • B. 

   შრომის პროცესის არასწორი ორგანიზაციით და ორგანიზმზე მექანიკური ზემოქმედებით

  • C. 

   გარემოს არასასურველი ფიზიკური და ქიმიური ცვლილებებით

  • D. 

   გარემოს არასასურველი ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებებით

 • 3. 
  პროფესიული მავნეობების მოქმედების ერთ-ერთ ადრეულ გამოვლინებას წარმოადგენს ორგანიზმის:
  • A. 

   გადაღლა

  • B. 

   დასუსტება

  • C. 

   დაავადება

  • D. 

   შრომის უნარის დაკარგვა

 • 4. 
  პროფესიული მავნეობების მოქმედების სპეციფიკურ გამოხატულებას წარმოადგენს:
  • A. 

   სისტემური დაავადების ჩამოყალიბება

  • B. 

   პროფესიული დაავადების ჩამოყალიბება

  • C. 

   ორგანიზმის წინააღმდეგუნარიანობის დაქვეითება

  • D. 

   შრომის უნარის დაქვეითება ან დაკარგვა

 • 5. 
  პროფესიული დაავადება არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც განპირობებულია შემდეგი ეტიოლოგიით:
  • A. 

   უცნობი

  • B. 

   მულტიფაქტორული

  • C. 

   პროფესიული (საწარმოო)

  • D. 

   ნებისმიერი

 • 6. 
  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევენ მავნე ფაქტორები:
  • A. 

   ძლიერტოქსიური მოქმედების

  • B. 

   პლაცენტარულ ბარიერში გამავალი

  • C. 

   ორგანიზმთან არაადაპტირებული

  • D. 

   ჰეპატოტროპული

 • 7. 
  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევს:
  • A. 

   მზის ულტრაიისფერი რადიაცია

  • B. 

   არამაიონებელი რადიაცია

  • C. 

   მაიონებელი რადიაცია

  • D. 

   ცვალებადი სიხშირის დენი

 • 8. 
  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევს ნივთიერებები:
  • A. 

   ჰეპატოტროპული

  • B. 

   ლიპოტროპული

  • C. 

   ჰემატოტროპული

  • D. 

   კანცეროგენული

 • 9. 
  პლაცენტარულ ბარიერში ადვილად იჭრებიან და აზიანებენ ნაყოფს:
  • A. 

   არაორგანული შხამები

  • B. 

   ორგანული შხამები

  • C. 

   ბენზპირენის ტიპის ნაერთები

  • D. 

   რადიოაქტიური ნივთიერებები

 • 10. 
  საწარმოო ინტოქსიკაცია მოზარდებში ვითარდება გაცილებით უფრო ჩქარა და შედარებით მცირე კონცენტრაციების გავლენით მოზრდილებთან შედარებით, რაც უკავშირდება:
  • A. 

   იმუნური სისტემის არასრულფასოვნებას

  • B. 

   გაზური ცვლის მომატებულ ინტენსივობას

  • C. 

   ზრდის პროცესების ინტენსივობას

  • D. 

   სასქესო აპარატის არასრულფასოვნებას და ნერვულ-ემოციურ არამდგრადობას

 • 11. 
  მზის დაკვრა წარმოადგენს:
  • A. 

   კომუნიკაბელურ დაავადებას

  • B. 

   პროფესიულ პათოლოგიას

  • C. 

   საწარმოო ტრავმას

  • D. 

   საწარმოო პათოლოგიას

 • 12. 
  მზის დაკვრას იწვევს:
  • A. 

   ინფრაწითელი სხივები

  • B. 

   ულტრაიისფერი სხივები

  • C. 

   არამაიონებელი რადიაცია

  • D. 

   მაიონებელი რადიაცია

 • 13. 
  სითბოს დაკვრა შეიძლება განვითარდეს შემდეგ პირობებში:
  • A. 

   ინტენსიური არამაიონებელი გამოსხივების მოქმედების

  • B. 

   ინტენსიური ინფრაწითელი გამოსხივების მოქმედების

  • C. 

   არახელსაყრელი ტემპერატურული რეჟიმის

  • D. 

   გარემოს არახელსაყრელ გამაგრილებელ

 • 14. 
  პროფესიულ ინფექციებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   ციმბირის წყლული, ანკილოსტომიდოზი, ღორების ჭირი, ავთვისებიანი შეშუპება

  • B. 

   ქოლერა, დიზენტერია, მუცლის ტიფი, პარატიფი

  • C. 

   ბრუცელოზი, ჯილეხი, თურქული, ქოთაო

  • D. 

   გეოჰელმინთოზები, ტრიქინელოზი, ლეიშმანიოზი, მალარია

 • 15. 
  ჯილეხი შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი ფორმებით:
  • A. 

   კანის და ფილტვის

  • B. 

   კანის და ნაწლავური

  • C. 

   კანის, ფილტვის და ნაწლავური

  • D. 

   კანის, ფილტვის, ნაწლავური და მეტასტაზური

 • 16. 
  ჯილეხის შემთხვევაში საეჭვო ტყავეულს იკვლევენ:
  • A. 

   ჰედელსონის სააგლუტინაციო რეაქციით

  • B. 

   რაიტის სააგლუტინაციო რეაქციით

  • C. 

   ასკოლის საპრეციპიტაციო რეაქციით

  • D. 

   ბიურნეს კანქვეშა სინჯით

 • 17. 
  ბრუცელოზს იწვევს ბრუცელლა:
  • A. 

   Melitensis, abortus bovis

  • B. 

   Abortus bovis, suis

  • C. 

   Melitensis, suis

  • D. 

   Melitensis, abortus bovis, suis

 • 18. 
  თხა და ცხვარი წარმოადგენენ რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:
  • A. 

   Melitensis

  • B. 

   Suis, melitensis

  • C. 

   Abortus bovis

  • D. 

   Abortus bovis, suis

 • 19. 
  ძროხა წარმოადგენს რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:
  • A. 

   Melitensis

  • B. 

   Abortus bovis

  • C. 

   Melitensis, suis

  • D. 

   Abortus bovis, suis

 • 20. 
  ღორი წარმოადგენს რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:
  • A. 

   Melitensis

  • B. 

   Abortus bovis, melitensis

  • C. 

   Melitensis, suis

  • D. 

   Suis

 • 21. 
  ბრუცელოზი ცხოველებში უმთავრესად მიმდინარეობს შემდეგი სახით:
  • A. 

   უნაყოფობის

  • B. 

   ნაადრევი მშობიარობის

  • C. 

   ეპიზოოტური აბორტის

  • D. 

   მკვდრადშობადობის

 • 22. 
  ბრუცელოზით პერსონალის დაავადება ხდება შემდეგი გზებით:
  • A. 

   ინჰალაციური და ალიმენტური

  • B. 

   ინჰალაციური და კონტაქტური

  • C. 

   ალიმენტარული და კონტაქტური

  • D. 

   ინჰალაციური და სისხლის

 • 23. 
  ბრუცელოზს გააჩნია შემდეგი ფორმები:
  • A. 

   კანის, ფილტვის, ნაწლავური

  • B. 

   ტუჩის, ცხვირის, კანის

  • C. 

   პირველადი ლატენტური, მეორადი მწვავე მეტასტაზური, გენერალიზებული მეტასტაზური

  • D. 

   პირველადი ლატენტური, მწვავე სეპტიური, მეორადი ქრონიკული მეტასტაზური

 • 24. 
  ბრუცელოზის დიაგნოზი ისმება შემდეგი რეაქციით:
  • A. 

   ასკოლის საპრეციპიტაციო

  • B. 

   ჰედელსონისა და რაიტის სააგლუტინაციო

  • C. 

   კომპლემენტის შებოჭვის

  • D. 

   ჰემაგლუტინაციის

 • 25. 
  თურქულით ადამიანი ძირითადად ავადდება შემდეგი გზებით:
  • A. 

   ალიმენტარული

  • B. 

   ინჰალაციური

  • C. 

   კონტაქტური

  • D. 

   ინჰალაციური და კონტაქტური

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.