Ендокрини и нервни систем

134 Questions | Total Attempts: 4508

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Од тела нервних ћелија пружа се један или више наставака или нервних влакана. Дугачка и неграната влакна се називају:
  • A. 

   нервна влакна

  • B. 

   неурони

  • C. 

   дендрити

  • D. 

   завршни дугмићи

 • 2. 
  Од тела нервних ћелија пружа се један или више наставака или нервних влакана. Краћа и разграната влакна се називају:
  • A. 

   нервна влакна

  • B. 

   неурони

  • C. 

   дендрити

  • D. 

   завршни дугмићи

 • 3. 
  Распоред сиве и беле масе у кичменој мождини је исти као у великом мозгу.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 4. 
  Из мозга укупно полази:
  • A. 

   12 пари можданих нерава

  • B. 

   31 пар можданих нерава

  • C. 

   6 пари можданих нерава

  • D. 

   12 пари мождинских нерава

 • 5. 
  Из кичмене мождине укупно полази:
  • A. 

   12 пари можданих нерава

  • B. 

   31 пар можданих нерава

  • C. 

   6 пари можданих нерава

  • D. 

   12 пари мождинских нерава

  • E. 

   31 пар мождинских нерава

 • 6. 
  Нервне ћелије које преносе нформације од рецептора до централног нервног система зову се:
  • A. 

   сензитивни неурони

  • B. 

   моторни неурони

  • C. 

   интернеурони

  • D. 

   асоцијативни неурони

 • 7. 
  Неуротрансмитер који се налази у нервним ћелијама централне синапсе је:
  • A. 

   сви наведени

  • B. 

   ацетилхолин

  • C. 

   адреналин

  • D. 

   норадреналин

 • 8. 
  Неуротрансмитер који се налази у пресинаптичким завршецима моторне плоче је:
  • A. 

   сви наведени

  • B. 

   ацетилхолин

  • C. 

   адреналин

  • D. 

   норадреналин

 • 9. 
  Нерве чине:
  • A. 

   више аксона

  • B. 

   више ганглија

  • C. 

   више тела нервних ћелија

  • D. 

   више нервних ћелија

 • 10. 
  Ганглије чине:
  • A. 

   више аксона

  • B. 

   више ганглија

  • C. 

   више тела нервних ћелија

  • D. 

   више нервних ћелија

 • 11. 
  Који су делови нерне ћелије обавијени мијелинским омотачем:
  • A. 

   аксони

  • B. 

   нервни завршеци

  • C. 

   денрити

  • D. 

   тела нервних ћелија

 • 12. 
  Сензитивни неурони:
  • A. 

   примају информације од чулних ћелија

  • B. 

   спроводе информације између две нервне ћелије

  • C. 

   спроводе информације до ефектора

  • D. 

   све наведено је тачно

 • 13. 
  Основна јединица грађе и функције нервног система су:
  • A. 

   нервне ћелије

  • B. 

   дендрити

  • C. 

   аксони

  • D. 

   неуротрансмитери

 • 14. 
  Моторни неурони:
  • A. 

   спроводе информације до ефектора

  • B. 

   примају информације од чулних ћелија

  • C. 

   спроводе информације између две нервне ћелије

  • D. 

   све наведено је тачно

 • 15. 
  Интернеурони:
  • A. 

   спроводе информације до ефектора

  • B. 

   примају информације од чулних ћелија

  • C. 

   спроводе информације између две нервне ћелије

  • D. 

   све наведено је тачно

 • 16. 
  Која је од наведених тврдњи нетачна:
  • A. 

   након повреде неурони се деле и на тај начин обнављају

  • B. 

   неурони не могу да се обнављају

  • C. 

   неурони имају једро

  • D. 

   особина неурона је надражљивост и проводљиост

 • 17. 
  Која тврдња је нетачна:
  • A. 

   неуротрансмитери се луче на крају дендрита

  • B. 

   неуротрансмитери се луче на крају у завршним дугмићима

  • C. 

   неуротрансмитери су хемијске супстанце

  • D. 

   неуротрансмитери се налазе у пресинаптичкој ћелији

 • 18. 
  Централни нервни систем чине:
  • A. 

   мозак и кичмена мождина

  • B. 

   велики и мали мозак

  • C. 

   велики мозак и продужена мождина

  • D. 

   мозак и периферни нервни систем

 • 19. 
  Аутономни нервни систем чине два функционална дела:
  • A. 

   симпатички и парасимпатички нервни систем

  • B. 

   периферни нервни систем и продужена мождина

  • C. 

   сензитивни и моторни део

  • D. 

   периферни и централни нервни систем

 • 20. 
  Пут импулса у рефлексном луку је:
  • A. 

   рецептор, сензитивна нервна ћелија, моторна нервна ћелија, ефектор

  • B. 

   ефектор, моторна нервна ћелија, сензитивна нервна ћелија, рецептор

  • C. 

   сензитивна нервна ћелија, ефектор, моторна нервна ћелија, рецептор

  • D. 

   сензитивна нервна ћелија, рецептор, моторна нервна ћелија, ефектор

 • 21. 
  Каже се да је ''чвор живота'' јер садржи виталне центре:
  • A. 

   продужена мождина

  • B. 

   кичмена мождина

  • C. 

   велики мозак

  • D. 

   Варолијев мост

  • E. 

   мали мозак

 • 22. 
  Центар за удисај, центар који регулише рад срца и крвни притисак, налази се у:
  • A. 

   продуженој мождини

  • B. 

   кичменој мождини

  • C. 

   Варолијевом мосту

  • D. 

   великом мозгу

  • E. 

   међумозгу

 • 23. 
  Рецептори за регистровање светлости налазе се у:
  • A. 

   мрежњачи

  • B. 

   рожњачи

  • C. 

   беоњачи

  • D. 

   судовњачи

 • 24. 
  Исти тип рецептора региструје:
  • A. 

   звук и притисак

  • B. 

   светлост и звук

  • C. 

   укус и светлост

  • D. 

   бол и укус

 • 25. 
  Чуло равнотеже смештено је у:
  • A. 

   полукружним каналићима који се налазе у унутрашњем уху

  • B. 

   полукружним каналићима који се налазе у средњем уху

  • C. 

   спољашњем делу уха

  • D. 

   пужу који представља унутрашњи део уха

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.