Vatten Och Luft

10 frŚgor

Settings
Please wait...
Vatten Och Luft

Gör denna quiz hur många gånger du vill för att öva in svaren. Läs förklaringarna till svaren när du lämnat in för rättning. Lär du dig det som står under förklaring samt har alla rätt på quizen kommer du klara provet galant!


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka olika former kan ett ämne finnas i?
  • A. 

   Gasform

  • B. 

   Flytande form

  • C. 

   Lös form

  • D. 

   Mjuk form

  • E. 

   Fast form

  • F. 

   Hård form

 • 2. 
  När is ___________ blir det det flytande vatten.
 • 3. 
  När flytande vatten _______________ blir det vattenånga.
 • 4. 
  När vattenånga ______________ blir det flytande vatten.
 • 5. 
  När flytande vatten _____________ blir det is.
 • 6. 
  Vad stämmer in på varm luft?
  • A. 

   Varm luft sjunker

  • B. 

   Varm luft stiger

  • C. 

   Varm luft är lättare än kall luft

  • D. 

   Varm luft är tyngre än kall luft

 • 7. 
  Vilka olika ämnen består luft av?
  • A. 

   Kolsyra

  • B. 

   Kväve

  • C. 

   Cyanid

  • D. 

   Kvicksilver

  • E. 

   Syre

  • F. 

   Koldioxid

 • 8. 
  Vilka ämnen består vatten av?
  • A. 

   Väte

  • B. 

   Kväve

  • C. 

   Koldioxid

  • D. 

   Syre

 • 9. 
  Hur kunde ett gem flyta på vattnet i det experimentet som vi gjorde?
  • A. 

   Metall flyter, det vet ju alla.

  • B. 

   Ytspänningen gjorde att gemet inte sjönk.

  • C. 

   Micke hade droppat i ett flytämne i vattnet som gjorde att allt vi la i vattnet flöt.

 • 10. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4